"Doe waar je goed in bent en zoek elkaar op"

Als zzp'er ben je goed in je vak. Laat je dan niet in beslag nemen door taken die je minder goed liggen. Bart Timmer, oprichter van The Future Group, is van mening dat je moet zorgen dat je mensen om je heen hebt die je helpen. Door als groep zelfstandigen samen te werken, presteer je beter dan als individu. Dat vertaalt zich weer naar de groep. Hoe dit werkt bij The Future Group legt Bart Timmer graag uit.
Bart Timmer, The Future Group
Bart Timmer, The Future Group

In 2000 heb je met twee anderen The Future Group opgericht. Wat doet de The Future Group?

"Wij richten ons op vakspecialisten in de (IC)Technologie die graag voor zichzelf werken, maar naast de vrijheid van ondernemerschap ook de voordelen van een collectief benutten. Dat kan door toe te treden in één van de vele maatschappen die samen The Future Group vormen. In zo'n maatschap halen we samen de opdrachten binnen, delen we kennis, kunde én kosten. De afspraak is dat de maten exclusief werken aan opdrachten via de maatschap. De maten hebben er dus geen bedrijf naast. Al het werk dat binnenkomt, brengen we in de maatschap in en verdelen we onder de maten. Er geldt het ballotage principe: bestaande ondernemers in de maatschappen bepalen of een nieuwe kandidaat welkom is door te kijken naar zijn/haar vakinhoudelijke meerwaarde en motivatie."

Wij zijn onderscheidend op vier niveaus:

  • Maatschapstructuur: wij maken je groter dan jezelf;
  • Commercieel: wij treden als één merk naar buiten. The Future Group regelt contractmanagement, financiën, administratie, marketing en sales;
  • Sociaal: wij ontzorgen, wij hebben bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een broodfonds en een pensioenregeling voor de maten;
  • Kennisdelen: wij zijn 'early adopters', pikken snel nieuwe kennis op en delen dit met ons netwerk."

Waarom het woord ‘future’ in de naam?

"Wij zijn altijd bezig met de dag van morgen, vandaar het woord 'Future'. We begeven ons met de maatschappen aan de bovenkant van de (IC)Technologie markt (HBO/WO met minimaal 7 jaar gespecialiseerde werkervaring). Van origine als softwareontwikkelaars en architecten maar inmiddels met een compleet kennisportfolio dat inspeelt op de allernieuwste ontwikkelingen. Kijk naar digitalisering, cloud 2.0, internet of things en dat soort zaken. Iedere maatschap heeft zijn eigen specialisatie. We zijn technologiepartner voor onze opdrachtgevers door het beschikbaar stellen van ons kennishuis."

Waar moet een zzp'er die zich wil aansluiten bij The Future Group aan voldoen?

"Toetreding tot de maatschap gebeurt via ballotage. De zelfstandige die zich bij ons aansluit, moet voldoen aan de volgende kenmerken:

  • heeft kennis / opleiding
  • heeft persoonlijkheid: moet goed kunnen verwoorden, is ondernemend en dienstverlenend. Kijkt verder dan de opdracht alleen.
  • heeft nagedacht over ondernemerschap en de betekenis hiervan (o.a. voor het thuisfront)
  • is bereid om te delen

In het begin waren het voornamelijk mensen met 7 à 8 jaar ervaring in loondienst die niet makkelijk de stap naar zelfstandig ondernemerschap maakten. De laatste tijd zie je dat ook veel zelfstandigen dit concept interessant vinden. De activiteiten in je eigen bedrijf zet je op nul, dat is de afspraak. Focus je op de maatschap. We hebben ook een meldingsplicht voor activiteiten buiten de maatschap om. Hiermee bereiken we maximale wederkerigheid die in onze 'Overeenkomst tot Maatschap' is vastgelegd."

En wat kunnen andere zzp’ers hiervan leren?

"Voor alle zzp'ers met kennisintensieve jobs is het belangrijk dat je elkaar opzoekt. Denk hierbij aan marketeers, controllers, accountants en juristen. Door het delen van kennis, visie en ervaring kun je samen naar buiten treden en maak je het groter dan jezelf. Focus is hierbij heel belangrijk. The Future Group is een model dat je zelf kunt toepassen."

Hoe zie je de toekomt voor de zzp'er?

"De handhaving van de wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020[red.: de Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden]. Wij merken bij opdrachtgevers dat er onzekerheid is voor opdrachten na deze datum. Samen met Ondernemend Nederland (ONL) hebben we informateur Zalm een alternatief gepresenteerd. Voor de korte termijn zien wij graag een vrije keuze van personen in de manier waarop zij arbeid willen verrichten. Onze opdrachtgevers geven aan dat ingehuurde zzp'ers vaak een hogere kwaliteit meebrengen dan het eigen personeel."

Heb je tips voor zzp’ers?

"Er wordt soms heel ingewikkeld gedaan over het starten van een bedrijf. Vaak hoor je dat je punten waar je niet goed in bent moet verbeteren. Ik zeg "niet doen!" Zorg juist dat je doet waar je goed in bent. En dat je mensen om je heen verzamelt die je helpen. Geef ook duidelijk aan waar je niet goed in bent. Dit is precies het dna van The Future Group: iedereen onderneemt, toont initiatief, gericht op die zaken waar hij of zij goed in is."

Meer over maatschappij en samenwerking

Alles over de maatschap
Samenwerken: Pak het goed aan! [pdf]
Zp'er heeft dna van de toekomst [interview]
InfoPage