Corona

Corona: ondernemen in de grensstreek

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 31 mrt 2020
  • 6 min lezen
Duitsland en België nemen andere maatregelen in de coronacrisis dan Nederland. De grens met België mag je alleen nog over voor essentiële reizen. Voor ondernemers die in het ene land wonen en het andere land werken, is het vaak lastig te weten waar ze steun kunnen vragen. Een wegwijzer naar de belangrijkste informatie over de steunmaatregelen en grenscontroles.

Nederlandse regelingen in de grensstreek

Tijdelijks overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo)

Om zelfstandigen te helpen heeft de overheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers opengesteld (Tozo). Deze regeling is voor zelfstandigen die in Nederland wonen en werken. Er kunnen zich grensgevallen voordoen, bijvoorbeeld als de ondernemer in Nederland woont, maar zijn onderneming in Duitsland gevestigd is of andersom. Het kabinet vindt het belangrijk dat er voor alle ondernemers goede ondersteuning is. Daarom onderzoekt het kabinet met spoed de mogelijkheden om deze ondernemers te ondersteunen. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelijkheid (NOW)

In Nederland vervangt de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid) de werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. De NOW is een ondernemingsregeling. Heeft je bedrijf een Nederlands vestigingsadres? Dan is NOW mogelijk.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Woon je in België of Duitsland, maar heb je een fysieke onderneming in Nederland die door de coronamaatregelen van de overheid in de problemen is? Dan kan je eenmalig 4000 euro tegemoetkoming vragen voor je vaste lasten. Een van de voorwaarden is dat je onderneming een fysieke vestiging in Nederland heeft waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister. Lees meer over het aanvragen van de compensatieregeling getroffen sectoren.

Overig

Als je over de grens woont, maar in Nederland belasting betaalt kan je ook gebruik maken van de regelingen van de Belastingdienst. Zoals 'bijzonder uitstel van betaling' en 'verlaging van de voorlopige aanslag'.

In sommige gevallen kunnen Nederlandse ondernemers die over de grens wonen of werken gebruik maken van steunmaatregelen in België of Duitsland.

De Sociale Verzekeringsbank houdt een overzicht bij van de maatregelen van Nederland, Duitsland en België voor zelfstandigen in de grensregio. Check in dit artikel verdere maatregelen die het kabinet in Nederland neemt.

Steunmaatregelen België

Overbruggingsuitkering

Woon je in Nederland, maar werk je als zelfstandige in Vlaanderen? In België kan je een overbruggingsuitkering van het sociaalverzekeringsfonds aanvragen. Daarvoor moet je wel als zelfstandige in België je sociale bijdrage in hoofdberoep betalen aan het sociaalverzekeringsfonds. Ook moet je niet al een ander vervangingsinkomen ontvangen.

Normaal gesproken is de overbruggingsuitkering alleen mogelijk als je in België werkt en woont. Het is nu tijdelijk ook mogelijk voor zelfstandigen die over de grens wonen om deze uitkering aan te vragen.

Lees meer over de voorwaarden voor het aanvragen van een overbruggingsuitkering. Daarnaast kan je bij je fonds 'Vermindering van voorafbetaling van sociale bijdragen' uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen aanvragen.

Corona-hinderpremie

Heb je een bedrijf in Vlaanderen dat door de corona-maatregelen is gesloten? Dan kom je in aanmerking voor een corona-hinderpremie. Dat is een eenmalig bedrag van

  • 4.000 euro voor bedrijven die door federale maatregelen verplicht volledig moeten sluiten, of
  • 2.000 euro voor bedrijven die door federale maatregelen alleen in het weekend verplicht moeten sluiten

In sommige gevallen hebben ondernemers recht op een extra premie van 160 euro per verplichte sluitingsdag. De mogelijkheid om deze premie online aan te vragen zal binnenkort open gaan. Meer informatie over de regeling vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Leefloon

Woon je België en werk je als zelfstandige in Nederland? Dan kan je mogelijk leefloon aanvragen. Of je in aanmerking komt voor leefloon is afhankelijk van je situatie. Je kan dit nagaan bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in de gemeente waar je woont.

Overzichten regelingen Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Een volledig overzicht van de steunmaatregelen van Belgische overheden voor bedrijven in België vind je op onderstaande websites. Deze informatie is ook relevant voor Nederlandse ondernemers die duurzaam vanuit een vaste vestiging in België ondernemen. 

Grensovergang België

België heeft de grens met Nederland gesloten voor niet-essentiële reizen. Reizen voor werk mag nog wel. Advies aan zakenreizigers is om de afweging te maken of een zakenreis op dit moment echt noodzakelijk is.

Reizen voor een cruciaal beroep

Heb je een cruciaal beroep? Dan kan je een vignet aanvragen. Met dit vignet kom je sneller door de grenscontroles. Als je in België werkt kan je hier zien of je een cruciaal beroep hebt (de tabel op pagina 16040 en verder). Werk je voor een bedrijf in Nederland? Dan kan je hier vinden of je werk onder een vitale sector of een cruciaal beroep valt. Het vignet kan je online aanvragen. Je kunt met een vignet geen passagiers mee de grens over nemen, maar mag wel samen reizen met andere personen die zelf kunnen aantonen dat ze voor hun werk de grens over moeten.

Onjuist gebruik van het vignet is strafbaar, net als de schending van het verbod op niet-essentiële reizen. De Belgische autoriteiten controleren actief. Op sommige plekken zijn de grenscontroles aangescherpt, om fraude met doorlaatbewijzen te voorkomen. Meer informatie over reizen naar België met een vignet vind je bij de Rijksoverheid.

Reizen voor niet-cruciaal beroep

Voor beroepen die niet cruciaal zijn hebben je werknemers een werkgeversverklaring nodig. Die kan je hier aanvragen. Wil je voor je werk de grens over, dan moet je de werkgeversverklaring en je identiteitsbewijs laten zien. Houd rekening met vertraging aan de grens.

Goederenvervoer

Er zijn nog geen beperkingen in het goederenverkeer tussen Nederland en België.

Lees op de website van de RVO alle veelgestelde vragen over ondernemen in België en het coronavirus.

Steunmaatregelen Duitsland

In Duitsland neemt de overheid verschillende steunmaatregelen om ondernemers te helpen in deze crisistijd. Op de website van de Duitse overheid vind je een overzicht van alle maatregelen uit het steunpakket (Duits). Als je vragen hebt over je Duitse onderneming en Duits spreekt, kan je bellen met de speciale coronavirus-hotlines voor ondernemers.

Het Grensinfopunt houdt nieuws bij over Duitse maatregelen en wat het betekent voor ondernemers in de grensstreek. Lees daar de laatste informatie. Lees ook de veelgestelde vragen op de website van de RVO over ondernemen in Duitsland en het coronavirus.

Grensovergang Duitsland

Duitsland heeft de grenzen met omringende landen gesloten. Alleen onder bepaalde voorwaarden kan je die nog oversteken. De grens tussen Nederland en Duitsland is nu nog wel open. Voor de passage van de Duits-Franse grens en de Duits-Luxemburgse grens lijkt de 'Pendlerbescheinigung' noodzakelijk. Het kan verstandig zijn deze bij de grenspassage Nederland-Duitsland in te (laten) vullen en mee te nemen bij grensovergang. Op de site van de Duitse Bundespolizei vind je meer informatie over de 'Pendlerbescheinigung'.

Advies aan zakenreizigers is om de afweging te maken of een zakenreis op dit moment echt noodzakelijk is. Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt nadrukkelijk wel als ‘noodzakelijk verkeer’. Het reisadvies geldt dus niet voor de transportsector en het goederenvervoer.

Lees ook de veelgestelde vragen op de website van de RVO over ondernemen in Duitsland en het coronavirus.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.
Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage