“Netwerken is een krachtig instrument”

Netwerken kan overal, online en offline. Maar wat levert netwerken je op en hoe pak je het aan als zzp’er? We vroegen het Petro Sen, eigenaar van het ZTalks collectief, een initiatief om hoger opgeleide zzp’ers te inspireren en met elkaar in contact te brengen. Met als doel: zzp’ers te laten groeien naar the next level van ondernemerschap.

Petro Sen
Petro Sen

Voordat we ingaan op hoe je als zzp’er omgaat met netwerken eerst een andere vraag. Je zegt: “Zzp’er zijn is veel meer dan je inkomen 100% zelf verdienen, het is een levensstijl.” Wat bedoel je hiermee?

“Vanaf het moment dat je je inschrijft als zzp’er bij KVK dan verandert je leven drastisch. Als zzp’er moet je je privé-situatie opnieuw gaan modelleren. Het feit dat je zzp’er bent heeft namelijk invloed op je privéleven. Werk en privé lopen vaak dwars door elkaar. Zo krijg je te maken met financiële implicaties. Een mogelijk onregelmatig inkomen heeft direct gevolg voor je privé uitgavenpatroon. En misschien ervaar je door onregelmatig werken een andere behoefte aan bijvoorbeeld kinderopvang. Of dat je eigenlijk niet ziek kunt zijn en ook niet zomaar op vakantie kunt gaan. Iedere dag vergt het dus om ook privé keuzes te maken. Ik ervaar zelf nog iedere dag dat het ondernemerschap niet op zichzelf staat.”

Je spreekt veel zzp’ers en je bent zelf een zzp’er. Waar hebben zzp’ers behoefte aan?

“In iedere fase van het ondernemerschap heeft een zzp’er behoefte aan andere en specifieke informatie. Een starter heeft meer behoefte aan basis informatie. Een gevestigde zzp’er heeft juist meer behoefte aan verhalen uit de praktijk. Hoe gaan anderen in de praktijk om met bijvoorbeeld de theorie van een Canvas model. Mijn pleidooi is dat zzp’ers meer gebruik moeten gaan maken van elkaar of van ervaren ondernemerscoaches die zzp’ers begeleiden vanuit de eigen praktijk…”

Vinden zzp’ers die praktijkverhalen bij netwerkbijeenkomsten?

“‘Sharing is caring’. Er ontstaan steeds meer ‘social Meetups’, netwerkbijeenkomsten waarbij het meer gaat om gemeenschappelijke interesses. Juist hier kom je de verhalen uit de praktijk tegen en kan je op verkenning gaan en nieuwe dingen leren. Ik adviseer zzp’ers om met elkaar te sparren zoals je zelf ook een coach zou willen gebruiken. Ga jezelf niet verkopen tijdens een netwerkbijeenkomst. Deel je ervaringen en help elkaar verder in het ondernemerschap. Zie dit als ‘sociale overwaarde’, want jij bent van waarde voor een ander en zet deze waarde ook in.”

Heeft u netwerktips voor zzp’ers?

“Tips voor netwerken die ik aan zzp’ers zou willen meegeven zijn:

  1. Bedenk van tevoren jouw concrete hulpvraag.
  2. Bedenk wie je zou willen ontmoeten (vaak is er een deelnemerslijst beschikbaar).
  3. Ga bewust alleen naar een netwerkbijeenkomst. Durf deze stap te maken. Je dwingt jezelf hiermee om in contact te komen met andere zzp’ers.
  4. Plan je netwerkbijeenkomsten en zorg dat je regelmatig naar een aantal vaste netwerkbijeenkomsten gaat. Want dan word je herkend, gekend en bouw je een vertrouwensrelatie op. Bij een opdracht draait het vaak om gunnen.”

Fysieke ontmoeting of online netwerken?

“Alle twee zijn ontzettend belangrijk. Je kunt fysieke en online netwerken niet los van elkaar zien. Door de technologische ontwikkelingen komen er meer instrumenten om te netwerken. Hierdoor zie je steeds meer online community’s ontstaan. Branchegerichte community’s waarbij je met gelijkgestemden in een netwerk zit en dezelfde ‘taal’ spreekt. Naast het deelnemen in een netwerk kan je ook zelf een netwerk opbouwen. Nieuw en interessant is het gebruik van Instagram. Door gebruik te maken van de juiste hashtags groeit je netwerk snel. Wees niet bang om te experimenteren!”

Hoe belangrijk is samenwerken voor zzp’ers?

“Ga vooral samenwerken als je groeiambities hebt, er liggen volop kansen. Gemeenten en overheidsinstanties worden bijvoorbeeld gestimuleerd om kleine opdrachten aan te besteden. Door een samenwerkingsverband met andere zzp’ers maak je meer kans op zo’n opdracht. Samenwerken heeft positief effect op je slagkracht, volume en het afdekken van risico’s.
Naast het samenwerken met andere zzp’ers (horizontale samenwerking) zie ik verder nog kansen vanuit een andere invalshoek: creëer een samenwerking met je klant (verticale samenwerking). Beschouw je klant als businesspartner. Vaak kan deze klant ook waarde bieden aan jou als zzp’er, bijvoorbeeld door je netwerk te vergroten of als ambassadeur op te treden voor jouw onderneming.
Een goed, maar nog relatief onbekend, systeem is ‘barteren’. Barteren is het uitruilen van goederen en/of diensten met je businesspartner. Een barterdeal gaat over het algemeen op basis van onderling vertrouwen. De waarde uitwisseling hoeft hierbij niet gelijk te zijn, maar het is verstandig om de barterdeal te beschrijven.”

Netwerken, breng het in praktijk

Samenwerken: Pak het goed aan! [pdf]
Leg contact met de app KVK Connect
InfoPage