Zwangerschapsuitkering: compensatieregeling voor zelfstandigen met kind

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen ontvingen in deze periode geen zwangerschapsuitkering. Zij konden alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. De compensatie die UWV uitvoert, bedraagt 5.600 euro bruto per persoon. Deze compensatie kon worden aangevraagd van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018.

Achtergrond compensatieregeling

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 is de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) van kracht; moeders die als zelfstandige werken hebben recht op een uitkering gedurende tenminste zestien weken.

In de periode tussen de 2 regelingen konden vrouwelijke zelfstandigen dus geen aanspraak maken op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering.

Door zelfstandigen is jarenlang in de rechtszaal voor deze compensatieregeling gestreden.

Wie komen in aanmerking

Zelfstandigen, beroepsbeoefenaren (‘vrij beroep’ als advocaat of dokter) en meewerkende echtgenotes, die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen hebben geen uitkering ontvangen. Zij konden met terugwerkende kracht een zwangerschapsuitkering aanvragen.

De compensatie bedraagt 5.600 euro bruto per persoon, wat overeenkomt met de gemiddelde uitkering die een zelfstandige in 2017 voor haar zwangerschap ontving. Naar schatting 20.000 vrouwen kwamen voor deze regeling in aanmerking.

Aanvragen compensatie niet meer mogelijk

Vrouwen konden de aanvraag voor compensatie in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018 bij UWV indienen. Dit is dus niet meer mogelijk, omdat de aanvraagperiode is afgelopen.

Heb je recht op de compensatie, dan zal UWV je tussen 1 januari 2019 en 1 april 2019 betalen. Het bedrag van de compensatie telt voor de Belastingdienst mee voor je (gezins-)inkomsten. Let op: UVW past geen loonheffingskorting toe op de compensatie. Houd hiermee rekening bij het invullen van je belastingaangifte over 2019.

Meer informatie

Ik was tussen 2005 en 2008 zwanger en werkte als zelfstandige (UVW)Huidige zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering zelfstandigenWetswijzigingen en nieuwe regels

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief

InfoPage