Corona

Het coronavirus: check hier je regelingen

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 25 nov 2020
 • 30 min lezen
 • 1.6M
De overheid heeft inmiddels meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met de regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht.

Op 27 oktober heeft het kabinet aanpassingen van het derde steunpakket bekend gemaakt. Zo wordt de TVL in het vierde kwartaal van 2020 aangepast waardoor meer sectoren er gebruik van kunnen maken en zijn de aanvraagtermijnen voor verschillende kredietregelingen verruimd. Ook is de Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers opnieuw opengesteld.

Bekijk hier op welke regelingen je aanspraak kunt maken.

Financiële tegemoetkoming

Werkgelegenheids- en scholingsregelingen

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Sector- en branchespecifieke regelingen

Overig


Let op: er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en je gemeente kun je gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

KVK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck.


NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW.

NOW 2.0 is niet meer aan te vragen. De regeling is onder de naam NOW 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Enkele voorwaarden zijn aangepast. Met de simulatietool van UWV bereken je (schat je in) hoe hoog het definitieve bedrag wordt.

Subsidie voor het eerste tijdvak van de NOW 3 is met terugwerkende kracht vanaf 16 november aan te vragen bij het UWV. Op dit moment is de regeling dus gesloten.

Voor wie is deze regeling?

Deze NOW 3 is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Vanaf januari gaat die drempel van 20% omzetverlies omhoog naar 30%. Weten of je aan de voorwaarden voldoet en aanspraak kunt maken? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.

Hoe doe ik een aanvraag?

UWV voert de NOW 3 uit vanaf 16 november. Je hebt straks voor de aanvraag geen eHerkenning nodig.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021. Enkele voorwaarden zijn bij Tozo 3 aangepast. Vanaf 1 april tot 1 juli 2021 geldt Tozo 4. Bij Tozo 4 wordt een vermogenstoets toegepast. Meer informatie over Tozo 4 wordt begin 2021 bekendgemaakt.

Hoe werkt deze regeling?

De uitkering voor levensonderhoud (max. 1.500 euro netto per maand) vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Ook als je tevens salaris ontvangt uit loondienst en je totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, kom je aanmerking voor deze regeling. Mits je aan de voorwaarden voldoet. Op een lening voor bedrijfskapitaal kun je een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. AOW’ers met een eigen bedrijf kunnen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.

Wanneer je niet in Nederland woont maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en in Nederland je bedrijf hebt (en sociale premies betaalt), kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij de gemeente Maastricht.
Wanneer je bedrijf niet in Nederland is gevestigd maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en je in Nederland woont, kun je een beroep doen op inkomensondersteuning.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen doe je bij je woongemeente. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden: Tozo: inkomensondersteuning en leningen.

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. TVL 1 is inmiddels afgelopen en kan niet meer aangevraagd worden. De verlengde TVL regeling loopt van 1 oktober 2020 tot en met eind juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

Wat houdt de regeling in?

Ondernemers die meer dan 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het minimale subsidiebedrag is 750 euro, en kan oplopen tot 90.000 euro belastingvrij over 3 maanden.

Voor wie is deze regeling?

In het 4e kwartaal van 2020 kunnen alle mkb bedrijven met 30% omzetverlies de verlengde TVL-subsidie aanvragen. Er is geen beperking van SBI-codes, krediet- en financiële instellingen en holdings zijn uitgezonderd. Let op: dit geldt alleen voor het 4e kwartaal. In kwartaal 1 en 2 van 2021 geldt er wel een beperking van SBI-codes. Er zijn voorwaarden voor het ontvangen van TVL van toepassing. Het bedrijf moet bijvoorbeeld vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben.

Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO.nl. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de verlengde TVL Q4 2020-regeling kan vanaf 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen een subsidie. Het gaat om bedrijven die in de periode juni tot en met september 2020 TVL hebben ontvangen, maar niet voor TVL Q4 2020 in aanmerking zullen komen vanwege een te lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019. De regeling wordt nog verder uitgewerkt.

Aanvullende TVL-opslag voor horeca

Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen 1 keer een opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) bovenop de TVL-subsidie in het 4e kwartaal van 2020. De opslag HVA is 2,8% van het omzetverlies. De maximale opslag is 20.160 euro, belastingvrij. Deze opslag is niet bedoeld voor event-catering en hotel-restaurants. Gesloten eet- en drinkgelegenheden die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het KVK-handelsregister ontvangen een vaste opslag van 101 euro.

Meer informatie

Wil je meer weten over de TVL? Bekijk dan dit artikel.

Sociaal pakket: 1,4 miljard euro

Het kabinet trekt 1,4 miljard euro uit voor een sociaal pakket om werkgelegenheid te behouden en creëren. Dit pakket is tot stand gekomen in overleg met vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV. Zij werken het pakket de komende tijd verder uit.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren verdwijnen banen. Dit kan langdurig of permanent zijn. Ook is sprake van een verschuiving van werkgelegenheid van de ene naar de andere sector. In sommige sectoren blijft de werkgelegenheid relatief ongemoeid of staan vacatures open.

Om werkzoekenden te ondersteunen investeert het kabinet in totaal 1,4 miljard euro in een sociaal pakket met 4 bouwstenen:

1. Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk (683 miljoen euro)

Het kabinet ondersteunt werkzoekenden waar dat nodig is. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen. De ondersteuning en begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Ondersteuning via sectorale samenwerkingsverbanden. Aan werkenden die hun baan dreigen te verliezen kunnen samenwerkingsverbanden van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere betrokkenen met cofinanciering maatwerktrajecten aanbieden. Het kabinet stelt hiervoor 72 miljoen euro beschikbaar. De maatwerktrajecten voorzien in scholing en bredere arrangementen gericht op ondersteuning van werkenden, zoals ontwikkeladvies en begeleiding naar ander werk in beroepen en sectoren waar kansen liggen.
 • Regionale mobiliteitsteams voor van-werk(loosheid)-naar-werk begeleiding. Hiervoor reserveert het kabinet in totaal 195 miljoen euro. Het geld zal onder andere ingezet worden voor bij- en omscholingstrajecten.
 • Investering in de dienstverlening van het UWV en gemeenten, om de verwachte hogere instroom van uitkeringsgerechtigden op te vangen. In totaal is hiervoor 331 miljoen euro beschikbaar. De financiële middelen worden ingezet voor re-integratietrajecten en werkzoekendendienstverlening.
 • Bijzondere aandacht is er voor zelfstandigen en werknemers met een arbeidsbeperking. Voor advisering aan ondernemers en begeleiding van werknemers naar ander werk is in totaal 43 miljoen euro beschikbaar.

2. Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk (199 miljoen euro)

Een nieuwe toekomst zoeken of je aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, betekent dat mensen zich moeten oriënteren op nieuw werk en soms hun expertise moeten aanpassen of hun competenties uitbreiden. Daarom wordt geïnvesteerd in (om)scholing en ontwikkeladviezen. De ondersteuning verloopt direct via het individu, de (toekomstige) werkgever of via sectoraal maatwerk.
Het eerder dit jaar gestarte programma NL Leert door krijgt volgend jaar een vervolg. In 2021 kunnen in totaal 40.000 werknemers, werkzoekenden, flexwerkers, zelfstandigen en zzp’ers voor ontwikkeladviezen gebruikmaken van deze regeling. Binnen deze regeling bestaat ook de mogelijkheid voor individuen om gratis deel te nemen aan online scholingstrajecten. Het kabinet gaat uit van tussen de 50.000 en 80.000 scholingstrajecten (eerste tranche). Deze scholingstrajecten gaan naar verwachting in het najaar van start. Het kabinet investeert met dit sociaal pakket nog eens extra in een tweede tranche van deze regeling. Dit komt naar verwachting neer op 80.000 trajecten.

3. Bestrijding van jeugdwerkloosheid (346 miljoen euro)

Schoolverlaters worden meer dan anderen geraakt door de afnemende werkgelegenheid, doordat zij zijn aangewezen op vrijkomende of nieuwe banen. Het kabinet zet dan ook in op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Voor elke arbeidsmarktregio is geld beschikbaar voor de coördinatie van een eigen regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Deze aanpak zal in komende periode verder uitgewerkt worden.

4. Aanpak van armoede en schulden (146 miljoen euro)

Door de coronacrisis stijgt waarschijnlijk het aantal mensen in armoede en met problematische schulden waar ze niet zonder hulp vanaf komen. Daarom maakt het kabinet geld vrij om mensen via gemeenten te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt een waarborgfonds ingericht om mensen met problematische schulden te helpen.

Meer informatie over het sociaal pakket vind je bij het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling

De KKC is opgetuigd voor bedrijven die moeite hebben aan relatief klein krediet te komen. Doordat de staat met de KKC voor een aanzienlijk deel voor de leningen garant staat, is het risico voor banken en andere financiers om geld uit te lenen kleiner. Krediet krijgen is daardoor eenvoudiger.

Wat houdt de regeling in?

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. Ondernemers betalen 2% vergoedingspremie aan de staat. Aan de regeling zijn enkele voorwaarden verbonden.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de KCC-regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal je bank) vragen van de regeling gebruik te maken. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021. Meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden lees je hier.

BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken

Met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Je kunt daarbij denken aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 4 jaar. De premie voor BMKB-C was 3,9%. Deze is verlaagd naar 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen of 3% bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Enkele bedrijfsgroepen en financieringsdoeleinden zijn uitgesloten en hebben eigen regelingen. Ondernemers in de landbouw kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de Borgstelling landbouwkredieten.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen. Aanvragen kan tot eind 2021.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de regeling en de voorwaarden lees je in het artikel BMKB-C: borgstelling MKB-Kredieten verruimd.

GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen

Voor wie is deze regeling?

Mkb’ers en grote bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, kortweg GO. Vanwege de coronacrisis is de GO-regeling verruimd met de GO-C module.

Met de verruiming zijn de staatsgaranties verhoogd, waardoor financiers minder risico lopen bij het verstrekken van krediet. Zo moet het voor mkb’ers en grote bedrijven die acute liquiditeitsbehoeften hebben als gevolg van de coronacrisis mogelijk blijven krediet te krijgen en blijven kredietstromen op gang.

Met GO-C kunnen bedrijven die vanwege hun omvang niet voor de BMKB-C in aanmerking komen toch gebruikmaken van een verruimde staatsgarantie. De GO-C module is ook voor landbouwbedrijven opengesteld.

Wat houdt de regeling in?

Binnen de regeling kunnen leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming worden verstrekt. De looptijd is maximaal 6 jaar. Het GO-garantieplafond is met de GO-C verhoogd naar 10 miljard euro.

Met de GO-C module geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% voor het mkb (omzet tot 50 miljoen euro). Binnen de reguliere GO-regeling is de staatsgarantie 50%. Bedrijven moeten onder meer bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven hebben om aanspraak te kunnen maken. Lees hier meer over de voorwaarden.

Hoe doe ik een aanvraag?

De verruiming van de regeling loopt via geaccrediteerde financiers, die de GO-C aanvragen bij uitvoeringsinstantie RVO.

Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank, die bepaalt of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Maximaal 3 weken nadat de bank je aanvraag bij RVO heeft ingediend volgt een reactie van RVO. Daarna besluit de bank of het krediet wordt verstrekt. Financiers kunnen tot en met 30 juni 2021 een aanvraag doen bij RVO.

Meer informatie

Meer informatie vind je op Ondernemersplein: Garantie ondernemingsfinanciering (GO). Kijk ook op de website van RVO of bel het RVO-informatieloket: 088 04 22 500.

Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen

Veel mkb-bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Door de coronacrisis is het risico op wanbetaling echter sterk toegenomen en komt dit systeem in gevaar. De verzekeraars zien zich namelijk genoodzaakt de verzekeringslimieten voor ondernemers te verlagen of in te trekken. Om dat te voorkomen heeft het kabinet besloten het risico over te nemen van de kredietverzekeraars. Het kabinet staat tot eind juni 2021 garant voor kredietverzekeringen, waardoor het mogelijk blijft voor bedrijven op krediet te bestellen bij leveranciers.

De overheid staat garant voor 90% van de leverancierskredieten. Voor de eerste 1 miljard euro schade dragen kredietverzekeraars zelf 10% risico. Daarboven vergoedt de overheid 100% van de schade. Deze 10% (oftewel 100 miljoen) eigen risico wordt verdeeld over de verzekeraars naar rato van de uitstaande limieten per 31 december 2019. Schades die zijn uitgekeerd in de periode 1 januari – 1 maart worden niet vergoed door de overheid.
Zes verzekeraars hebben een overeenkomst gesloten met de Staat: Atridius, Coface, Euler Hermes, Nexus, Mercury en Credendo. Verzekeraars die nog niet in beeld zijn konden zich tot en met 30 juni aanmelden.

Door de overheidsgarantie hoeven kredietverzekeraars hun verzekeringslimieten niet te herzien en kunnen leveringen op krediet doorgaan. Elk jaar wordt voor 200 miljard euro aan leveringen op kredietbasis gedaan. Dat systeem werkt alleen als kortlopende betalingstermijnen (meestal 30 tot 60 dagen) zijn verzekerd (door kredietverzekeraars). Zonder overheidsingrijpen dreigen de leveringen aan 75.000 bedrijven tot stilstand te komen, met vele faillissementen en een groot verlies aan werkgelegenheid tot gevolg.

12 miljard euro

De garantie vanuit de Staat bedraagt 12 miljard euro. De maatregel is goedgekeurd door de Europese commissie.

Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.

Qredits: uitstel aflossing bestaande leningen

Voor wie is deze regeling?

Het uitstel van aflossing geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor zzp’ers en klein mkb.

Wat houdt de regeling in?

Qredits helpt bestaande klanten met microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Je krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen. De maatregel komt kleine ondernemingen tegemoet. Het kabinet ondersteunt Qredits met deze maatregel.
Kleine ondernemingen en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet. Het overbruggingskrediet kun je aanvragen tot en met 30 juni 2021.

Hoe doe ik een aanvraag?

Voor uitstel van aflossing of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl

Groeifaciliteit (GF): jaar later uitgefaseerd

De geplande uitfasering van de regeling Groeifaciliteit wordt met één jaar opgeschort tot 1 juli 2021. Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Opschorting is nodig om de doelgroep tijdens de coronacrisis te blijven helpen met het aantrekken van financiering.

Meer informatie over deze regeling vind je op Ondernemersplein en op de website van RVO.nl.

Kabinet en Invest-NL: 500 miljoen euro voor investeringen in groeibedrijven

Het kabinet en Invest-NL willen elk 250 miljoen euro investeren in start- en scale-ups. De bedoeling is het bedrag te verdelen over drie fondsen:

Dutch Future Fund

Het Dutch Future Fund (DFF) investeert in andere risicokapitaalfondsen zodat via die fondsen de beschikbare hoeveelheid kapitaal voor innovatieve groeibedrijven vergroot wordt. In totaal is 300 miljoen euro beschikbaar: 125 miljoen euro van Invest-NL, 25 miljoen euro van het ministerie van EZK en 150 miljoen euro van het Europese investeringsfonds (EIF). Het is nog niet bekend wanneer dit fonds wordt opengesteld.

Deeptech

Voor innovaties die kennisintensief zijn en daarom ook veel kapitaal vragen (deeptech) is het vaak moeilijk om financiering te vinden. Vaak gaat het om nieuwe technologieën die zich nog niet bewezen hebben en waar voor investeerders grote risico’s aan kleven. Het plan voor dit fonds is een initiatief van verschillende regionale spelers. Brainport Eindhoven, Topsectoren en Techleap.nl samen met het ministerie van EZK, Invest-NL en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Kennisintensieve ondernemingen die verder willen groeien kunnen een beroep doen op dit fonds. De voorwaarden voor dit fonds worden nader uitgewerkt.

Alternatieve financiering groeibedrijven

Ondernemers kunnen niet alleen bij banken terecht voor kapitaal. Er zijn ook alternatieve mogelijkheden tot financiering, zoals via fondsen of crowdfunding. Alternatieve financiers hebben meer moeite om kapitaal aan te trekken. Daarom onderzoekt het kabinet met Invest-NL momenteel de mogelijkheden om alternatieve financiers te ondersteunen. Zodat er ook via deze weg meer kapitaal beschikbaar komt voor groeibedrijven.

Corona-Overbruggingslening

De COL-regeling voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers was per 1 oktober jl. gesloten. Het kabinet heeft op 27 oktober bekend gemaakt dat deze regeling opnieuw wordt opengesteld tot en met 30 juni 2021. Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, zonder kredietrelatie bij een bank, kunnen een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De voorwaarden en de hoogte van het budget zijn nog niet bekend.

SEED Capital-regeling: 67,5 miljoen euro durfkapitaal voor startups

Vanaf 2 oktober kunnen startups een beroep doen op 67,5 miljoen euro aan durfkapitaal, verdeeld over 6 nieuwe investeringsfondsen. Met de regeling ondersteunt de overheid onder andere startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen

Corona-overbruggingskrediet

Met het corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro kunnen ondernemers hun vaste lasten betalen en op deze manier de coronacrisis overbruggen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen.

Wat houdt de regeling in?

Qredits helpt bestaande ondernemers met een krediet van 25.000 euro. De looptijd is maximaal 4 jaar. De eerste 6 maanden is er geen aflossing. De rente is 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%.

Wat zijn de voorwaarden?

Het corona-overbruggingskrediet is bedoeld voor ondernemers die vóór 13 maart 2020 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister. De behandelkosten bedragen 275 euro.

Hoe doe ik een aanvraag?

Het corona-overbruggingskrediet vraag je aan bij Qredits. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. De tijdelijke maatregelen zijn onder meer gericht op uitstel van betaling van bijvoorbeeld inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Uitstel van verschillende belastingen kun je aanvragen via 1 formulier. Aanvragen van uitstel was mogelijk tot 1 januari 2021. Heb je al eerder een uitstel van betaling aangevraagd? Dan kun je het uitstel verlengen tot en met 31 december 2020.

Bij een aantal andere tijdelijke regelingen stelt de Belastingdienst zich coulanter op dan gebruikelijk, bijvoorbeeld bij de deblokkering van de G-rekening, het nagenoeg opschorten van de invorderingsrente en coulance voor ondernemers die hun administratieve verplichtingen ten aanzien van loonheffingen niet kunnen nakomen.

Aflossen belastingschuld

Heb je uitstel van betaling van belasting gekregen? Dan start je op 1 juli 2021 met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen. In het voorjaar van 2021 ontvang je van de belastingdienst een brief met een voorstel voor een betalingsregeling.

Geen uitstel

In juli hervatte de Belastingdienst een aantal taken. Ondernemers die geen lopend uitstel van betaling hebben, kunnen sinds juli weer betalingsherinneringen en aanmaningen krijgen. Sinds augustus verstuurt de Belastingdienst weer aankondigingen voor dwangbevelen, over schulden van vóór de coronacrisis. In september worden weer dwangbevelen verstuurd en dwanginvorderingen over eerdere jaren hervat.

Een overzicht van alle maatregelen lees je op de pagina Belastingmaatregelen in Coronatijd. De 'Routekaart hervatten uitvoering Ondernemers' is hier te vinden. Ook op Ondernemersplein vind je de nodige informatie.

BIK: tijdelijke korting op investeringen

Wat is dit voor regeling?

Met de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) krijgen bedrijven een tijdelijke korting om tijdens de coronacrisis te kunnen blijven investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines. Kosten voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 zijn gedaan, kun je met de BIK verrekenen met de af te dragen loonheffing. De crisisregeling stopt na 2 jaar en is een aanvulling op al bestaande regelingen als de KIA, EIA, MIA en VAMIL.

Door de regeling aan de loonheffing te koppelen is eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk, en niet alleen ten gunste van bedrijven die winst maken. In totaal is 4 miljard euro voor de regeling beschikbaar.

Waarom is deze regeling opgetuigd?

De verwachting is dat de private sector 10 miljard euro tijdens de coronacrisis minder investeert dan normaal. Met de regeling hoopt het kabinet de verwachte daling in investeringen deels op te kunnen vangen omdat bedrijven investeringen naar voren halen die anders zouden worden uitgesteld.

Voor wie is deze regeling?

De regeling geldt voor alle bedrijven. De verwachting is dat circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het mkb. Per jaar gaat het dus om 1,2 miljard euro.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
 • Investeringen binnen de BIK moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.
 • Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.

Hoe hoog is de korting?

 • Bij investeringen tot 5.000.000 euro per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3,9% van het investeringsbedrag.
 • Bij investeringen boven € 5.000.000 krijgen bedrijven een korting van 1,8% van het investeringsbedrag.
 • Uiterlijk 15 december 2021 wordt bekendgemaakt of de kortingspercentages voor 2022 naar boven of beneden worden bijgesteld. Dat hangt af van de hoeveelheid aanvragen en het op dat moment beschikbare budget. In deze infographic vind je een aantal rekenvoorbeelden.

Hoe doe ik een aanvraag?

De Tweede Kamer heeft de regeling inmiddels aangenomen en voor goedkeuring doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Vanaf september 2021 kun je met je aanvraag terecht bij RVO voor investeringen die vanaf 1 oktober 2020 zijn gedaan. Na je aanvraag duurt het maximaal 12 weken voordat je een BIK-verklaring ontvangt. Met die verklaring kun je de korting verrekenen met de loonheffing. RVO voert de regeling samen met de Belastingdienst uit.

Douane: coulanter met boetes, mogelijkheid tot betalingsuitstel

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen. Ook kunnen ze niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De (Nederlandse) Douane heeft daarom aangekondigd rekening te houden met de omstandigheden.

Concreet betekent dit voor bedrijven in nood dat uitstel van betaling mogelijk is. Douaniers gaan bovendien ‘coulant’ om met het opleggen van boetes. Dat wil zeggen: de Douane deelt geen boetes uit aan bedrijven die hun verplichtingen door de coronacrisis niet kunnen nakomen.

De Douane biedt maatwerkoplossingen aan bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen voor het invullen van de maandaangifte. Ook is de termijn geschorst voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond.

Alle aangekondigde maatregelen vind je op de website van de Nederlandse Douane: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket.

SET COVID-19 2.0: subsidie voor digitale zorgtoepassingen

Aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg kunnen vanaf 27 juli subsidie aanvragen voor digitale zorgtoepassingen via de SET COVID-19 2.0 regeling. De subsidieregling is bedoeld voor initiatieven voor digitale zorg op afstand. Je kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor beeldschermzorg, zorgrobots en medicatiecontrole.

Zorgbedrijven met meer dan 50 cliënten kunnen de regeling via RVO aanvragen, ook als ze al eerder een aanvraag voor de SET-regeling hebben gedaan. Deze regeling volgt de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) op.

Wat houdt de regeling in?

Per aanvraag wordt tussen de 25.000 euro en 50.000 subsidie toegekend, waarvan je maximaal 40% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen. Ook kan je het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren. Er is geen eigen bijdrage van toepassing. Voor de SET 2.0 is 77 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 53,7 miljoen euro voor de wijkverpleging, 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. De subsidie is te gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur.

Al aan het begin van de coronacrisis werd de eerste SET COVID-19 opengesteld. Na enkele dagen werd de regeling weer gesloten. Er werden toen maar 460 subsidies toegekend, terwijl er meer dan 1700 aanvragen werden gedaan.

Hoe doe ik een aanvraag?

Je vraagt de subsidie aan op mijn.rvo.nl vanaf maandag 27 juli tot en met 30 november 2020, of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt.

BL-C: financiering voor land- en tuinbouw

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling is er voor land- en tuinbouwbedrijven.

Wat houdt de regeling in?

De BL-regeling is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf.

Heb je - sinds 2010 of later - een GL- of BL-Plus-lening met een MDV- of Groenlabelcertificaat? En heb je deze lening nog niet helemaal afgelost? Dan staat de overheid borg voor maximaal 2,8 miljoen euro.

De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 16 kwartalen. Je kunt het krediet lineair aflossen of ineens aan het einde van de looptijd. Voor een starter/overnemer is de provisie 0,5%, voor andere bedrijven 1,5%. De borgstelling bedraagt 70%.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van deze regeling doe je niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier. Deze kan een aanvraag voor je indienen bij RVO. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2021.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de BL-C-regeling en de voorwaarden lees je op de website van RVO.

Tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandsverleners

Sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren kunnen vanaf december 2020 een tegemoetkoming aanvragen bij de Raad van de Rechtsbijstand. Voorwaarde is dat hun omzet met 20% is gedaald ten opzichte van 2019.
De maximum vergoeding per sociaal advocaat, mediator of curator is 40.000 euro. Als een aanvrager al eerder financiële overheidssteun in het kader van corona heeft gekregen, dan wordt dit bedrag van de tegemoetkoming afgehaald.

Rijksoverheid: 40 miljoen voor vuurwerkbranche

Het kabinet trekt 40 miljoen uit voor compensatie van de vuurwerkbranche. Rond de jaarwisseling is er een verbod op verkoop en afsteken van vuurwerk. De sector kan geen omzet en winst maken en moet het vuurwerk op speciale plaatsen opslaan om het vuurwerk volgend jaar te kunnen verkopen. Extra opslag- en transportkosten worden vergoed. Ondernemers in de vuurwerkbranche kunnen ook van de generieke coronaregelingen gebruikmaken, ter compensatie van personeelskosten en het gebrek aan omzet.

Rijksoverheid: steunfonds voor lokale en regionale media

Voor lokale en regionale media is het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening verlengd tot eind 2020. Lokale media hebben hun reclame-inkomsten enorm zien teruglopen en beschikken doorgaans over weinig reserves. Met de verlenging, waar 24 miljoen euro mee gemoeid is, wil het kabinet de lokale informatievoorziening ook de komende maanden op peil houden.

Het steunfonds bestaat sinds begin april. Sinds half mei kunnen ook lokale nieuwsbladen, huis-aan-huiskranten met een lagere verschijningsfrequentie dan tweewekelijks en lokale nieuwswebsites een aanvraag doen. In totaal hebben 181 lokale publieke omroepen en 410 huis-aan-huiskranten van het fonds gebruikgemaakt voor de periode 15 maart tot en met 15 juni. Aanvankelijk was 11 miljoen euro voor het fonds beschikbaar. De hoogte van een bijdrage uit het fonds hangt af van bereik en oplage.

Inschrijvingen voor de periode tot half september zijn nu gesloten. In september kun je een aanvraag doen voor de periode van 15 september tot en met 31 december 2020.

Rijksoverheid: 482 miljoen euro extra steun cultuursector en 40 miljoen voor vrije theaterproducenten

De culturele sector krijgt 482 miljoen euro extra steun, bovenop het eerdere steunpakket cultuur en de generieke kabinetsmaatregelen. Doel is de werkgelegenheid in deze sector te behouden en ervoor te zorgen dat cultuurinstellingen kunnen investeren in het komende culturele seizoen.

De extra subsidie is onder meer bedoeld voor instellingen die essentieel zijn voor de sector als geheel. De gedachte daarbij is dat als die organisaties de coronacrisis goed doorkomen ze daarna de opdrachtenstroom ook richting zzp’ers weer op gang kunnen brengen.

Verdeling

Het extra geld wordt over verschillende onderdelen verspreid:

 • € 200 miljoen gaat naar culturele instellingen die van cruciaal belang zijn voor de landelijke infrastructuur, maar ook naar individuele kunstenaars en creatieve professionals. De exacte invulling van de 200 miljoen wordt nog uitgewerkt.
 • € 14 miljoen is voor een half jaar overbrugging voor instellingen met een positieve beoordeling voor de BIS en meerjarige fondssubsidies, waarvoor geen budget beschikbaar was.
 • € 20 miljoen is beschikbaar voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang.
 • € 15 miljoen gaat naar het behoud van het varend erfgoed (de zgn. bruine vloot).
 • € 150 miljoen gaat naar gemeenten, zodat zij de cruciale lokale culturele infrastructuur kunnen ondersteunen.

Het steunbudget voor film, in totaal € 28,5 miljoen, geldt vanaf 1 januari 2021. Op de site van het Nederlands Filmfonds is de verdeling van dat bedrag uitgewerkt.

Ondernemers in de cultuursector konden al aanspraak maken op de algemene coronaregelingen Daarnaast is afgesproken dat de huur van door het Rijk gesubsidieerde musea tijdelijk wordt opgeschort. Ook blijven subsidies doorlopen. Daarnaast is er een voucherregeling voor de cultuursector, waardoor geld voor toegangskaartjes zoveel mogelijk in de sector blijft.

40 miljoen voor vrije theaterproducenten

Het kabinet maakt 40 miljoen euro vrij voor het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector, zoals de vrije theaterproducenten. Hiermee worden zij voor een deel gecompenseerd voor gemaakte kosten voor ‘weggegooide’ producties (gemaakte kosten voor scenario’s, decors, acteursrepetities) die door de sluiting van theaters niet meer kunnen worden ingehaald. En zij kunnen opnieuw investeringen doen voor nieuwe en bestaande producties.

Rijksoverheid: 60 miljoen voor sportverenigingen

Het kabinet trekt 60 miljoen uit om financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren. De regelingen Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) worden opnieuw opengesteld van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Meer details worden later bekend gemaakt.

Rijksoverheid: 1,5 miljard euro steun voor OV

Ook het openbaar vervoer is financieel geraakt door corona. Maandenlang hebben weinig mensen gebruik gemaakt van het OV, terwijl de kosten doorlopen en extra maatregelen nodig zijn. Belangrijk dat het openbaar vervoer voor iedereen beschikbaar blijft, ook voor zakelijk, sociaal en woon-werk verkeer. Het kabinet maakt 1,5 miljard euro vrij om te zorgen dat het OV kan blijven rijden en mensen veilig kunnen reizen. De beschikbaarheidsvergoeding is bedoeld voor al het openbaar vervoer in Nederland. Het Ministerie van OCW en de decentrale overheden betalen de gemaakte concessieafspraken en OV-studentenkaart door. De NS, het stads- en streekvervoer en de Friese Waddenveren betalen zelf maximaal 7% van de kosten. De kostendekkingsgraad komt voor het OV uit op 93%. OV-bedrijven die kunnen aantonen dat zij om bedrijfseconomische redenen de dienstregeling moeten afschalen worden tot maximaal 95% gecompenseerd.

Voorwaarden voor de beschikbaarheidsvergoeding: vervoerders keren geen dividend uit en betalen geen bonussen of ontslagvergunningen aan bestuurders.

Kickstartvoucher: 2500 euro voor extern advies internationale zaken

Zijn je activiteiten in het buitenland geraakt door de coronacrisis? Met de Kickstartvoucher kun je een externe adviseur betalen. De adviseur helpt om de gevolgen voor je bedrijf in het buitenland te beperken.

Je kunt de Kickstartvoucher gebruiken om bijvoorbeeld je internationale productie te verbeteren, een nieuw internationaal sales- of marketingplan te maken of nieuwe verdienmodellen te onderzoeken. 80% van de kosten voor de externe adviseur wordt vergoed, tot een maximum van 2.500 euro exclusief btw.

Het kabinet steunt ondernemers die internationaal actief zijn. Zodat jij kunt werken aan de opbouw of herstel van jouw marktpositie.

Hoe werkt deze regeling?

De Kickstartvoucher is een online voucher, waarmee je een zelfgekozen adviseur betaalt. Na afronding van het werk van de externe adviseur draag je de Kickstartvoucher digitaal over aan de adviseur. De adviseur levert de voucher digitaal in bij RVO. Vervolgens betaalt RVO de voucherwaarde rechtstreeks uit aan de adviseur. Je betaalt zelf 20% van de kosten.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor Nederlandse mkb’ers. Ook ondernemers uit het Caribische deel van het Koninkrijk kunnen de voucher aanvragen. Als je al actief bent in het buitenland en je buitenlandse activiteiten zijn geraakt door de coronacrisis, dan kan je de voucher ook gebruiken. RVO verstrekt 1 Kickstartvoucher per mkb-onderneming.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen kan vanaf 26 juni bij RVO. Kijk voor de voorwaarden op RVO.

Pensioenfondsen: soepeler opstelling binnen wettelijke kaders

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, maar wel binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. “De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.”

EU: economisch noodpakket 540 miljard euro en herstelfonds 750 miljard euro

De EU komt met een economisch noodpakket van 540 miljard euro om de coronacrisis te bestrijden. Daarvan komt 240 miljard euro uit het Europese noodfonds ESM. Het fonds is bedoeld voor directe en indirecte kosten voor de gezondheidszorg van lidstaten. De Europese Investeringsbank zet daarnaast een garantiefonds op van 200 miljard euro voor ondernemerskredieten voor met name het mkb. Door de garantie van het EIB kunnen banken met minder risico geld uitlenen aan bedrijven. Bovendien komt er een fonds van 100 miljard euro dat bedoeld is voor werktijdverkorting.

Daarnaast trekt de Europese Commissie 750 miljard euro uit om de economische gevolgen van de coronacrisis op de langere termijn te bestrijden. Hierover zijn de 27 EU-regeringsleiders het op 21 juli 2020 eens geworden. Het herstelfonds Next Generation EU bestaat voor 360 miljard euro uit goedkope leningen en voor 390 miljard euro uit giften zodat landen hun economieën kunnen stimuleren. De leningen moeten uiterlijk in 2058 zijn terugbetaald. Landen die gebruik maken van het herstelfonds moeten hervormingsplannen bij de Europese Commissie indienen. De Commissie geeft pas groen licht aan de steun als de plannen voldoen. De plannen vereisen unanieme parlementaire goedkeuring van de 27 lidstaten en het Europees Parlement.

De Europese Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren.

Zwaar weer, wat kun je zelf doen?

Een aantal dingen kun je, in een normale situatie, zelf doen als je in zwaar weer terechtkomt. Hoewel de situatie nu niet bepaald normaal te noemen is, zetten we je opties toch onder elkaar:

 • Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien kun je producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of jouw diensten in een andere regio aanbieden.
 • Ook kun je wellicht geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook of je afspraken kunt maken met je schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.
 • Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige financieringsvormen overweegt.

Let op! Je kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijg je snel geld op je rekening, maar snelheid heeft zijn prijs. Lees hier meer over wat je kunt doen als je bedrijf in de schulden zit.

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Bij de Rijksoverheid kun je natuurlijk terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 - 1351.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.

Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage