Zzp’ers in de zorg en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wat u als zzp’er moet weten over de Wkkgz

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

U kunt als zzp’er op twee manieren aan de eisen uit de Wkkgz voldoen:

  • U heeft eigen cliënten, handelt direct in opdracht van de cliënt. In dat geval moet u zelf regelen dat u aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoet.
  • U bent opdrachtnemer van meerdere zorgaanbieders. In dat geval moet in de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en u geregeld zijn hoe de opdrachtgever en u aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoen.

Een handreiking helpt u op weg

Om u te helpen te voldoen aan de Wkkgz heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handreiking Wkkgz voor zzp’ers gemaakt.

In de handreiking staat informatie over:

  • Het opzetten van een kwaliteitssysteem
  • Hoe om te gaan met klachten
  • Het leren van incidenten
  • Overige wettelijke verplichtingen uit de Wkkgz waar u als zzp’er aan moet voldoen

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Wilt u weten of u aan de vereisten van de Wkkgz moet voldoen? Bekijk dan de brochure ‘Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?’ en doe de test.

Wetsvoorstel: meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

In de toekomst worden nieuwe zorgaanbieders verplicht zich te melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat staat in het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Wanneer de Wtza ingaat, is nog niet bekend. Het wetsvoorstel geldt voor alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz. De meldplicht geldt niet voor al bestaande zorgaanbieders.

Heeft u vragen?

Bel 088 585 1 585. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt met vragen ook terecht bij uw beroepsorganisatie.

Meer over Wkkgz, Wtz, starten als zzp'er in de zorg en de belangrijkste wetswijzigingen