Bedrijf starten vanuit een WW-uitkering

U heeft verschillende opties als u een bedrijf start vanuit de WW. Bijvoorbeeld met of zonder een startperiode. U houdt dan een deel van uw WW-uitkering als vangnet. In ruil daarvoor moet u wel solliciteren of uw uren opgeven aan UWV. Lukt het toch niet met uw bedrijf, dan kunt u soms opnieuw WW aanvragen. Overleg altijd met het UWV voor u start. Dit zijn de stappen die u moet weten en regelen.

1. Bereid u voor met onderzoek en informatie

Denkt u erover om voor uzelf te beginnen? Dan is het verstandig te onderzoeken of ondernemen bij u past. Met de online-training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’ bereidt u zich goed voor. Bespreek met UWV of u gebruik kunt maken van een onderzoeksperiode om uw idee verder uit te werken. De onderzoeksperiode duurt maximaal 6 weken.

2. Bekijk de 3 manieren waarop u een bedrijf kunt starten

2.a U begint uw bedrijf met de startperiode

UWV geeft toestemming voor een startperiode als de kans groot is dat u met een eigen bedrijf genoeg geld verdient om van te leven. De startperiode duurt 26 weken. U ontvangt dan 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze periode mag u alle uren aan uw eigen bedrijf besteden zonder sollicitatieplicht. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de startperiode. Zoals bijvoorbeeld uw inkomsten melden aan UWV. In de online training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’ worden de voorwaarden uitgebreid uitgelegd. U bent verplicht deze training te doen.

Wat gebeurt er na de startperiode?

U besluit door te gaan als zelfstandige? Dan moet u doorgeven hoeveel uur u vanaf dat moment aan uw bedrijf besteedt aan het UWV. Heeft u uw WW helemaal niet meer nodig? Dan kunt u uw uitkering natuurlijk ook stopzetten. Als u besluit dat een eigen bedrijf toch niet haalbaar is kunt u misschien opnieuw een WW-uitkering krijgen.

2.b U begint uw bedrijf zonder startperiode, met behoud van WW

U moet dan alle uren doorgeven die u aan uw bedrijf besteedt. Dus niet alleen de uren waarmee u geld verdient. Maar ook uren voor bijvoorbeeld uw administratie of het vinden van klanten. UWV berekent met die uren een fictief inkomen. Dat fictieve inkomen gaat af van uw WW en dat blijft zo. Uw WW-uitkering wordt dus niet hoger als u tijdelijk minder uren werkt. Kijk op uwv.nl voor een uitleg over het fictieve inkomen en voor een voorbeeldberekening.

2.c U begint uw bedrijf zonder WW-uitkering

Dan heeft u geen sollicitatieplicht meer. U hoeft ook niet door te geven hoeveel uren u aan uw bedrijf besteedt. Uw WW-uitkering stopt. Maar u houdt wel recht op WW. Dus stel dat het niet lukt met uw bedrijf, dan kunt u opnieuw een WW-uitkering aanvragen. Gebruik dit formulier om uw uitkering te stoppen.

U werkte bij de overheid of in het onderwijs?

Werkte u in het onderwijs of bij de overheid voordat u werkloos werd? Dan vraagt UWV om een advies van uw ex-werkgever. Uw ex-werkgever is namelijk verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dit advies is nodig als u in aanmerking wilt komen voor een onderzoeksperiode of startperiode.

3. Inschrijven bij KVK en melden bij Belastingdienst

Als u echt gaat starten als zelfstandige moet u zich als eerste inschrijven in het handelsregister van KVK. Hier wordt ook het aanmelden bij de Belastingdienst geregeld. U gaat namelijk belasting betalen over de inkomsten uit uw bedrijf.

4. Geef op tijd uw uren door aan UWV

Geeft u uw uren niet op tijd door? Of geeft u niet al uw uren door? Dan kunt u gekort worden op uw uitkering. Of u krijgt een boete. En was uw WW achteraf te hoog? Dan moet u alles terugbetalen en u krijgt een boete.Op de website van UWV vindt u een uitleg over het invullen van de inkomstenopave . Voor het invullen zelf moet u inloggen met uw DigiD.

5. Geef uw inkomsten op bij de Belastingdienst

U moet uw inkomsten als zelfstandige opgeven bij de Belastingdienst. Als u een ondernemersaftrek krijgt moet u ook alle uren die u aan uw bedrijf besteedt bijhouden voor de Belastingdienst. Let op: UWV telt de ondernemersaftrek ook op bij uw inkomsten.

6. Houd u aan de plichten van uw WW-uitkering

Zolang u een WW-uitkering ontvangt moet u zich houden aan de rechten en plichten van uw WW-uitkering. U wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op de juistheid van uw gegevens. Of dat u wel genoeg solliciteert voor de uren die u niet aan uw onderneming besteedt. UWV kan zo bepalen of u nog recht heeft op een uitkering.

7. Verzeker u tegen verlies van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid

U bent als zelfstandige met een WW-uitkering niet automatisch verzekerd tegen het verlies van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheidsverzekering moet u zelf regelen. Bekijk ook de overige soorten verzekeringen die belangrijk zijn voor uw bedrijf.

8. Stoppen met uw bedrijf? Meld het UWV

Lukt het niet met uw bedrijf tijdens of na de startperiode? Meld dit dan aan UWV. U moet aantonen dat u hiervoor voldoende maatregelen heeft genomen zoals het uitschrijven bij KVK. Met het Wijzigingsformulier WW  geeft u aan dat u stopt met uw bedrijf.

9 Vraag herleving aan van uw WW-recht

Als u stopt met uw bedrijf, bent u weer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. In sommige gevallen kan UWV uw eerdere WW-uitkering misschien voortzetten. Dat heet herleving van uw oude WW-recht. Lees over alle voorwaarden voor herleving WW-uitkering.

10. Bekijk hoe anderen vanuit de WW zijn gestart

Video: Hoe start ik een bedrijf vanuit de WW? Deze ondernemers vertellen hoe zij het hebben aangepakt. 

Feiten en cijfers: wisseling arbeidspositie

De grafiek laat het aantal personen zien dat een kwartaal eerder geen betaald werk had, hiernaar zocht en direct daarvoor beschikbaar was (werkloze beroepsbevolking) en in het lopende kwartaal werkt als zelfstandige.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Eén antwoord van de overheid

InfoPage