Belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2018

Als ondernemer krijg je vanaf 1 januari 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Welke zijn voor jou als zzp'er van belang? Dit zijn voor jou de belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2018.

1. Belastingen in 2018

Op Prinsjesdag werd het Belastingplan 2018 door het demissionaire kabinet gepresenteerd. Daarna zijn hierop nog wijzigingen aangebracht door het nieuwe kabinet: voor het Regeerakkoord en na behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer.

De maatregelen, bedragen en percentages liggen nu vast, nadat de Eerste Kamer op 19 december instemde met het (aangepaste) Belastingplan 2018 en het door de Koning is bekrachtigd.

Inkomstenbelasting

 • Het heffingsvrije vermogen in box 3 gaat vanaf 2018 omhoog, van 25.000 euro naar 30.000 euro per persoon.
 • Voor de berekening van de belasting over het niet-vrijgestelde vermogen in box 3, wordt gerekend met meer actuele rentecijfers.
 • Een ondernemer die investeert in bedrijfsmiddelen die op de energielijst staan mag, op basis van de Energie Investeringsaftrek (EIA), een percentage van deze investering van de winst aftrekken. Dit aftrekpercentage daalt van 55 naar 54,5%.
 • Het winstbedrag dat aan de oudedagsreserve mag worden toegevoegd, wordt verlaagd naar 9,44% van de winst. De maximale toevoeging in 2018 is 8.775 euro.

Vennootschapsbelasting

 • Op Prinsjesdag werd een verlenging van het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting aangekondigd, maar dit gaat niet door. Voor de winst tot 200.000 euro geldt in 2018 het tarief van 20% vennootschapsbelasting;
 • Winsten uit innovatieve werkzaamheden kunnen tegen een gunstig tarief worden belast in de innovatiebox. Het belastingtarief in de innovatiebox wordt wel verhoogd van 5 naar 7%.

Omzetbelasting

 • Door aanpassing van het begrip ‘geneesmiddel’ vallen alleen erkende geneesmiddelen of geneesmiddelen waarvoor een expliciete vrijstelling in die wet is opgenomen nog onder het lage btw-tarief van 6%. Erkende geneesmiddelen zijn producten waarvoor een (parallel)handelsvergunning is afgegeven zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet.
 • De btw-landbouwvrijstelling vervalt met ingang van 2018. Landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers vallen vanaf 2018 onder de normale btw-regeling. Ze krijgen recht op aftrek van btw en moeten btw in rekening brengen over hun leveringen. Ook is voor een aantal producten die aan landbouwers worden geleverd het btw-tarief verhoogd naar 21%.

Overige maatregelen

 • Het tarief van de kansspelbelasting gaat omhoog van 29 naar 30,1%.
 • De tabaksaccijns wordt verhoogd.

Alle belastingwijzigingen en belastingtarieven

Overzicht van de Rijksoverheid per 1 januari 2018

Meer weten

Lees meer over de nieuwe definitie laag btw-tarief geneesmiddelenLees meer over de afschaffing van de btw-landbouwregeling

2. Beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 2018 is de Wet beperkte gemeenschap van goederen van kracht. Voor wie vanaf dat moment trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en geen huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden laat opstellen, geldt de beperkte gemeenschap van goederen (eerder zou je zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan in gemeenschap van goederen).

Onder de beperkte gemeenschap van goederen valt minder, je gaat alleen delen wat je samen opbouwt. De beperkte gemeenschap van goederen geldt alleen voor wie vanaf 1 januari 2018 trouwt of het geregistreerd partnerschap aangaat. Het betekent verder dat:

 • jouw onderneming niet valt onder de gemeenschap van goederen, als je de onderneming al hebt voor het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.
 • jouw onderneming wel valt onder de beperkte gemeenschap van goederen als deze tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt gestart.
 • alleen wat jij en jouw partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap financieel opbouwen, valt onder de gemeenschap van goederen.
 • vermogen, giften en erfenissen die zowel voor als tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn verkregen, behoren tot het privévermogen.
 • het niet uitgekeerde deel van de winst of schuld die je met jouw onderneming tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap maakt (en dat in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd) normaal gesproken onder de gemeenschap van goederen valt. Bij een scheiding moet deze winst of schuld dus worden gedeeld.

  Wat er valt onder ‘wat in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd’ moet de praktijk uitwijzen, dit is nog niet bepaald.

Meer weten

Lees meer over deze wetswijzigingBeperking gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden

3. Uniforme regels brandveiligheid overige plaatsen

Er komen uniforme, landelijke regels rondom brandveiligheid van ‘plaatsen die in georganiseerd verband gebruikt worden’. De nieuwe regels gelden voor plaatsen die nog niet onder andere regelingen vallen, zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen.

De regels zijn nu nog opgenomen in gemeentelijke verordeningen, maar ze zijn niet altijd duidelijk en ze kunnen per gemeente verschillen.

Meer weten

Lees meer over uniforme regels brandveiligheid overige plaatsen

Wetswijzigingen voor starters en mkb

De belangrijkste wetswijzigingen voor starters per 1 januari 2018De belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 januari 2018

AVG, nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 gaat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in. Een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie. Deze wet geldt ook voor jouw bedrijf. Ben je er al klaar voor? Voorbereiden op de AVG

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Alle wetswijzigingen en nieuwe regelsWijzingen per 1 juli 2018NieuweWetten-app

Heeft deze informatie je geholpen?