Volop nieuwe kansen voor het mkb in 2017

Peter Bargon is nu één jaar directeur dienstverlening van KVK en is verantwoordelijk voor het Midden- en Kleinbedrijf. Het mkb, ook wel de motor van de Nederlandse economie genoemd. Peter is zelf 11 jaar mkb-ondernemer geweest en weet dus uit eigen ervaring welke ondernemersvaardigheden je nodig hebt om een bedrijf te laten groeien. Dat juist hij directeur mkb van KVK is, lijkt geen toeval. Om nader kennis te maken stelden we hem 4 vragen.

Waar is je band met ondernemers in het mkb ontstaan?

"Ik ben zelf mkb’er geweest in de periode 1991-2000. Uiteindelijk had ik samen met twee aandeelhouders drie ICT-bedrijven opgericht. De bedrijven hebben we successievelijk in 1999 en 2000 verkocht. Maar het ondernemersgevoel blijft! Ik weet dus uit ervaring wat het is om mkb’er te zijn en hierdoor kan ik me goed inleven in de issues waar mkb’ers mee te maken hebben."

Wat gaat KVK in 2017 doen voor de mkb-er?

We zien dat mkb’ers vooral geïnteresseerd zijn in alternatieve financieringsvormen, onderscheidende businessmodellen door toepassing van nieuwe technologieën en het vinden van klanten en leveranciers door het benutten van digitalisering in binnen- en buitenlandse markten. In 2016 zij we begonnen om onze dienstverlening ook op deze interessegebieden te richten en we bouwen dit in 2017 verder uit om tegemoet te komen aan de behoeften van mkb’ers. Uiteraard wordt dit ondersteund met een aantal prachtige evenementen en hopen we zoveel mogelijk mkb’ers persoonlijk te kunnen verwelkomen. Denk bijvoorbeeld aan de Week van de Financiën, Dag van de Innovatie met de MKB Innovatie Top 100, Road2theWorld en nlgroeit."

Waarom moet de mkb-er zich klant voelen van de KVK?

"Niets moet natuurlijk, maar ik weet dat teveel mkb’ers denken dat we er alleen zijn voor startende ondernemers en dat is een misvatting. We kunnen ondernemers ook informatie en advies geven over financiering, bedrijfsovernames, internationaal ondernemen en innoveren."

Wat betekent de verkiezing van Trump voor het Nederlandse mkb?

"Handel met de Verenigde Staten is belangrijk voor het Nederlandse mkb, want de VS zijn onze belangrijkste handelspartner buiten de EU. Het is echter nog moeilijk te zeggen wat de gevolgen zullen zijn voor het Nederlandse mkb met Donald Trump als nieuwe Amerikaanse president. Hij lijkt geen voorstander te zijn van handelsliberalisering en dat kan mogelijk gevolgen hebben voor het Nederlandse mkb."

InfoPage