Wet DBA: veranderende wetgeving

De wet DBA voldoet niet aan de verwachtingen. De wet is en blijft voorlopig nog wel van kracht, maar de handhaving ervan is opgeschort tot tenminste 2020. Er wordt wel opgetreden tegen ‘kwaadwillenden.’ Ondertussen wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving. Op deze pagina lees je meer over de laatste stand van zaken.

Nieuwe wetgeving niet voor 2021 verwacht

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet in zijn tweede voortgangsupdate van 26 november 2018 weten dat de nieuwe wet DBA minstens een jaar langer op zich laat wachten. Nieuwe wetgeving is dus niet voor 2021 te verwachten. Dit komt doordat de voorgenomen maatregelen om zzp’ers aan de onderkant van de markt te beschermen in strijd lijken te zijn met EU-recht en verdere aanpassingen nodig zijn.

Om vast te stellen of iemand een dienstbetrekking heeft is de aanwezigheid van een ‘gezagsverhouding’ een belangrijk criterium. Dit gezagscriterium is verduidelijkt in het Handboek Loonheffingen.

De minister zal de Tweede Kamer voor de zomer van 2019 verder informeren over de keuzes die het kabinet maakt.

Wat ging hieraan vooraf?

In de zomer van 2018 bracht minister Koolmees zijn eerste voortgangsupdate over de vorderingen en plannen rondom de vervanging wet DBA. In deze hoofdlijnenbrief liet de minister weten dat er een toezichtplan komt en dat er vanaf juli 2018 minimaal 100 bedrijven bezocht worden die in verschillende branches en sectoren opereren. Met deze bedrijven wordt gesproken over de manier van werken. Ook wordt onderzocht of de te verwachten webmodule een juiste balans zal geven tussen het bieden van zekerheid, de haalbaarheid en het beperken van administratieve lasten.

Verder worden de tariefstellingen, die een rol spelen bij het bepalen of er al dan niet sprake is van een dienstverband, tegen het licht gehouden.

Het streven was toen nog om de nieuwe wetgeving op 1 januari 2020 in te laten gaan.

Huidige wet DBA en modelovereenkomsten

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vervangt sinds 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Lees meer over de geldende wetgeving op Wet DBA en modelovereenkomsten.

Wet DBA voor zzp’ers, intermediairs en opdrachtgevers

Wet DBA voor zzp’ers, veelgestelde vragenWet DBA voor zzp’ers die via intermediairs werkenWet DBA voor opdrachtgevers, veelgestelde vragen

Regeerakkoord 2017: wet DBA

Achtergrond vervanging wet DBAMinimumuurtarief en wet DBA opt-out

Heeft deze informatie je geholpen?