Zzp'er of freelancer

Profiteer van de impuls op de woningmarkt

Het kabinet zette op Prinsjesdag vol in op de woningmarkt. En trekt 2 miljard euro uit om de bouw van woningen te stimuleren. Dit biedt kansen voor zzp'ers die direct of indirect in de bouw werken.

Tijdens de crisis is de bouw van woningen achtergebleven. Ondertussen groeit de bevolking. Door de toenemende vraag naar woningen stijgen de huizen- en huurprijzen en ontstaan wachtlijsten voor huurwoningen. Dit kan zo niet verder, vindt Den Haag.

Zzp'er profiteert

Het kabinet trekt 2 miljard euro uit om de bouw van woningen te stimuleren. Ben je zzp’er in de bouw? Dan is deze impuls gunstig voor je. De bouwsector moet meer en sneller bouwen. Tussen 2018 en 2025 worden volgens de Nationale Woonagenda 700.000 woningen gebouwd. Vooral in de Randstad. Daar is het woningtekort het grootst.

Meer en sneller bouwen, betekent extra bouwprojecten en infrastructuur. Aannemers hebben meer onderaannemers nodig om alle werkzaamheden uit te voeren. Dit geldt ook voor schilders, tegelzetters en stukadoors. Alle bouwgerelateerde sectoren profiteren mee van deze impuls. En ondernemers die indirect met de bouw te maken hebben zoals tuin- en binnenhuisarchitecten, interieurstylisten, installateurs en toeleveranciers.

Kwetsbare groepen

De regering vindt het belangrijk dat er voldoende geschikte en betaalbare woningen zijn voor starters, mensen met lagere inkomens en kwetsbare groepen. Zowel huur- als koopwoningen.

Gemeenten

Gemeenten zonder middelen voor het realiseren van nieuwbouwprojecten kunnen beroep doen op een fonds van 1 miljard euro. Bijvoorbeeld als zij geen geld hebben voor gebiedsontwikkeling. En kwetsbare groepen zo nooit kans maken op nieuwbouw. De voorwaarden voor dit fonds zijn nog niet bekend.

Woningcorporaties

De regering stelt ook 1 miljard euro beschikbaar voor woningcorporaties en andere grote verhuurders. Zij gaan minder verhuurdersheffing betalen als ze meer betaalbare huurwoningen voor starters, gezinnen en kwetsbare groepen bouwen.

Overige maatregelen

Om de balans en de verdeling op de woningmarkt te herstellen, heeft het kabinet nog een aantal maatregelen in petto.

  • Ze wil scheefwonen aanpakken. Mensen die qua inkomen te goedkoop wonen, krijgen een extra huurverhoging. Zo stimuleert het kabinet doorstroming.
  • De regering gaat het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt onderzoeken. Zodat starters gemakkelijker een woning kunnen kopen.
  • De regering overweegt het vermogen van woningbeleggers zwaarder te belasten om de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters te compenseren.
  • Er komen regels zodat huurwoningen minder snel in de vrije verhuur komen. Hiervoor past het Rijk het woningwaarderingsstelsel aan. Zo blijven meer betaalbare huurwoningen beschikbaar.
Wil je zzp'er worden of meer weten over ondernemen en leren van ervaringen van anderen? KVK helpt je verder.
Sergej Schuurman

Als KVK-adviseur en jurist help ik ondernemers verder. Ook met complexere vragen ben je bij mij aan het juiste adres. Ik schrijf juridische artikelen voor KVK.nl en publiceer regelmatig bijdragen met een juridische insteek op LinkedIn.

InspiratiePage