Informatie van MKB-Nederland, VNO-NCW en de aangesloten branches

De maatregelen als gevolg van de corona-uitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op en er speelt van alles in allerlei sectoren van de economie. Op deze pagina een overzicht met informatie voor ondernemers van onze brancheorganisaties, onze kennispartners en onszelf.

Regels en veiligheid

Steeds meer bedrijven voelen de gevolgen van het coronavirus. Ook door de overheidsmaatregelen die zijn afgekondigd over social distancing, verantwoord winkelen en de gevolgen van de noodverordeningen die Veiligheidsregio’s vaststellen. Lees meer over regels en veiligheid.

Belastingen

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Hoe gaat dat in de praktijk? Lees meer over uitstel van belastingen.

Financiering

De coronacrisis leidt voor veel bedrijven tot liquiditeitsproblemen. Bij ondernemers die getroffen worden door overheidsmaatregelen zoals sluiting of bij bedrijven die getroffen worden door vraaguitval of toeleveringsproblemen. Lees meer over de togs- en bmkb-regelingen.

Handel en Economie

Hoe houden we de internationale handel zoveel mogelijk op gang? Grenzen worden gesloten, landen zijn geneigd de eigen markt te beschermen, transporteurs worden aan de grens tegengehouden en tegelijkertijd zijn er ook financiële onzekerheden. Lees meer over corona, handel en economie.

Werk en Inkomen

Hoe zorgen we ervoor dat werkgevers die met een grote terugval in omzet worden geconfronteerd door de coronacrisis nog in staat zijn om de lonen van hun werknemers door te betalen En zelfstandigen ook iets hebben om op terug te vallen? Lees meer over de now- en tozo-regelingen.

Bedrijven voor Bedrijven

Ondanks dat veel ondernemers het moeilijk hebben, ontstaan er heel erg veel mooie initiatieven waarbij bedrijven niet alleen de zorg steunen, maar ook elkaar. Bijvoorbeeld door te helpen met het ontplooien van nieuwe initiatieven, maar ook door op tijd te betalen en waar mogelijk schulden kwijt te schelden.

Coronacalculator

Krijg met de Coronacalculator direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.


Deze informatie is geplaatst door MKB Nederland en VNO-NCW.

InfoPage