Corona

Check regelmatig je registratie bij KVK

Het is belangrijk regelmatig de registratie van je bedrijf bij KVK te checken. Foute of oude informatie kan problemen geven. Geef wijzigingen daarom altijd direct door.

De registratie van de juiste SBI-code is belangrijk voor de geldigheid van afspraken of contracten, of de aanvraag van financiering, vergunningen. En bij de aanvraag van een van de regelingen die de overheid heeft opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis, zoals bijvoorbeeld de TVL. In principe gelden deze regelingen voor bedrijven die onder de in regeling genoemde SBI-codes ingeschreven stonden in het KVK Handelsregister op 15 maart 2020.

Achtergrond toekennen SBI-codes

De Nederlandse overheid zet in verband met de corona-crisis alle zeilen bij om ondernemingen en rechtspersonen te ondersteunen; onder meer met diverse financiële regelingen. Voor een deel van de regelingen maakt de regering daarbij gebruik van SBI-codes. Als ondernemers zich inschrijven bij KVK, krijgen zij een SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling). Bij de eerste inschrijving vraagt KVK om de activiteiten zo zakelijk en concreet mogelijk te omschrijven. En alleen de activiteiten te noemen die de ondernemer op dat moment uitvoert. Op basis van de bedrijfsomschrijving kent KVK de SBI-code toe aan de hoofdactiviteit en de eventuele nevenactiviteiten. Maar ondernemers staan niet stil en ontwikkelen hun activiteiten continu door of ontwikkelen nevenactiviteiten. Vandaar dat ondernemers de bedrijfsomschrijving en daarmee de SBI-code in het KVK Handelsregister kunnen laten wijzigen en/of aanvullen. Dit behoren zij te doen als de focus van hun activiteiten verschuift. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de lijst met SBI-codes ontworpen en beheert deze. Indien ontwikkelingen in de Nederlandse economie daar aanleiding toe geven wordt de structuur van de SBI geactualiseerd.


Met de Corona-regelingen bleek voor honderden ondernemers hun registratie foutief. De SBI-codes waarmee ze stonden ingeschreven, paste niet meer bij hun werkelijke activiteiten. Ook is een juiste registratie belangrijk voor je zakenpartners. Voordat je met iemand in zee gaat, wil je meer weten over dit bedrijf en de persoon.

Ook overheden en instanties raadplegen het KVK Handelsregister. Het is een van 10 basisregistraties in ons land. Vanaf 2021 zijn overheden en instanties verplicht om elkaars basisregistraties steeds te raadplegen en om te melden als iets niet klopt. Des te belangrijker om je registratie actueel te houden. Een verkeerde registratie is een ‘economisch delict’ en daarmee ook strafbaar.

Check als eigenaar of bestuurder daarom regelmatig je inschrijving bij KVK op deze 5 punten:

Check je registratie bij KVK

1. Bedrijfsactiviteiten

Wat: Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: een complete weergave van wat je bedrijf doet. KVK codeert activiteiten via de Standaard Bedrijfsindeling(SBI).

Waarom: Instanties gebruiken je SBI-code van de hoofdactiviteit om je in te delen in een branche. Bijvoorbeeld het CBS, subsidieverleners, ministerie(CAO), Belastingdienst, pensioenfondsen en verzekeraars. Als deze SBI-code klopt, krijg je de subsidie, de regelgeving of de ondersteuning die bij jouw situatie past.

2. Vestiging

Wat: Heb je een nieuw zakenpand gehuurd, schrijf deze vestiging dan in bij KVK. Daarvoor heb je de huurovereenkomst of schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.

Waarom: Zonder registratie ben jij niet vindbaar op dat adres. De registratie van het adres heb je nodig voor het aanvragen van vergunningen bij de gemeente, bijvoorbeeld voor je parkeerplaats, je terras of verbouwing. Ook heb je de registratie van je vestiging nodig om een beroep te doen op sommige subsidies, zoals bepaalde corona-regelingen.

3. Tekenbevoegdheid

Wat: Wie vertegenwoordigen jouw onderneming, en klopt dit nog met de registratie bij KVK? Wie zijn er voor jouw onderneming tekenbevoegd? Dat betekent dat zij namens het bedrijf bepaalde rechtshandelingen kunnen uitvoeren. En beschikken deze mensen over de juiste volmacht?

Waarom: Als iemand tekent zonder dat hij bevoegd is, dan kan de klant of leverancier misschien onder het contract uit. Check daarom of de juiste mensen met deze bevoegdheden geregistreerd staan. En is er ook iemand die de zaken kan regelen als je zelf op zakenreis bent of uitvalt door ziekte?

4. Handelsnaam

Wat: Staan al je handelsnamen en domeinnamen juist geregistreerd?

Waarom: Iedereen kan gemakkelijk jouw handelsnamen of websites vinden en achterhalen welk bedrijf hier achter zit. Zo kunnen personen die contact hebben met een nep-aanbieder die jouw naam gebruikt, snel het echte bedrijf vinden en gegevens checken. En nieuwkomers die een bedrijfsnaam zoeken, kunnen zelf ontdekken of hun favoriete naam nog vrij is.

5. Werkzame personen

Wat: Klopt het aantal werkzame personen nog?

Waarom: Veel bv’s staan nog altijd op “1 werkzame persoon”, terwijl zo’n bv inmiddels een mkb-bedrijf is met tientallen medewerkers. Wie het KVK Handelsregister raadpleegt, twijfelt misschien of dit inderdaad het bedrijf is waar hij contact mee heeft? Bovendien zijn wettelijke regelingen en subsidies vaak gebaseerd op bedrijfsomvang.

Andere zaken

Check als eigenaar of bestuurder regelmatig deze 5 punten, en neem meteen andere zaken mee: telefoonnummer, emailadres, non-mailing-indicator. Leen je personeel uit? Denk dan aan WAADI-registratie. Vanaf 27 september 2020 moeten bedrijven en organisaties UBO's (Ultimate Beneficial Owners) inschrijven in de UBO-registratie. UBO's zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Voor bijvoorbeeld eenmanszaken en beursgenoteerde vennootschappen geldt deze UBO-registratie niet.

Zo wijzig je je registratie

Wijzigingen kun je snel online of via een formulier doorgeven. Via Mijn eenmanszaak check én wijzig je gegevens van je eenmanszaak direct.

Bel voor persoonlijk advies over je bedrijf het KVK-adviesteam.
Paul Geertman

KVK-adviseur die ondernemers helpt bij keuzes. Van het starten van een bedrijf tot internationaal zakendoen. Schrijft artikelen over veilig zakendoen. Deelt informatie over ondernemen, regelgeving en over kansen in een regio of branche.

InspiratiePage