Ga cijfers leuk vinden

Zelfstandige ondernemers krijgen te maken met de boekhouding, belastingen, verzekeringen, exploitatiebegrotingen en andere financiële zaken. Zaken waar de meeste zzp’ers niet echt warm voor lopen. Zzp’ers richten zich liever op hun onderneming en laten de financiën graag zoveel mogelijk over aan hun boekhouder.
Om een gezond bedrijf te runnen hoef je geen financieel expert te zijn. Maar je moet wel de grote lijnen snappen. Jacqueline Zuidweg van Zuidweg & Partners helpt ondernemers bij het voorkomen en oplossen van financiële problemen. We spraken haar voorafgaand aan de Week van de Financiën in 2017.

Hebben zzp’ers het moeilijker dan mkb’ers om te overleven met hun bedrijf?

“Zzp’ers zijn geen homogene groep. Je hebt drie groepen, namelijk de bewuste zzp’ers, de niet bewuste zzp’ers en de hobbyisten. Zzp’ers gaan gemiddeld meer onvoorbereid van start met hun bedrijf dan mkb’ers. Mensen die vanuit hun hart gestart zijn denken vaak niet vanuit een businesscase. Zij hebben een vrij romantisch beeld van 'dat doe ik wel even'. Zzp’ers zijn ook minder zichtbaar, ze zitten wat meer in de anonimiteit. Ze hoeven meestal geen jaarcijfers te deponeren of hebben een baan naast hun bedrijf. In het algemeen zijn zzp’ers kwetsbaar op allerlei gebied en zijn er veel meer problemen dan bij mkb’ers.”

Hoe is het financieel inzicht van zzp’ers?

“In mijn praktijk merk ik dat zzp’ers veel te weinig kennis hebben over hun financiële situatie. Dit is de hoofdoorzaak van financiële problemen. Het is belangrijk dat je als zzp’er ook zelf de cijfers op hoofdlijnen begrijpt, ook als je je boekhouding hebt uitbesteed aan een boekhouder. Ga cijfers leuk vinden, het kan echt, zeg ik uit eigen ervaring. Gaat het niet goed, kijk juist dán naar de cijfers. Het bevestigt vaak je onderbuikgevoel. Speel geen verstoppertje. Er bestaan boekhoudprogramma’s waarop je op elk moment kunt zien hoe je ervoor staat. Dit maakt het ook leuker. En, je houdt weer tijd over voor dingen die je echt heel leuk vindt.”

Welke hulp is er voor zzp’ers die met schulden zitten?

“Wij merken dat de zzp’er die bij ons komt pas heel laat komt, vaak via de gemeente. Door schaamte komen ondernemers sowieso vrij laat in actie. Het belangrijkste is om tijdig deskundige hulp te zoeken, bijvoorbeeld in eerste instantie via een boekhouder of een gemeente. Probeer een regeling te treffen met je schuldeisers. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten dat zij elke hulpvraag moeten beantwoorden. Echter, niet elke gemeente voert deze wet op dezelfde manier voor ondernemers uit. Informeer bij je gemeente of ze regelingen hebben of laat je informeren wat de alternatieven zijn. Schrijf je vooral niet direct uit als bedrijf bij de Kamer van Koophandel maar check eerst of je bedrijf wellicht levensvatbaar is. En ga zeker geen faillissement aanvragen! De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) komt pas aan het einde van de rit. Eerst moet een minnelijke regeling geprobeerd zijn.”

Kredietverstrekkers moeten elke lening aanmelden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Als een bedrijf een BKR-registratie heeft, kan het bedrijf dan nog financiering aanvragen?

“Als je een BKR-registratie hebt, kan het zijn dat je wat meer uit te leggen hebt aan je financier. Je kunt een positieve of een negatieve registratie hebben. Een positieve registratie houdt in dat je een lening hebt die je netjes aflost. Een negatieve registratie houdt meestal een betalingsachterstand in. En zo’n achterstand kan een blokkade zijn voor je financier. Om financiering aan te vragen raad ik je aan de volgende stappen te zetten: Stap 1 - Bereid je voor en doe de check bij BKR. Je kunt je eigen gegevens opvragen bij BKR. De financier vraagt ook bij BKR na hoe jij er financieel voor staat. Stap 2 - Kijk door de ogen van de financier naar jouw BKR-registratie. Stap 3 - Communiceer de reden van je negatieve BKR-registratie. Wees transparant.”

U bent ambassadeur van de Week van de Financiën (13 - 17 februari 2017). Waarom wilt u ambassadeur zijn en waarom is deze week interessant voor zzp’ers?

“Ik vind het belangrijk dat financiën in een beter daglicht komen te staan. Cijfers zijn echt wel leuk. Dat is belangrijk om te laten zien. Leer het leuk vinden. Het is een wezenlijk onderdeel van ondernemerschap. Ik zie graag heel veel betere ondernemers. Ik ben bezig in de hele lijn van financiën, van voorkomen tot oplossen van financiële problemen. Drie jaar geleden ben ik met MKBDoorgaan gestart. In deze stichting helpen we ondernemers met problemen op het gebied van financiering, marketing/sales en op juridisch vlak. Momenteel zijn we bezig met de landelijke uitrol van MKBDoorgaan. Ondernemers kunnen zich aanmelden om geholpen te worden via MKBDoorgaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Daarnaast ben ik bestuurslid van de Stichting Jong Ondernemen. Ik vind het belangrijk dat ondernemerschap wordt verankerd in het onderwijs. De Week van de Financiën is belangrijk voor zzp’ers omdat juist zij het meest ver af staan van financiën, meer dan de gemiddelde mkb’er. De Week van de Financiën helpt om de afstand kleiner te maken.”

Er zijn alternatieve financieringsvormen bijgekomen zoals crowdfunding. Maken zzp’ers hier gebruik van?

“Banken zijn nog steeds de grootste financier van de zzp’ers maar dat gaat de komende jaren minder worden als gevolg van keuzes die de banken maken. Banken verdienen te weinig aan zzp’ers. Je ziet nu groei bij bijvoorbeeld Qredits als kredietverstrekker. Er zijn al veel goede alternatieve financieringsvormen en er komen dagelijks nieuwe initiatieven bij. Heel weinig zzp’ers maken gebruik van alternatieve financieringsvormen. Zzp’ers vragen doorgaans laat financiering aan en zijn onbekend met alternatieve mogelijkheden. Dit geldt ook voor ondersteuning vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). MKBDoorgaan matcht bij het vinden van de juiste vorm van financiering bij de juiste ondernemer. Het is belangrijk dat ook de zzp’er tijdig hulp vraagt. Ook de KvK Financieringsdesk kan hulp bieden.”

Heeft u tips?

“We zien dat zzp’ers nog niet profiteren van de aantrekkende economie. Ik heb drie tips voor zzp’ers om financiële problemen te voorkomen: Tip 1 - Kijk eens van buiten naar binnen. Kijk eens alsof je klant bent van je eigen bedrijf en durf kritisch naar jezelf te kijken. Er bestaan ook vaardigheden-scans die je hierbij kunnen helpen. Tip 2 - Heb je een probleem, deel dat met anderen. Dan ben je halverwege de oplossing. Tip 3 - Problemen vanuit het verleden regel je vanuit de mogelijkheden van de toekomst. En als laatste wil ik tegen zzp’ers zeggen: stel, je wordt morgen wakker en je mag je werkende leven en privéleven opnieuw inrichten. Wat zou je doen? Probeer een paar keer per jaar tijd te maken om hierover na te denken. Er is meer mogelijk dan je denkt.”

Meer over financieel inzicht

Geldboek voor ondernemers
Financiering bij financiele problemen
Wat te doen bij financiele problemen
InfoPage