Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

BOIP is de officiële instantie voor de registratie van merken (de naam en/of het logo dat u gebruikt voor de marketing van uw bedrijf, product of dienst), modellen (het design van uw product) en het vastleggen van een idee.
Een bedrijf, een product, een nieuwe dienst, een vinding of ontwerp, alles begint met een idee. Door vanaf het moment van ontstaan van een idee na te denken over intellectueel eigendom schept u randvoorwaarden die een grote invloed kunnen hebben op de groei en ontwikkeling van uw bedrijf, product of dienst. U kunt bij BOIP terecht voor voorlichting over de IE-rechten die in uw situatie van toepassing zijn, de aanvraagprocedures en het zoeken in het Merken- of Modellenregister. Stel uw vraag aan onze IE-experts in het Informatiecentrum via 070-3491242 of info@boip.int. www.boip.int.