Belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2018

Als ondernemer krijgt u vanaf 1 januari 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Welke zijn voor u als zzp'er van belang? Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor zzp'ers in 2018. Er kunnen nog toevoegingen volgen.

1. Beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 2018 is de Wet beperkte gemeenschap van goederen van kracht. Voor wie vanaf dat moment trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en geen huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden laat opstellen, geldt de beperkte gemeenschap van goederen (eerder zou u zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan in gemeenschap van goederen).

Onder de beperkte gemeenschap van goederen valt minder, u gaat alleen delen wat u samen opbouwt. De beperkte gemeenschap van goederen geldt alleen voor wie vanaf 1 januari 2018 trouwt of het geregistreerd partnerschap aangaat.

Het betekent verder dat:

  • uw onderneming niet valt onder de gemeenschap van goederen, als u de onderneming al hebt voor uw huwelijk of het geregistreerd partnerschap;
  • uw onderneming wel valt onder de beperkte gemeenschap van goederen als deze tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt gestart;
  • alleen wat u en uw partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap financieel opbouwen, valt onder de gemeenschap van goederen;
  • vermogen, giften en erfenissen die zowel voor als tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn verkregen, behoren tot het privévermogen.
  • het niet uitgekeerde deel van de winst of schuld die u met uw onderneming tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap maakt (en dat in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd) normaal gesproken onder de gemeenschap van goederen valt. Bij een scheiding moet deze winst of schuld dus worden gedeeld.

    Wat er valt onder ‘wat in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd’ moet de praktijk uitwijzen, dit is nog niet bepaald.

Per wanneer

Ingang 1 januari 2018

Meer weten

Lees meer over deze wetswijziging

Beperking gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden

2. Btw-landbouwregeling afgeschaft

Bent u land- en tuinbouwer, veehouder of bosbouwer en maakt u gebruik van de zogenaamde landbouwregeling? Dan krijgt u met deze regeling te maken. De btw-landbouwregeling komt per 1 januari 2018 te vervallen en u gaat btw betalen over al uw goederen en diensten. Uw sector valt vanaf 2018 onder de normale btw-regeling, die voor alle ondernemers geldt. Btw voor geleverde producten en diensten kan worden teruggevraagd.

Ook vervalt het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten die vooral aan landbouwers worden geleverd.

Per wanneer

Ingang naar verwachting 1 januari 2018

Meer weten

Lees meer over de afschaffing van de btw-landbouwregeling

3. Nieuwe definitie laag btw-tarief geneesmiddelen

Bedrijven die geneesmiddelen verkopen, zoals apothekers, supermarkten, drogisterijen, groothandels en benzinestations, krijgen hiermee te maken. Er komt een duidelijkere definitie van laag btw-tarief geneesmiddelen.

Alleen erkende geneesmiddelen met een handelsvergunning vallen in het lage btw-tarief. Alle andere middelen, zoals bijvoorbeeld shampoo en tandpasta, vallen onder het hoge tarief van 21%.

Per wanneer?

Ingang naar verwachting 1 januari 2018

Meer weten

Lees meer over de nieuwe definitie laag btw-tarief geneesmiddelen

4. Uniforme regels brandveiligheid overige plaatsen

Er komen uniforme, landelijke regels rondom brandveiligheid van ‘plaatsen die in georganiseerd verband gebruikt worden’. De nieuwe regels gelden voor plaatsen die nog niet onder andere regelingen vallen, zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen.

De regels zijn nu nog opgenomen in gemeentelijke verordeningen, maar ze zijn niet altijd duidelijk en ze kunnen per gemeente verschillen.

Per wanneer

Ingang 1 januari 2018

Meer weten

Lees meer over uniforme regels brandveiligheid overige plaatsen

Ook belangrijk: AVG, nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 gaat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in. Een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie. Deze wet geldt ook voor uw bedrijf. Bent u er al klaar voor?

Bereid u voor

Voorbereiden op de AVG

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Wilt u meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.