Corona

Corona: ondernemen in de grensstreek

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 3 jun 2021
  • 7 min lezen
  • 26.1K
Duitsland en België nemen andere maatregelen in de coronacrisis dan Nederland. Voor ondernemers die in het ene land wonen en het andere land werken, is vaak onduidelijk waar ze voor steun terecht kunnen. Lees hier de belangrijkste informatie over de steunmaatregelen en regels in het grensgebied.

Nederlandse regelingen in de grensstreek

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo)

Zelfstandigen die in Nederland wonen én werken kunnen gebruikmaken van de Tozo, die voorziet in een ondersteuning voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Het kabinet wil niet dat ondernemers die over de grens wonen of werken buiten de boot vallen. Daarom zijn er aanvullende voorwaarden voor deze groep:

  • Woon je over de grens, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan kun je een Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal van maximaal 10.157 euro. Dit maximaal te lenen bedrag geldt voor Tozo 1, 2, 3 en 4 gezamenlijk. Een aanvraag hiervoor dien je in bij de gemeente Maastricht, die deze regeling voor heel Nederland uitvoert. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente Maastricht. Als je niet in Nederland woont, kun je geen Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Daarvoor kun je een beroep doen op de sociale bijstand in jouw woonland.
  • Woon je in Nederland, maar heb je je bedrijf over de grens? Dan kun je als je voldoet aan de voorwaarden bij je woongemeente een Tozo-uitkering aanvragen voor je levensonderhoud. Je kunt geen Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal. Voor financiële ondersteuning van je bedrijf kun je terecht in het land waar je bedrijf gevestigd is.
Op de website van de gemeente Maastricht staan de belangrijkste regelingen voor grensondernemers.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Via de NOW kunnen werkgevers bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. NOW is een ondernemingsregeling. Heeft je bedrijf een Nederlands vestigingsadres? Dan is NOW mogelijk. Als je bedrijf over de grens is gevestigd, maar je werknemer in Nederland sociaal verzekerd is, kun je ook NOW aanvragen voor deze werknemer.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Ondernemers die hun bedrijf in Nederland hebben, komen hiervoor in aanmerking.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis een terugval hebben gehad in hun inkomsten, en waarvoor andere regelingen onvoldoende uitkomst bieden. TONK valt net als Tozo onder sociale bijstand en kan niet toegekend worden als je buiten Nederland woont.

Overig

Als je over de grens woont, maar in Nederland belasting betaalt kun je ook gebruikmaken van de regelingen van de Belastingdienst. Zoals 'bijzonder uitstel van betaling' en 'verlaging van de voorlopige aanslag'.

In sommige gevallen kunnen Nederlandse ondernemers die over de grens wonen of werken gebruikmaken van steunmaatregelen in België of Duitsland.

De (SVB) Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken houden een overzicht bij van de maatregelen van Nederland, Duitsland en België voor zelfstandigen in de grensregio. Check in dit artikel verdere Nederlandse regelingen.

Loonbelastingen en grensarbeiders

Door de coronacrisis werken veel werknemers vanuit huis. Of zij zitten noodgedwongen thuis met behoud van salaris. Als je werknemers hebt die in Duitsland of België wonen en nu thuiswerken, kun je Nederlandse loonbelasting blijven inhouden op het salaris. Als je werknemers hebt die noodgedwongen thuis zitten, verandert er niets voor het inhouden en afdragen van de loonbelasting. Nederland heeft met Duitsland en België aanvullende afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Steunmaatregelen België

Overbruggingsuitkering

Woon je in Nederland, maar werk je als zelfstandige in Vlaanderen? In België kun je een overbruggingsuitkering van het sociaalverzekeringsfonds aanvragen. Daarvoor moet je wel als zelfstandige in België je sociale bijdrage in hoofdberoep betalen aan het sociaalverzekeringsfonds. Ook moet je niet al een ander vervangingsinkomen ontvangen.

Normaal gesproken is de overbruggingsuitkering alleen mogelijk als je in België werkt en woont. Het is nu tijdelijk ook mogelijk voor zelfstandigen die over de grens wonen om deze uitkering aan te vragen.

Lees meer over de voorwaarden voor het aanvragen van een overbruggingsuitkering voor levensonderhoud en de heropstart van je bedrijf. Daarnaast kun je bij je fonds 'Vermindering van voorafbetaling van sociale bijdragen' uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen aanvragen.

Woon je in Nederland en heb je een bedrijf in België? Doe dan eerst een beroep op het Belgische ‘overbruggingsrecht voor zelfstandigen’. Pas daarna kun je overgaan tot bijstandsverlening op grond van Tozo. De Belgische uitkering telt mee als inkomen bij het bepalen van het recht op en de hoogte van de bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo.

Leefloon

Woon je in België en werk je als zelfstandige in Nederland? Dan kun je mogelijk leefloon aanvragen. Dit is de standaardvorm van bijstand voor levensonderhoud in België, die beperkt is tot inwoners van België. Of je in aanmerking komt voor leefloon is afhankelijk van je situatie. Je kunt dit nagaan bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in de gemeente waar je woont.

Overzichten regelingen Vlaanderen, Brussel en Wallonië

De verschillende overheden in België nemen meer maatregelen om ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis, zoals het uitstel van betalingen van belastingen en werktijdverkorting. Een volledig overzicht van de steunmaatregelen voor bedrijven vind je op onderstaande websites. Deze informatie is ook relevant voor Nederlandse ondernemers die duurzaam vanuit een vaste vestiging in België ondernemen. 

Grensovergang België

België heft het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie op vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er geldt een negatief reisadvies voor alle niet-essentiële reizen van en naar een rode zone. Bij terugkeer geldt een verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form hoor je of je bij terugkeer je moet laten testen. Er zijn geen uitzonderingen voor personen die al gevaccineerd zijn. Met dit hulpmiddel zie je in een paar klikken of je reis naar België gevolgen heeft en of je maatregelen moet nemen bij terugkeer in Nederland. RVO.nl beantwoordt veelgestelde vragen over ondernemen in België en het coronavirus.


Steunmaatregelen Duitsland

De Duitse overheid heeft verschillende steunmaatregelen om ondernemers te helpen. Als je vragen hebt over je Duitse onderneming en Duits spreekt, kun je bellen met de speciale coronavirus-hotlines voor ondernemers.

Woon je in Duitsland, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan heb je mogelijk recht op ondersteuning vanuit de ‘Grundsicherung’ (Arbeitslosengeld II of Sozialgeld). Meer informatie vind je op de website van het ‘Bundesagentur für Arbeit’.

Het Grensinfopunt houdt nieuws bij over Duitse maatregelen en wat het betekent voor ondernemers in de grensstreek. Lees daar de laatste informatie. De (SVB) Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken houden een overzicht bij van de maatregelen van Nederland, Duitsland en België voor zelfstandigen en bedrijven in de grensregio.

Grensovergang Duitsland

Duitsland heeft Nederland van de lijst van Hochinzidenzgebiete geschrapt. Nederland geldt vanaf zondag 30 mei als gewoon risicogebied.

Dat betekent dat als je van Nederland naar Duitsland reist, je niet meer bij de grensovergang over een negatieve coronatest hoeft te beschikken. De aanmeld-, test- en quarantaineplicht geldt nog steeds, maar die test mag je binnen 48 uur na aankomst in Duitsland doen. De quarantaine kan worden beëindigd zodra je een negatieve test kunt laten zien aan het Gesundheitsamt. Aanmelden voor een reis naar Duitsland doe je op Einreiseanmeldung.de.

Ga je korter dan 24 uur over de grens? Dan val je niet onder de aanmeld- en quarantaineplicht en hoef je ook geen negatieve test te laten zien. Lees meer op Duitslandweb.

Voor vrachtwagenchauffeurs op doorreis door Duitsland gelden uitzonderingen. Meer informatie daarover en over het reisadvies van en naar Duitsland en de 'kleine grensverkeer-regeling' vind je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Duitstalige informatie over de coronamaatregelen per deelstaat vind je op de website van de Bondsregering. De maatregelen kunnen van de ene op de andere dag veranderen. Check dit voor je vertrek.

Lees ook de veelgestelde vragen op de website van RVO.nl over ondernemen in Duitsland en het coronavirus.

App CoronaMelder

De CoronaMelder werkt vanaf begin december samen met andere Europese corona-apps. Zo ook met de Duitse Corona-Warn-App.

Wanneer je de CoronaMelder op je telefoon hebt, ontvang je nu ook meldingen als je langere tijd bij een Duitse relatie in de buurt bent geweest, die later een positieve testuitslag krijgt. Deze Duitse relatie moet wel de Corona-Warn-App op zijn telefoon geïnstalleerd hebben.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.
Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage