Corona

Coronaregelingen en financiële planning

Sommige coronaregelingen boden uitstel van je betalingsverplichtingen. Met andere ontving je (tijdelijk) inkomensondersteuning of een tegemoetkoming in je kosten. Deze regelingen verbeteren op korte termijn je liquiditeitspositie, maar wat zijn de financiële gevolgen op langere termijn na afloop van de regelingen? Leg het vast in je financiële planning.

Je maakte gebruik van één of meer coronaregelingen. Daarnaast vroeg je uitstel aan van belastingen en andere heffingen bij de Belastingdienst, gemeente of waterschap. De regelingen en het betalingsuitstel zijn natuurlijk tijdelijk. Je wilt weten wanneer je zelf weer aan alle verplichtingen moet voldoen. Dan kun je daar naar toe werken. Overzicht en inzicht in de gevolgen voor je bedrijfsvoering via financiële planning bieden je houvast. Zo houd je meer grip op je geld.

Financiële planning

Je hebt regelingen aan de inkomstenkant en aan de kostenkant. Aan de inkomstenkant zijn dat subsidies, ook wel tegemoetkomingen genoemd. Per 1 oktober 2021 stopten de meeste regelingen. Vanaf half november is de subsidie TVL weer beschikbaar. Deze subsidie is voor ondernemers die in Q4 2021 minimaal 30% minder omzet verwachten. De steun voor ondernemers in de nachthoreca, onder de naam VLN, wordt vervangen door de TVL Q4 2021.

Aan de kostenkant heb je diverse betalingsverplichtingen. Denk aan je crediteuren, de organisaties die geld van jou tegoed hebben. Per soort crediteur kan je afspraken maken over betalingen. In je financiële planning voor de komende tijd, zet je zowel de inkomsten als de kosten op een rij.

Checklist Financiën op orde na de coronacrisis

Het economisch herstel zet in. Is jouw bedrijf levensvatbaar als straks alle coronasteunregelingen zijn afgebouwd? Met de Checklist Financiën op orde ontdek je welke hobbels op je pad kunnen komen.

Inverdientijd

Regelingen en uitstel van betalingen inzetten, heeft natuurlijk zijn keerzijde. Houd daar rekening mee, want uitstel betekent geen afstel. Stel je hebt uitstel van aflossing gekregen van je huisbankier. Als de aflossingsverplichtingen aan de bankier weer gaan lopen, heb je dus inkomsten nodig om deze verplichtingen weer te betalen. Je grootste inkomstenbron is de omzet van je bedrijf. Ligt je bedrijf nu stil, of is de omzet fors gedaald? Dan moet je gaan prognosticeren hoe je je omzet weer op een niveau gaat krijgen zodat je op tijd aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Dat is je inverdientijd.

Werk met een prognose per maand

Waar je voor de korte termijn werkt met een liquiditeitsprognose per week, werk je voor de langere termijn met een prognose per maand. Bepaal per maand je vaste kosten en de betalingsverplichtingen die er op termijn weer aankomen. Vervolgens maak je een omzetprognose waarin je de omzetverwachtingen en de variabele kosten (kosten die afhankelijk zijn van het maken van omzet) verwerkt. Omzet minus variabele kosten is wat je overhoudt voor vaste kosten, zoals huur-, bank- en autokosten, en wat je overhoudt voor het betalen van belastingen en je privé-uitgaven. Nu kun je bepalen of je geprognosticeerde omzet voldoende is om je vaste lasten (nu en op termijn) te kunnen betalen.

Levensvatbaar bedrijf

Een financier, een bank, maar ook een non-bancaire financier, wil jouw bedrijf graag als klant. Mits je onderneming een ‘levensvatbaar bedrijf’ is. Dat betekent dat jouw onderneming zijn betalingsverplichtingen kan nakomen, de kosten van financiering kan dragen én een inkomen voor jou kan genereren. Een financier is er om tijdelijke liquiditeitstekorten te financieren in de vorm van bedrijfskapitaal. En om grote investeringen te financieren, in de vorm van een lening. Met een exploitatieprognose per maand en een liquiditeitsbegroting geef je inzicht in de levensvatbaarheid van je onderneming. Sluiten je omzetverwachtingen niet aan op het moment waarop de uitgestelde betalingsverplichtingen weer gaan lopen? Dan kun je mogelijk een overbruggingsfinanciering aanvragen.

Aandachtspunten

Gebruik je regelingen en maak je afspraken met afnemers, leveranciers en andere crediteuren om je kosten op dit moment te beperken? Let dan op de volgende aandachtspunten.

 • Check goed de voorwaarden van de regelingen. Het is onwenselijk om achteraf (een deel) van een voorschot terug te moeten betalen. Soms staat er zelfs een boeteclausule op.
 • Kreeg je financiële steun van de overheid om door de coronacrisis te komen? Zoals NOW, TVL, Tozo of bijzonder uitstel van betaling? Per 1 oktober 2021 stopten veel regelingen. Sommige regelingen moet je terugbetalen. En als je een belastingschuld hebt moet je die aflossen. Lees meer over het terugbetalen van coronasteun.
 • Schakel gespecialiseerde hulp in als je onverhoopt coronaregelingen moet terugbetalen. Denk aan je eigen boekhouder of accountant, een gespecialiseerde boekhouder, accountant, subsidie-adviseur, je brancheorganisatie of ondernemersorganisatie. Bijvoorbeeld voor zzp’ers.
 • Zorg dat je administratie actueel is om zelf goed inzicht te hebben en ook te kunnen geven aan anderen en om scherp te kunnen sturen op cijfers. De administratie heb je ook nodig om achteraf verantwoording af te leggen richting de organisaties van de regelingen.
 • Kom zelf met voorstellen richting je crediteuren met wat je wél kan betalen, wees proactief. Blijf communiceren en overleggen ondanks de lastige situatie.
 • Werk regelmatig je liquiditeitsbegroting bij voor een actueel inzicht en om scherp te kunnen sturen.
 • Spreid de betaaldata aan crediteuren zoveel mogelijk over de maand en spreid de ingangsdata van het herstarten van de uitgestelde betalingen over maanden. Dat verkleint de kans dat je vastloopt omdat alle regelingen tegelijk opstarten.
 • Toeslagencheck: Check of je door inkomensdaling in aanmerking komt voor huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Bij het Nibud vind je een rekenhulp voor toeslagen.
 • Houd rekening met belangrijke data voor ondernemers, zoals de data van belastingaangiften.
 • Gebruik een financieel plan waarin je je begrotingen uitwerkt.
 • Gebruik het business model canvas om je strategie vorm te geven.
 • Innoveer je verdienmodel, bekijk de voorbeelden.

Uitstel betalingsverplichtingen

Voor sommige betalingsverplichtingen kun je uitstel krijgen of aanvragen. Dat kan via standaardprocessen bij de Belastingdienst, de Douane en Qredits. Soms is uitstel maatwerk zoals bij leveranciers, je verhuurder of zakelijke of privéhypotheekverstrekker.

Standaardregelingen

De belastingdienst biedt diverse regelingen. De Douane is coulanter met boetes. Qredits biedt uitstel van aflossing voor bestaande leningen.

Maatwerkregelingen

Verhuurder of hypotheekverstrekker

Met je verhuurder kun je afspreken om tijdelijk te verlagen of (een maand) later te betalen. Soms spreken huurders en verhuurders af de huur voor enkele maanden met de helft te verlagen (50/50). Verhuurders werken hier regelmatig aan mee, omdat leegstand helemaal niets opbrengt. Banken en andere hypotheekverstrekkers kunnen onder voorwaarden uitstel geven van aflossing op je zakelijke hypotheek.

Leveranciers

Leveranciers van goederen en diensten voor je primaire bedrijfsproces, dus jouw handel. Met deze heb je mogelijk betalingsregelingen getroffen met een betaalschema. Dit houdt in dat je afspreekt om het te betalen bedrag over een langere periode uit te spreiden. Dus in plaats van 10.000 euro in een keer, betaal je 2.500 euro in de komende 4 maanden.

Leveranciers van goederen en diensten voor je bedrijfshuishouding, zoals energieleveranciers en telefoonbedrijven. Zij werken vaak met abonnementen. Beoordeel of deze abonnementen nog van toegevoegde waarde zijn voor je bedrijf. Misschien kun je het pakket herzien of minder noodzakelijke extra’s eraf halen.

Privé

Ook voor privé-uitgaven kan er sprake zijn van uitstel. Stel dus ook een privébegroting op. Loop eens door je abonnementen en beoordeel of je ergens voor betaalt waar je geen of weinig gebruik van maakt.

Met deze tips hou je je betalingsverplichtingen onder controle.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage