Corona

De coronacrisis: overzicht maatregelen

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 18 jun 2021
 • 7 min lezen
 • 960.3K
Vanaf 26 juni 2021 gaan alle deuren weer open met als voorwaarde dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Check welke maatregelen nog voor jou gelden.

Actueel

Nederland mag bijna weer alles op 1,5 meter. Vanaf 26 juni gelden deze regels:

 • Alles wat op 1,5 meter kan, mag weer. Er is geen maximum meer voor het aantal personen dat je thuis mag ontvangen. De regel voor groepsvorming buiten vervalt.
 • De reguliere openingstijden gelden weer voor de horeca. Het aantal gasten hangt af van de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden. Met kuchschermen op terrassen vervalt de 1,5 meter regel buiten. Tv schermen mogen weer. Registratie, een checkgesprek en een vaste zitplaats blijven verplicht.
 • Het verbod op verkoop van alcohol na 22.00 uur vervalt.
 • Het zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies vervalt.
 • Amateur sportwedstrijden zijn voor iedereen weer toegestaan. Publiek mag weer aanwezig zijn op 1,5 meter afstand.
 • Discotheken en nachtclubs mogen weer open zonder toegangsbeperking als er gewerkt wordt met het coronatoegangsbewijs via de CoronaCheckApp.
 • Theaters en bioscopen mogen 100% van de 1,5 meter capaciteit gebruiken. Dus de zaal mag gevuld worden met het maximale aantal bezoekers op 1,5 meter.
 • Doorstroomlocaties, zoals winkels en musea mogen 1 klant per 5 vierkante meter ontvangen. Als er gebruik wordt gemaakt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de 1,5 meter en geldt de reguliere capaciteit.
 • De mondkapjesplicht vervalt voor het grootste deel, tenzij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Mondkapjes blijven verplicht in het openbaar vervoer, op stations, luchthavens en in vliegtuigen.
 • De mondkapjesplicht verdwijnt bij contactberoepen. Registratie en checkgesprek blijven daar wel verplicht.
  In het voortgezet onderwijs blijft de mondkapjesplicht tot de zomervakantie.
 • Reizigers naar het buitenland die nog niet volledig zijn gevaccineerd mogen zich gratis laten testen in juli of augustus.
 • Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken vervalt, tenzij 1,5 afstand houden niet mogelijk is. Werken op kantoor mag voor maximaal 50% van de werktijd.

Vanaf 30 juni mag je een eendaags evenement organiseren. Bezoekers moeten een negatieve coronatest of een herstel- of vaccinatiebewijs laten zien. Deze 3 opties kunnen getoond worden in de CoronaCheckapp. Meerdaagse evenementen met overnachting(en) mogen vanaf eind juli weer. De 1,5 meter regel geldt niet.

Maatregelen die nu gelden

Tot 26 juni gelden deze regels voor verschillende branches.

Horeca

Regels voor binnen en buiten

 • Restaurants en café’s mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Dit geldt zowel voor binnen als op buitenterrassen.
 • Maximaal 50 personen en maximaal 4 personen per tafel, behalve voor personen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Er moet een gezondheidscheckgesprek plaatsvinden en registratie en reservering is verplicht. Reserveren mag ook ter plaatse.
 • Zelfbediening is niet toegestaan.
 • Gasten betalen zoveel mogelijk contactloos.
 • Binnen is een mondkapje verplicht voor horecapersoneel en gasten. Horecapersoneel hoeft buiten geen mondkapje te dragen.
 • Entertainment is niet toegestaan.
 • Als je kuchschermen neerzet op terrassen, dan is de 1,5 meternorm niet verplicht.
 • Afhalen en bezorgen van eten en drinken is toegestaan tussen 6.00 uur en 1.00 uur 's nachts.
 • Het bezorgen van alcohol van 22.00 uur tot 6.00 uur is niet toegestaan.
 • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden zijn gesloten.
 • Coffeeshops zijn open voor afhalen tot 22.00 uur.

Winkels

 • Winkels mogen hun gebruikelijke openingstijden aanhouden. Er geldt een maximum van 1 klant per 10 vierkante meter, exclusief het personeel.
 • Koopavonden zijn toegestaan.
 • Tussen 22.00 uur en 06.00 uur is de verkoop en bezorging van alcohol en softdrugs niet toegestaan. Klanten mogen na 22.00 uur wel alcohol bestellen, maar dit mag dan pas na 06.00 uur worden bezorgd.

Contactberoepen

 • Alle contactberoepen zijn toegestaan. Reserveren en registratie is verplicht. Vooraf is er een gezondheidscheck.
 • Contactberoepen aan huis mogen per dag 4 klanten ontvangen. In een aparte bedrijfsruimte zijn meerdere klanten per dag toegestaan.
 • Bezoek aan huis voor medische zorgverlening kan gewoon doorgaan.
 • De basisregels voor het houden van afstand, vermijden van drukte en hygiëne zijn van toepassing.

Kunst- en cultuurbeoefening

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen zijn open. De volgende regels gelden onder andere voor toneel, schilder, dans- en muziekles:

 • Volwassenen volgen met maximaal 50 personen plus een docent een les. Er is geen maximum voor kinderen tot en met 17 jaar.
 • Er mogen maximaal 50 personen in een ruimte. Dit is exclusief de docent.
 • Publiek is niet toegestaan. Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.
 • Voor lessen in de eigen woning geldt een advies van maximaal 4 leerlingen per dag. Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee.
 • Kunst en cultuur in de buitenlucht mag met maximaal 50 personen.
 • Zanglessen (binnen) met meerdere mensen wordt afgeraden. Dit geldt ook voor binnen zingen in groepen (koren).

Regels voor bioscopen, filmhuizen, concertzalen, poppodia en theaters

 • Bioscopen, filmhuizen, concertzalen, poppodia en theaters mogen binnen weer bezoekers ontvangen.
 • Per ruimte zijn maximaal 50 personen toegestaan, dit is exclusief personeel.
 • Bij grote zalen met meer dan 1000 zitplaatsen geldt een maximum van 250 personen.
 • Reservering en gezondheidscheck is zijn verplicht.
 • Een vaste zitplaats is verplicht.
 • Bij verplaatsing in het gebouw is een mondkapje verplicht.
 • Maximaal 4 personen per reservering m.u.v. kinderen t/m 12 jaar en personen woonachtig op hetzelfde adres.

Evenementen

Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:

 • reguliere weekmarkten; verkoop van food en non-food is toegestaan
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • uitvaarten met een maximale groepsgrootte van 100 personen (inclusief kinderen t/m 12 jaar)
 • huwelijken met maximaal 50 personen. Dit is inclusief kinderen t/m 12 jaar en exclusief personeel.

Onderwijs en trainingen

 • Basisscholen, kinderopvanglocaties en buitenschoolse opvang zijn open.
 • Scholen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs zijn open voor fysiek onderwijs.
 • Onderwijs in het hbo en wo vindt online plaats. 1 dag per week mogen studenten in het hoger onderwijs onder voorwaarden fysiek lessen volgen. Er is een uitzondering gemaakt voor praktijklessen en onderwijs aan kwetsbare leerlingen.
 • Samenkomsten voor trainingen aan volwassenen zijn toegestaan met een maximum van 50 personen.

Recreatie buiten

Pretparken, natuurparken, dierentuinen en kinderboerderijen zijn open. Ook andere recreatie in de buitenlucht is toegestaan, zoals minigolf, klimbossen en buitenspeeltuinen, maar ook verhuurlocaties voor buitenactiviteiten. Denk aan de verhuur van boten, kano’s en fietsen. Tot slot zijn ook openluchtmusea, beeldentuinen en openluchtmonumenten open. Bij de recreatie buiten gelden de volgende regels:

 • Buitenrecreatielocaties mogen 1 persoon per 10 vierkante meter ontvangen.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand.
 • Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is voor maximaal 4 personen, met uitzondering van kinderen en personen van hetzelfde huishouden.
 • De binnenruimtes op deze terreinen, zoals een attractie binnen of een dierenverblijf binnen zijn open en volgen de regels van de horeca.

Algemene regels

Adviezen en regels binnen

 • Het kabinet raadt bezoek thuis voor groepen af. Het dringende advies is: beperk bezoek tot maximaal 4 gasten per dag, en houd hierbij 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.
 • Werk thuis, tenzij dit echt niet mogelijk is.
 • Er geldt een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes.
 • Niet-publieke ruimtes (zoals bedrijfspanden) mogen maximaal 100 personen binnen hebben, mits de basisregels te handhaven zijn.

Regels buiten

 • De maximale groepsgrootte buiten is 4 personen. Hierbij is 1,5 meter afstand noodzakelijk. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Het maximum van 4 is niet van toepassing voor personen uit 1 huishouden.

Regels voor sporten

Binnensportlocaties zijn open. Denk aan sportscholen en zwembaden. Voor binnen sporten gelden deze regels:

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er binnen maximaal 50 personen aanwezig zijn, inclusief personeel.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit niet lukt.
 • Binnen moet je een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Reserveren en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden (woonadres).
 • De bezoeker wordt gevraagd zich te registreren.
 • Kleedkamers, douches en sauna’s mogen gebruikt worden.
 • Sportkantines zijn open en volgen de algemene regels voor de horeca.
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen.
 • Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen wedstrijden spelen. Zij mogen wel wedstrijden spelen met teams van de eigen club.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Bij professionele wedstrijden mag dat wel.
 • Zonder coronatoegangsbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn.
 • Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de zit capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.

Reizen

Voor zowel reizen binnen als buiten Nederland gelden beperkingen:

Binnen Nederland

 • Reis zoveel mogelijk op rustige momenten. Vermijd drukte onderweg en op stations. 
 • In het openbaar vervoer en in publieke ruimtes als stations is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • In de auto draag je een mondkapje als er meer dan 1 huishouden in de auto zit. Dat geldt ook voor taxi’s.

Van en naar Nederland

Je mag weer naar het buitenland reizen. Op Wijsopreis.nl staat het meest actuele reisadvies per land. Over ondernemen in de grensstreek lees je hier meer. RVO geeft antwoord op veelgestelde vragen over onder andere werken over de grens, reizen en handelen per land.

Meer weten

Om ondernemers tijdens de beperkingen tegemoet te komen is een uitgebreid regelingenpakket opgetuigd. Lees alles hierover over op onze regelingenpagina.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket op 0800 2117.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage