Corona

Het coronavirus: overzicht maatregelen

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 25 sep 2020
 • 7 min lezen
 • 355.8K
De coronamaatregelen zijn in 6 veiligheidsregio’s aangescherpt. In de regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden is de sluitingstijd van de horeca uiterlijk 01.00 uur. In die regio’s mogen bovendien maximaal 50 mensen tegelijkertijd bijeenkomen, binnen en buiten. De maatregelen gelden bovenop de al geldende landelijke maatregelen. Vanaf zondag 27 september, 18.00 uur komen daar 8 veiligheidsregio’s bij: Brabant-Noord, Brabant Zuidoost, Groningen, Gooi- en Vechtstreek, Gelderland-Zuid, Zuid-Holland-Zuid, Zaanstreek-Waterland en Flevoland.

Al eerder kondigde het kabinet aan dat er extra lokale en regionale maatregelen konden komen als het aantal besmettingen met het coronavirus te snel zou oplopen in bepaalde regio’s. In een aantal regio’s is dat nu het geval, waardoor deze regio’s op risiconiveau 2 staan. De beslissing tot het nemen van bepaalde maatregelen ligt bij de veiligheidsregio’s.

Regionale maatregelen in 14 veiligheidsregio’s

 • Sluitingstijd cafés vanaf naar 01.00 uur in:
  Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden. En vanaf zondag 27 september, 18.00 uur ook in de regio’s Brabant-Noord, Brabant Zuidoost, Groningen, Gooi- en Vechtstreek, Gelderland-Zuid, Zuid-Holland-Zuid, Zaanstreek-Waterland en Flevoland.
 • Maximumaantal personen in een zaal van 100 naar 50.
 • Er mogen niet meer dan 50 mensen tegelijkertijd bijeenkomen. Uitzonderingen zijn begrafenissen, demonstraties en religieuze bijeenkomsten. Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht.

Landelijke maatregelen horeca

De landelijke maatregelen zijn niet aangepast. De regels zijn en blijven:

Horecabedrijven ontvangen gasten binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid. Dit geldt ook voor zalencentra en feestlocaties.
Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op.

Thuis

In augustus maakte het kabinet bekend dat bezoek thuis voor grote groepen wordt afgeraden. Het dringende advies is: beperk bezoek thuis of in de tuin tot maximaal 6 gasten, en houd hierbij 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend. Daarnaast is de quarantainetijd teruggebracht van 14 naar 10 dagen en blijft het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Eveneens in augustus is het meewerken aan bron- en contactonderzoek minder vrijblijvend geworden. Ook moeten reizigers die uit risicogebieden komen meewerken aan registratie en quarantaine.

Alle landelijke maatregelen

Deze landelijke maatregelen gelden op dit moment (regionale uitzonderingen niet meegerekend):

Samenkomsten binnen

 • Samenkomsten binnen zijn toegestaan zonder dat daaraan een maximaal aantal personen wordt gekoppeld. Er geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Een andere voorwaarde is dat er gewerkt wordt met reserveringen. Deelnemers moeten vooraf op gezondheid worden gecheckt. Zonder reservering en gezondheidscheck geldt een maximum van 100 personen (exclusief personeel), mits voldoende afstand kan worden gehouden. Deze maatregel geldt voor horeca, musea, bioscopen, culturele instellingen, georganiseerde samenkomsten, congrescentra, bruiloften, uitvaarten, et cetera.
 • Voor winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers geldt ook geen maximum aantal personen meer, zolang er maar aan de 1,5 meterregel wordt voldaan.

Samenkomsten buiten

 • Ook voor samenkomsten in de buitenlucht geldt geen maximum aantal mensen meer, mits er aan de afstandsregels wordt voldaan, er vaste zitplaatsen zijn, er wordt gewerkt met reserveringen en vooraf een gezondheidscheck plaatsvindt. Dit geldt bijvoorbeeld voor festivals en voetbalwedstrijden in een stadion. Zonder checkgesprek, reservering of zitplek is het maximum 250 personen. De afstandsregel geldt dan ook. In de horeca zijn vaste zitplaatsen buiten hoe dan ook verplicht.
 • Voor dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met een continue doorstroom van bezoekers geldt geen maximum aantal bezoekers meer als aan de 1,5 meter kan worden voldaan.
 • Evenementen als kermissen en braderieën zijn hierdoor weer mogelijk. Vergunningplichtige buitenactiviteiten zoals festivals en sportevenementen zijn onder deze voorwaarden ook weer toegestaan.

Verdere regels

 • Is het op je terras onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden? Dan mogen ‘kuchschermen’ geplaatst worden. Binnen mag dat (nog) niet.
 • Sportscholen, sauna’s en casino’s zijn weer open.
 • Coffeeshops zijn weer volledig open, tot 1 juli was alleen afhalen toegestaan.
 • Sekswerkers zijn weer aan het werk.
 • Sportkantines inclusief bijbehorende terrassen zijn weer open, onder dezelfde voorwaarden als de horeca.
 • In het openbaar vervoer zijn alle zitplaatsen weer toegankelijk. Niet-medische mondkapjes blijven verplicht.
 • In touringcars en taxi’s mogen alle zitplaatsen worden bezet, zolang passagiers een mondkapje dragen en er vooraf een gezondheidscheck plaatsvindt.
 • Het is weer toegestaan dat er mensen uit verschillende huishoudens in dezelfde auto zitten. Mondkapjes zijn dan wel raadzaam.
 • Strandpaviljoens mogen deze winter op het strand blijven staan.
 • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven voorlopig gesloten.

Algemene adviezen

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Vermijd drukte.
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Werk zoveel mogelijk thuis, ook na 1 september
 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging? Blijf thuis en ziek uit.
 • Was je handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.

Regelingen steunpakket

Om ondernemers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen is een uitgebreid regelingenpakket opgetuigd. Lees alles hierover over op onze regelingenpagina.

Internationale ontwikkelingen

De ons omringende landen nemen ook maatregelen om het virus te beteugelen. De zwaarte van de maatregelen verschilt per land, net als het moment en de aard van eventuele versoepelingen.

Sinds half juni is het reisadvies voor veel landen in het Schengengebied of de EU geel (let op: veiligheidsrisico’s). Als het risico toeneemt, wordt het advies waar nodig opnieuw aangepast naar oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Sinds 1 juli is een nieuw Europees grensbeleid van kracht. Inwoners van een beperkt aantal landen buiten Europa zijn weer welkom in Europa. Dit geldt dus ook voor Nederland. De lijst met landen is niet definitief. Elke 2 weken wordt opnieuw bezien of deze nog actueel is en worden landen toegevoegd of eventueel verwijderd. Dit is afhankelijk van de gezondheidssituatie (COVID-19) in de landen.

Voor inwoners uit landen die niet op deze lijst staan geldt dus een inreisverbod. De impact van het inreisverbod is groot. Vanwege deze grote negatieve impact, het maatschappelijk en economisch belang en de lange duur van het inreisverbod, heeft de ministerraad besloten om uitzonderingen toe te staan voor specifieke categorieën op het inreisverbod. Het kabinet heeft besloten om de inreisbeperking te versoepelen van reizigers die een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, onder andere voor het midden en klein bedrijf, en de Nederlandse topsport. Aan deze versoepeling worden strikte voorwaarden en kaders gesteld. Zo blijven de leefregels voor thuisquarantaine onverminderd van kracht.

Het kabinet kijkt ook naar een versoepeling van de inreisbeperkingen voor hoog kwalificeerde professionals uit de culturele en creatieve sector, journalisten en onderzoekers. De voorwaarden hiervoor worden uitgewerkt.

Thuisquarantaine

Gezien de duur van de crisis en de maatschappelijke gevolgen en gevolgen voor professionele beroepsuitoefening die de thuisquarantainemaatregel met zich mee brengt heeft het kabinet ook verkend welke groepen zij op dit moment kan toevoegen aan de bestaande uitzonderingscategorieën op de thuisquarantaine.

Het kabinet heeft besloten de volgende reisdoelen toe te voegen aan de bestaande uitzonderingen op de thuisquarantainemaatregel; noodzakelijke dienstreizen van leden van een regering en/of ambtenaren, deelname aan topsport, noodzakelijke reizen waarmee aantoonbaar een bijdrage wordt geleverd aan het belang van de Nederlandse economie en samenleving, journalistiek, studeren over de grens (Grensstudenten), onderzoek of professionele culturele activiteiten. De gering zal deformulering van deze reisdoelen nog nader specificeren zodat voor iedereen helder is wanneer sprake is van een reisdoel waarvoor je de thuisquarantaine mag verlaten.

Op zoek naar informatie per land? Houd de website Nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het meest actuele reisadvies of gebruik de Reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

RVO geeft antwoord op veelgestelde vragen over onder andere werken over de grens, reizen en handelen met anderen landen, zoals:

Criminelen maken misbruik van coronacrisis

Bij KVK kwamen de afgelopen weken veel meldingen binnen over criminelen die proberen geld aan de coronacrisis te verdienen. Dat gebeurt op verschillende manieren: van inbreken in leegstaande bedrijfspanden tot de verkoop van coronagoederen op nepwebsites en phishing. Waar moet je op letten? Zorg ervoor dat criminelen geen kans krijgen.

Er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en je gemeente kun je gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

Veelgestelde ondernemersvragen

Dagelijks bellen honderden ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over regelingen, personeel, sluitingsregels, etc. Bekijk het overzicht met de belangrijkste vragen en antwoorden voor ondernemers.

Actuele informatie

In het dashboard van The Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering zie je statistieken en cijfers over de verspreiding van het virus wereldwijd.

De meest actuele informatie over het coronavirus in Nederland vind je bij RIVM. Bij de Rijksoverheid kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en vragen op meerdere gebieden. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 - 1351.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage