Belastingplan 2018

Op Prinsjesdag zijn geen ingrijpende fiscale voorstellen voor 2018 gepresenteerd. Die werden in de aanloop naar een nieuwe regering ook niet verwacht. In haar Regeerakkoord kan het aanstaande kabinet nog wel nieuwe maatregelen presenteren. De zin in de Troonrede 'Dit is een momentopname, geen eindbeeld', bevestigt die gedachte.

Wat verandert in 2018?

Inkomstenbelasting

Persoonlijk inkomen als loon of winst uit onderneming is belast in de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting wordt berekend in vier schijven. Een eerste deel van jouw inkomen wordt in de eerste schijf belast, een opvolgend deel in de tweede schijf tegen een hoger tarief enzovoort. De grensbedragen in de schijven worden iets verhoogd. De belastingtarieven in de tweede en in de derde schijf stijgen met 0,05%. Het tarief in de vierde schijf daalt juist met 0,05%.

Heffingskorting

Heffingskortingen zijn een korting op de inkomstenbelasting. Welke je kunt toepassen, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en inkomen. De berekeningswijze en maximale bedragen van de heffingskortingen zijn licht aangepast.

Speur- en ontwikkelingswerk

Maak je gebruik van de Afdrachtvermindering Speur- en ontwikkelingswerk? De verantwoording naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hoef je nog maar één keer per jaar in te dienen.

Energie investeringsaftrek

Investeer je in energiezuinige technieken of duurzame energie? Dan kun je gebruik maken van de energie investeringsaftrek (EIA). De aftrek wordt in 2018 met 0,5% verlaagd.

Vennootschapsbelasting

Rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld de bv, betalen vennootschapsbelasting over de winst. De vennootschapsbelasting wordt berekend in twee schijven. In de eerste schijf worden winsten tot € 250.000 (was € 200.000) belast tegen een tarief van 20%. Het meerdere van de winst blijft in de tweede schijf belast met 25%.

Geneesmiddelen

Voor de omzetbelasting (btw) wordt het begrip 'geneesmiddelen' anders beschreven. Producten die hierdoor geen geneesmiddel meer zijn, vallen niet meer onder het lage btw-tarief van 6%.

Landbouwregeling

Voor ondernemers in de agrarische sector vervalt de landbouwregeling in de btw. Op geleverde producten en diensten moet btw worden berekend. Betaalde btw kan als voorheffing worden verrekend.

Kansspelbelasting

En houd je van een gokje? Gewonnen prijzen in het eerste halfjaar van 2018 worden met 30,1% kansspelbelasting belast. Daarvoor en daarna is het tarief 29%.

Lees het hele Belastingplan op Rijksoverheid.nl.

Wat verandert er niet?

In de voorstellen staat niets over wijzigingen in aftrekposten voor ondernemers als de zelfstandigenaftrek of MKB Winstvrijstelling. Ook is er geen aandacht voor de Wet DBA en de onduidelijkheid die zzp'ers en hun opdrachtgevers ervaren over het thema zelfstandigheid.

Voorstellen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt moeten voor behandeling nog naar de Tweede- en de Eerste Kamer. Een voorstel kan daar nog gewijzigd worden of helemaal niet doorgaan.

Regeerakkoord 2017 en belastinghervormingen

Meer over Prinsjesdag 2017

Wil je meer weten over de kabinetsplannen die tijdens Prinsjesdag 2017 bekend zijn gemaakt? We hebben 3 informatieve pagina's voorhanden:

Prinsjesdag 2018

Vind hier de belangrijkste kabinetsplannen voor jou als zzp'er, mkb'er of starter op een rij.

Heeft deze informatie je geholpen?