Zzp’ers in de zorg en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Je kunt als zzp’er op 2 manieren aan de eisen uit de Wkkgz voldoen.

  1. Je hebt eigen cliënten, en handelt direct in opdracht van de cliënt. In dit geval moet je zelf regelen dat je aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoet.
  2. Je bent opdrachtnemer van meerdere zorgaanbieders. In dit geval moet in de schriftelijke overeenkomst tussen jou en de opdrachtgever geregeld zijn hoe jullie allebei aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoen.

Een handreiking helpt je op weg

Om je te helpen aan de Wkkgz te voldoen heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handreiking Wkkgz voor zzp’ers gemaakt. Hierin staat informatie over:

  • het opzetten van een kwaliteitssysteem.
  • hoe om te gaan met klachten.
  • het leren van incidenten.
  • het voldoen aan andere wettelijke verplichtingen uit de Wkkgz.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Wil je weten of je aan de vereisten van de Wkkgz moet voldoen? Bekijk dan de brochure Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg? en doe de test.

Wetsvoorstel: meldplicht nieuwe zorgaanbieders

In de toekomst worden nieuwe zorgaanbieders verplicht zich te melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat staat in het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Wanneer de Wtza ingaat, is nog niet bekend. Het wetsvoorstel geldt voor alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz. De meldplicht geldt niet voor al bestaande zorgaanbieders.

Heb je vragen?

Bel 088 585 1 585. Wij helpen je graag op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Je kunt met vragen ook terecht bij je eigen beroepsorganisatie.

Meer lezen?

Wet toetreding zorgaanbiedersKwaliteitseisen zorginstellingenVal je onder de Wkkgz? Check hier je SBI-codeZzp'er in de zorg
InfoPage