Corona

BMKB-C: borgstelling MKB-Kredieten verruimd

 • How to
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 20 apr 2022
 • 4 min lezen
 • 1.4K
Met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker geld lenen tijdens de coronacrisis. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. De regeling is bedoeld voor ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Bedrijven kunnen de verruimde mogelijkheid gebruiken voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood’ mogen staan. Of om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe apparatuur of hun voorraden aan te vullen.

Status regeling

De BMKB-C staat tot 30 juni 2022 open bij geaccrediteerde financiers.

Doelgroep

De BMKB-C is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Zowel zzp’ers als mkb’ers kunnen er via hun financier een beroep op doen. Kom je boven deze grens uit, kijk dan naar de mogelijkheden van de GO-regeling.

Het grootbedrijf, natuurlijke (privé) personen, landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed zijn uitgesloten van deze regeling. Deze sectoren hebben hun eigen ondersteunende instanties/regelingen.

Inhoud

De BMKB-regeling bestond al voor de coronacrisis. Met deze regeling kunnen bedrijven onder relatief gunstige voorwaarden geld lenen bij een bank en non-bancaire financiers zoals Qredits en een aantal kredietunies. Met de maatregel staat de overheid garant voor een deel van de financiering aan bedrijven die kapitaal nodig hebben, maar die aan de financier niet genoeg zekerheden (onderpand zoals gebouwen, machines) kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer je financiering uitbreiden, omdat het risico voor de financier kleiner is.

Bij kredieten tot 250.000 euro mogen financiers een modelmatige risico-afweging maken zonder toetsing door RVO.nl. Daarmee kunnen financiers sneller akkoord geven.

Verruiming door coronacrisis

Door de coronacrisis is de BMKB uitgebreid onder de naam BMKB-C. Bij de normale BMKB borgstelling staat de overheid garant voor 90% van de helft van de financiering. Dit komt neer op 45%. Met de BMKB-C is het borgstellingskrediet verhoogd van de helft naar 75%. De overheid staat dan voor 67,5% van de lening garant. Daarnaast geldt de regeling nu ook voor overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 4 jaar. De premie voor de BMKB-regeling is verlaagd van 3,9% naar 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen. Bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen is de premie 3%.

Bij de normale BMKB moet de meerderheidsaandeelhouder, veelal de DGA, als privépersoon borg staan voor 25% van de financiering met BMKB. Voor de BMKB-C regeling is dat 10% van de borgstellingsfinanciering.

Voorwaarden

 • Het borgstellingskrediet BMKB-C bedraagt 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet. Dit is het deel van de financiering minus het bedrag van het BMKB-C Borgstellingskrediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 16 kwartalen (4 jaar). Voor leningen geldt een maximale looptijd onder BMKB-C van 24 kwartalen, in afstemming met de financier.
 • De financier kiest de manier van aflossen. De mogelijkheden zijn:
 • Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode.
 • Ineens, aan het einde van de looptijd.
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet van BMKB-C niet aan de orde.
 • De financier vraagt informatie ter beoordeling van je financieringsaanvraag. Er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. De overheid wil hiermee bereiken dat toegang tot de BMKB-C regeling laagdrempeliger wordt.

Aandachtspunten

 • De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt samen met je kredietaanvraag bij de financier.
 • De financier beslist of hij je een borgstellingskrediet verleent en onder welke voorwaarden.
 • Als de financier je een krediet wil verstrekken, dan moet je met hem onderhandelen over de kredietvoorwaarden. Uiteraard moet de financier de BMKB-voorwaarden in acht nemen.
 • Nadat de offerte is ondertekend meldt de financier het verleende borgstellingskrediet aan bij RVO. Pas na deze melding is de garantstelling van de overheid een feit. Het kan voorkomen dat een financier de melding achterwege laat. Vraag daarom altijd een bevestiging van de melding aan je financier.

Aanvraagproces

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf. Je moet een aangesloten financier vragen van de regeling gebruik te maken. RVO.nl heeft een lijst met de geaccrediteerde financiers. Om de procedure te versnellen heeft de overheid afspraken met banken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing daarom zonder tussenkomst van RVO.nl afhandelen. Non–bancaire financiers kunnen versneld een accreditatie krijgen via RVO. De regeling loopt tot 30 juni 2022.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage
Financiering