Zzp'er of freelancer

Dit heb je gemist deze zomer

De zomermaanden zijn vaak een beetje komkommertijd. Niet in 2019. De afgelopen maanden werd nieuwe wet- en regelgeving voor zzp'ers aangekondigd waar jij ook mee te maken krijgt.

KVK praat je bij over het pensioenakkoord, prijsafspraken tussen zzp'ers en gelekt nieuws in de aanloop naar Prinsjesdag.

Pensioenakkoord gesloten

Na jaren overleg tussen politiek, werkgevers en werknemers is er een principe-pensioenakkoord gesloten. Hierin staan afspraken over pensioen, AOW en arbeidsongeschiktheid.

Pensioenopbouw voor zelfstandigen

Het wordt niet verplicht om als zelfstandige zonder personeel pensioen op te bouwen. Je mag je als zzp'er vanaf 2022 wel aansluiten bij een pensioenfonds in jouw branche of sector.

AOW-leeftijd stijgt minder snel

In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar en komt uit op 67 jaar in 2024. Daarna stijgt de AOW-leeftijd 8 maanden per jaar dat we langer leven. De wet die dit regelt is inmiddels aangenomen en geldt vanaf 1 januari 2020.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

De overheid wil dat alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Het kabinet heeft de sociale partners gevraagd om begin 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekeringsplicht voor zzp'ers.

Onderlinge prijsafspraken zzp’ers

Prijsafspraken tussen ondernemers vervalsen de markt en zijn niet toegestaan. Dit is zo geregeld in de Mededingingswet met het kartelverbod. Toch geeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM, de toezichthouder) aan dat je als zzp’er wel ruimte hebt om afspraken over tarieven te maken. Dit kan als je:

  • ‘zij-aan-zij’ werkt met 1 of meer werknemers en je in de dagelijkse gang van zaken niet te onderscheiden bent van deze werknemers. Je hebt dan geen ‘onderneming’ in de zin van de Mededingingswet.
  • met andere zzp’ers afspreekt om het aangekondigde wettelijke minimumtarief van 16 euro in de periode voor de invoering hiervan al te hanteren.
  • samen met andere zzp’ers en je opdrachtgevers afspreekt dat een hoger minimumtarief nodig is om op een bestaansminimum te komen.

Gelekt voor Prinsjesdag

In aanloop naar Prinsjesdag 2019 zijn de eerste plannen al uitgelekt. Voor ondernemers in een besloten vennootschap (bv) lijkt de aangekondigde tariefverlaging in de vennootschapsbelasting alleen voor de eerste schijf door te gaan. Het tarief wordt dan 16,5% voor winsten tot 200.000 euro. Voor hogere winsten blijft het tarief volgend jaar 25%. Eenmanszaken staat een versobering van de zelfstandigenaftrek te wachten. Nu is deze aftrekpost nog 7.280 euro. Dat gaat in stappen omlaag naar 5.000 euro. Je betaalt daardoor meer inkomstenbelasting.

KVK Prinsjesdag nieuwsbrief

Alle Prinsjesdag-informatie lees je in de KVK Prinsjesdag nieuwsbrief. Abonnees van onze nieuwsbrieven ontvangen deze special automatisch.

Nog geen nieuwsbriefabonnee? Blijf op de hoogte van relevant ondernemersnieuws en meld je aan.
Gé Sletterink

KVK-adviseur Financiering & Geldzaken met speciale aandacht voor fiscaliteit, bedrijfsoverdracht en wetten en regels. Ik deel mijn kennis via KVK.nl, nieuwsbrieven, het Geldboek voor ondernemers en de KVK Gids voor bedrijfsverkoop.

InspiratiePage