Zwangerschapsuitkering: compensatieregeling voor zelfstandigen met kind

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen ontvingen in deze periode geen zwangerschapsuitkering. Zij kunnen nu alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. De compensatie die UWV uitvoert,  zal ongeveer 5.600 euro bruto per persoon bedragen. Deze compensatie is vanaf 15 mei 2018 aan te vragen bij UWV. De aanvraagperiode loopt van 15 mei tot en met 30 september 2018.

Achtergrond van de compensatieregeling

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 is de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) van kracht; moeders die als zelfstandige werken hebben recht op een uitkering gedurende tenminste zestien weken.

In de periode tussen de twee regelingen konden vrouwelijke zelfstandigen dus geen aanspraak maken op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering.

Door zelfstandigen is jarenlang in de rechtszaal voor deze compensatieregeling gestreden.

Wie komt in aanmerking

Zelfstandigen, beroepsbeoefenaren (‘vrij beroep’ als advocaat of dokter) en meewerkende echtgenotes, die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen hebben geen uitkering ontvangen. Zij kunnen met terugwerkende kracht een zwangerschapsuitkering aanvragen.

De compensatie zal ongeveer 5.600 euro bruto per persoon bedragen, wat overeenkomst met de gemiddelde uitkering die een zelfstandige in 2017 voor haar zwangerschap ontving. Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor deze regeling in aanmerking.

Aanvragen compensatie

Vrouwen kunnen de aanvraag voor compensatie in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018 bij UWV indienen. Aanvragen die hierna binnenkomen neemt UWV niet meer in behandeling. Je vraagt de compensatie aan met een aanvraagformulier, dit is te downloaden op uwv.nl

Heb je recht op de compensatie, dan zal UWV je vanaf 1 januari 2019 betalen. Het bedrag van de compensatie telt voor de Belastingdienst mee voor je (gezins-)inkomsten.

Meer informatie

Download het aanvraagformulier via de website van UWV
Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen gaat 15 mei 2018 open
Huidige zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering zelfstandigen
Wetswijzigingen en nieuwe regels

Altijd op de hoogte

Blijf als zzp’er altijd op de hoogte: meld je aan voor de nieuwsbrief

Heeft deze informatie je geholpen?