Achtergrond nieuwe privacywet

Waarom een nieuwe privacywet?

De technologie maakt grote sprongen. Op allerlei manieren wordt gemerkt en ongemerkt veel data over personen verzameld. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), was een wet uit 2000. Op 25 mei 2018 is de Wbp vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Deze nieuwe privacywet geldt voor de hele Europese Unie. Hierdoor is de bescherming van persoonsgegevens binnen de EU hetzelfde.

Maak het kwaadwillenden lastig

Persoonsgegevens zijn big business. Denk hierbij niet alleen aan naw-gegevens en e-mailadressen. Ook wachtwoorden, kopieën van id-bewijzen, medische gegevens, gegevens over de burgerlijke staat en geaardheid vallen onder persoonsgegevens. Met de juiste inspanning en voorzorgsmaatregelen, waarin de AVG voorziet, maak je het kwaadwillenden een stuk lastiger. Hierin heb je als ondernemer óók een rol. Daarnaast levert het je een beter beschermd bedrijf op.

Goed voor je reputatie

Als ondernemer, groot of klein, ontkom je er niet aan om je aan de AVG te houden. In het begin is het misschien lastig om te onderzoeken welke maatregelen je moet treffen, maar je kunt je er ook mee onderscheiden. Als jouw onderneming voldoet aan de eisen van de AVG, is dat zakelijk gezien zeker in je voordeel. Jouw reputatie stijgt. Ook voor jouw verzekeringen zul je moeten aantonen dat je aan de AVG voldoet, anders verlies je misschien je dekking.

Als je alle processen hebt doordacht en omschreven geef je je bedrijf meer slagkracht. Je weet zo precies welke data je hebt en waar deze zich bevindt. Voldoen aan de AVG biedt dus zeker ook zakelijke kansen. Ook richting klanten en overige relaties heb je de (maatschappelijke) plicht om zo zorgvuldig mogelijk met hun data om te gaan. Nog afgezien van de zware straffen en boetes die vanuit de AVG gelden als je niet aan de eisen voldoet.

Noodzaak aanvullende wetgeving

Een veilige digitale samenleving maakt aanvullende wetgeving noodzakelijk. Nieuwe maatregelen zijn lastig en kosten tijd, geld en energie. Maar uiteindelijk is een veiliger digitaal werkveld ook in jouw belang.

Meer over de AVG

Voorbereiden op de AVG
InfoPage