Corona

Het coronavirus: check hier je regelingen

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 3 jun 2022
 • 12 min lezen
 • 73.7K
Bedrijven die omzet mislopen door coronamaatregelen kunnen gebruik maken van regelingen. Veel regelingen zijn inmiddels gesloten. In dit artikel vind je lopende regelingen en gesloten regelingen.

Als je te veel coronasteun ontving kan het zijn dat je een deel moet terugbetalen. Belastingmaatregelen en financierings- en kredietregelingen zijn nog wel (deels) van kracht. Ook is er hulp en advies over ondernemen, omscholing en schulden.

In dit artikel lees je van welke regelingen ondernemers gebruik kunnen maken en welke regelingen inmiddels zijn gesloten. Informeer voor regionale coronasteun bij je gemeente en provincie.

Financiële tegemoetkoming

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Sector- en branchespecifieke regelingen

Overig

Overzicht lopende regelingen

RegelingenAanvraagperiodeAanvragen bijLooptijd
TVL-startersregeling7 juni 2022 (09:00 uur)
RVO2 augustus 2022 (17:00 uur)
Steunpakket culturele en creatieve sector

 • Monumentenlening
 • ATE
 • SEG
Verschillende regelingen
Verschillende instanties
Diverse looptijden
Uitstel belastingenVanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betalingBelastingdienstBijzonder uitstel van belastingen t/m 4e kwartaal 2021
BMKB-C30 juni 2022
Banken en alternatieve financiersVanaf 12 mrt 2020

Diverse overige kredietmogelijkheden

 • KKC
 • Overbruggingskrediet Qredits
 • GO-C
 • GF
 • TOA
Verschillende periodes
Diverse organisaties
Onbekend

Landbouwregeling BL-C

januari 2022 tot en met 30 juni 2022

RVO
Maximaal 4 jaar
KickstartvoucherStaat open, sluitingsdatum onbekend
RVOOnbekend

TVL-startersregeling

Met de TVL-startersregeling ondersteunt het kabinet ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021.

De regeling gaat dinsdag 7 juni 2022 (09:00 uur) open en sluit op dinsdag 2 augustus 2022 (17:00 uur). Op de website van RVO vraag je de TVL-startersregeling aan.

Steunpakket culturele en creatieve sector

Het steunpakket voor deze sector bestaat uit verschillende fondsen, regelingen en leningen. Voor de periode 1 februari tot en met 8 maart verleent het kabinet extra steun aan makers, kunstenaars en andere culturele professionals.

Monumentenlening

Opengestelde monumenten waren door de lockdown van 19 december 2021 tot 25 januari 2022 gesloten. Het kabinet stelt 70 miljoen euro aan leningen beschikbaar voor eigenaren (rechtspersonen en natuurlijke personen) van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die door corona minder (publieks)inkomsten hebben. Deze Opengestelde Monumentenlening loopt via het Nationaal Restauratiefonds. Tot 1 juni 2022 kun je een aanvraag indienen bij het Restauratiefonds.

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen 2021 (ATE)

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) is bedoeld voor organisatoren van evenementen die niet in aanmerking kwamen voor de subsidieregeling evenementen (TRSEC 2021). ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet doorgingen, vanwege een evenementenverbod. Je kunt ATE 2021 aanvragen op de website van RVO. De regeling sluit op 31 mei 2022 om 17:00 uur.

Voor evenementen die als gevolg van een evenementenverbod niet door gaan tussen 1 januari en 30 september 2022 is er een nieuwe regeling: Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG).

Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG)

In de SEG worden de verlengde garantieregeling evenementen (TRSEC) en de verlengde Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) samengevoegd tot één regeling voor 2022. Organiseer je een professioneel evenement in de periode januari tot en met september 2022 en kan dit evenement niet doorgaan vanwege een evenementenverbod van de overheid? Dan kun je de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG) gebruiken. De regeling dekt een deel van het financiële risico van een evenement. Anders dan bij de TRSEC en ATE wordt het subsidiepercentage bij de SEG 90% of 80%. Dit is afhankelijk van de startdatum van het evenement. Organisatoren kunnen kiezen om voor de resterende 10% of 20% een lening af te sluiten. Dit is niet verplicht. Het is nu nog niet bekend wanneer de SEG open gaat. Zodra de regeling open is kan de organisator de subsidie aanvragen via de website van RVO.

Compensatieregeling Fonds Podiumkunsten

Het kabinet verleent steun aan producenten van professionele livevoorstellingen en -concerten. Voor verschillende periodes is er een compensatieregeling voor misgelopen inkomsten door onverkochte kaarten door coronamaatregelen. 85% van de kaartverkoop wordt vergoed. Informatie en aanvragen kan bij Fonds Podiumkunsten.

Belastingdienst: betalingsuitstel

De Belastingdienst had een aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten.

De Belastingdienst bood uitstel voor het betalen van belastingschulden waarvan de betaaltermijn op 1 april 2022 verstrijkt. Vanaf 1 april 2022 moet je weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.
Vanaf 1 oktober 2022 moet je de belastingschuld die je hebt uitgesteld afbetalen. Je kunt hiervoor een betalingsregeling aanvragen bij de Belastingdienst.

Voor alle belastingmaatregelen kun je terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd.

KKC: Klein Krediet Corona Garantieregeling

De KKC is beschikbaar voor bedrijven die moeilijk aan relatief klein krediet komen. Aanvragen kan tot 15 juni 2022.

Doordat de overheid garant staat voor 95% voor KCC-leningen van 10.000 tot 50.000 euro, lenen banken en andere financiers met minder risico geld uit. Daardoor krijgen ondernemers eenvoudiger krediet. Ondernemers betalen 2% vergoedingspremie aan de staat. Aan de regeling zijn enkele voorwaarden verbonden.

Aanvragen van de KCC-regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal je bank) vragen of zij van de regeling gebruik willen maken. Meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden lees je hier.

Overbruggingskrediet en uitstel aflossing bestaande leningen

Qredits biedt bestaande ondernemers een corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro, waarmee ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen. De looptijd is maximaal 4 jaar. De eerste 6 maanden is er geen aflossing. De rente is 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%.

Daarnaast biedt Qredits bestaande klanten microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Bestaande klanten krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen.

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl.

Overbruggingskrediet voor starters

Ook voor starters is er nu corona-overbruggingskrediet. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat je tussen 1 januari en 30 juni 2020 gestart bent met je onderneming. De lening bedraagt maximaal 35.000 euro. De regeling is opengesteld op 21 mei 2021. Je kunt je aanvraag indienen bij Qredits.

BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken en alternatieve financiers

Met de BMKB-C kunnen ondernemingen sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn, of een nieuw krediet. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courant-kredieten met een looptijd tot 4 jaar.

De regeling richt zich op bedrijven met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Sommige bedrijfsgroepen zijn uitgesloten omdat ze eigen regelingen hebben. De regeling loopt tot 30 juni 2022.

Je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de BMKB-C gebruik te maken.

GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen

Voor grote (mkb-)bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen is er de GO-C. Dat is de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, verruimd met een coronamodule.

Deze GO-C module maakt kredietaanvragen makkelijker omdat de overheid zich voor 80% garant stelt voor bankleningen en bankgaranties van grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% van het mkb (omzet tot 50 miljoen euro). Binnen de regeling kunnen leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming worden verstrekt. De looptijd is maximaal 6 jaar.

De verruiming van de regeling loopt via geaccrediteerde (toegelaten) financiers, die de GO-C aanvragen bij uitvoeringsinstantie RVO. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank, die bepaalt of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Maximaal 3 weken nadat de bank je aanvraag bij RVO heeft ingediend volgt een reactie van RVO. Daarna besluit de bank of het krediet wordt verstrekt. Financiers kunnen tot en met 31 december 2021 een aanvraag doen bij RVO. De regeling is open tot woensdag 15 juni 2022 (17:00 uur). Meer informatie vind je op Ondernemersplein: Garantie ondernemingsfinanciering (GO). Kijk ook op de website van RVO. Daar lees je ook meer over de voorwaarden.

Groeifaciliteit (GF): overheidsgarantie op risicodragend vermogen

Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Deze regeling moet ondernemers helpen met het aantrekken van financiering. De Groeifaciliteit loopt tot 1 juli 2023.

Meer informatie vind je op RVO.

TOA-krediet: corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden.

Het TOA-krediet is bedoeld voor mkb-bedrijven met hoge schulden en geen tot weinig middelen voor een herstart. Je kunt het geld gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van je bedrijfsactiviteiten.

Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De belangrijkste voorwaarde is dat je gebruik maakt van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en dat je bindende afspraken hebt gemaakt met je schuldeisers. Daarnaast moet je bedrijf in de kern gezond te zijn.

Aanvragen bij Qredits kan tot en met 31 mei 2024. Meer over het TOA-krediet en de voorwaarden lees je hier.

BL-C: financiering voor land- en tuinbouw

Deze regeling is er voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. De regeling voor 2021 is gesloten. Het kabinet wil de regeling verlengen tot en met het tweede kwartaal 2022. De openstelling wordt binnenkort gepubliceerd, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 en loopt door tot 1 juli 2022.

Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf. Aanvragen van deze regeling doe je niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier. Deze kan een aanvraag voor je indienen bij RVO. Hier lees je meer over de inhoud van de BL-C-regeling en de voorwaarden.

Kickstartvoucher: 2.500 euro voor extern advies internationale zaken

Zijn je activiteiten in het buitenland geraakt door de coronacrisis? Met de Kickstartvoucher kun je een externe adviseur betalen. De adviseur helpt om de gevolgen voor je bedrijf in het buitenland te beperken. RVO voert de regeling uit. Je kunt de Kickstartvoucher gebruiken om bijvoorbeeld je internationale productie te verbeteren, een nieuw internationaal sales- of marketingplan te maken of nieuwe verdienmodellen te onderzoeken.

De kosten voor de externe adviseur worden voor 80% vergoed, tot een maximum van 2.500 euro exclusief btw. De rest betaal je zelf.

Na afronding van het werk van de externe adviseur draag je de Kickstartvoucher digitaal over aan de adviseur. De adviseur levert de voucher digitaal in bij RVO. Vervolgens betaalt RVO de voucherwaarde rechtstreeks uit aan de adviseur.

Kijk voor de voorwaarden op RVO.

Gesloten regelingen

Tozo: inkomensondersteuning en leningen - GESLOTEN

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was een regeling om zelfstandigen, inclusief zzp'ers, inkomensondersteuning te bieden. Daarnaast kon je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. De Tozo is vanaf 1 oktober 2021 gesloten. Bekijk of de Bbz-regeling met tijdelijk versoepelde voorwaarden een alternatief voor je is.

Terugbetalen TOZO-leningen

De start van de verplichte aflossing begint een half jaar later, dus op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekken. Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met 1 jaar verlengd van 5 jaar naar 6 jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald. Aanvragen van TOZO is niet meer mogelijk.

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten - GESLOTEN

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hadden en hun lasten niet meer konden betalen. De regeling was ook bedoeld voor ondernemers.

Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 (TRSEC 2021)

De ( TRSEC) was bedoeld voor organisatoren van evenementen zoals festivals en zakelijke evenementen die gepland stonden van 10 juli tot en met 31 december 2021. Met deze subsidieregeling stond de overheid garant voor de gemaakte kosten, wanneer een evenement niet door ging als gevolg van een evenementenverbod. De regeling is verlengd voor evenementen tussen 1 januari en 30 september 2022. De verlengde regeling is samengevoegd met de verlengede ATE-regeling en heet Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG).

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw - GESLOTEN

Door coronamaatregelen getroffen landbouwbedrijven konden aanspraak maken op de volgende regelingen vanuit het Economische Herstelfonds:

De regelingen waren bedoeld voor duurzaam economisch herstel, en voor het stimuleren van onder andere precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering en het aanpakken van droogte en verzilting. Zo droegen de regelingen bij aan een toekomstperspectief in een duurzame landbouw. De aanvraag voor deze subsidies sloot op 14 februari 2022, 17:00 uur.

Bbz-light - GESLOTEN

De Bbz-light (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) was bedoeld voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk weinig inkomsten hadden. Je bedrijf is levensvatbaar als je inkomsten na bijstandsverlening voldoende zijn om je zakelijke- en privélasten te betalen.

Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 waren de voorwaarden voor een Bbz-uitkering tijdelijk soepeler. De Bbz-light vroeg je aan bij je woongemeente. Je kon tot 1 april 2022 een aanvraag doen.

TVL Q1 2022: tegemoetkoming vaste lasten - GESLOTEN

Deze regeling is gesloten sinds 31 maart om 17:00 uur.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bood hulp aan mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. De regeling gold voor ondernemers die getroffen waren door de coronacrisis met minimaal 30% omzetverlies in Q1 2022 (TVL Q1 2022). Met de regeling kon je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen. De hoogte van de subsidie werd bepaald door je branche en omzetverlies. De regeling vroeg je aan via RVO.nl.

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19 detailhandel) - GESLOTEN

Net als in 2020 was het verkopen en afsteken van vuurwerk voor de jaarwisseling 2021/2022 verboden.

Detailhandelaren konden compensatie aanvragen via de Tijdelijke Subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC 19 detailhandel 2). Het betrof een compensatie van gemaakte kosten van voorbereiding en annuleren van de verkoop van vuurwerk. De regeling sloot op 31 maart 2022 (17.00 uur). Meer informatie vind je op RVO.nl.

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Bij de Rijksoverheid kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 - 1351.

Read this article in English

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage
Financiering