Belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 juli 2018

Als ondernemer krijg je vanaf 1 juli 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Welke zijn voor jou als zzp'er van belang? De belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli op een rij.

Op zoek naar de aangekondigde wetswijzigingen voor 2019?De belangrijkste wetswijzigingen voor zzp'ers per 1 januari 2019

1. Wettelijke regels pakketreizen en andere reisdiensten

Voor zelfstandig ondernemers actief in de reissector gelden vanaf 1 juli 2018 nieuwe regels voor het aanbieden van pakketreizen en andere reisdiensten.

Pakketreis

Voor een pakketreis geldt dat deze minimaal 24 uur duurt, 1 overnachting heeft en uit 2 reisdiensten bestaat.

Losse reisdiensten

Ben je verkoper van losse reisdiensten aan consumenten? Door de manier van boeken kunnen klanten losse reisdiensten koppelen tot 1 reisarrangement. Dan ontstaat een gekoppeld reisarrangement (GRA). Een GRA is geen pakketreis. Hier zitten voor jou als verkoper andere verplichtingen aan vast.

Meer weten

Lees meer over deze wetswijzigingWat voor soort reis bied je aan en wat moet je doen?

2. Wettelijke verplichting gasaansluiting vervalt

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet vervalt per 1 juli 2018. Deze wetswijziging gaat bouwbedrijven, installatiebedrijven, loodgieters en netbeheerders aan. Gemeenten mogen bepalen of nieuwbouwwoningen op een warmtenet of andere energie-infrastructuur worden aangesloten.

Meer weten

Lees meer over deze wetswijziging

3. Niet alle VOG's meer geldig voor inschrijving Personenregister kinderopvang

Deze wetswijziging betreft ondernemers in de kinderopvang en hun personeel. Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) met screeningsprofiel 60 (onderwijs), 40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier) kan met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden gebruikt voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang.

Inschrijving in het Personenregister kinderopvang is noodzakelijk voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Het Personenregister is op 1 maart 2018 ingevoerd.

Alleen VOG's met profiel 84 of 86

Vanaf 1 juli 2018 kan iemand zich alleen in het Personenregister kinderopvang inschrijven met een actuele, geldige VOG die is afgegeven met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang).

Meer weten

Lees meer over deze wetswijzigingAanvragen VOG natuurlijke personen

Wetswijzigingen voor starters en mkb'ers

De belangrijkste wetswijzigingen voor starters per 1 juli 2018De belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 juli 2018

AVG, nieuwe pricaywetgeving

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. Een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie. Is jouw bedrijf hier op ingericht? Voldoen aan de AVG

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Alle wetswijzigingen en nieuwe regelsPlannen 2019, op Prinsjesdag gepresenteerdNieuweWetten-app

InfoPage