Corona

Kansen in coronatijd, gebruik subsidie

Je ziet kansen, want ook in coronacrisistijd ben en blijf je ondernemer. Misschien kan een subsidie helpen met je plan. Ontdek subsidiemogelijkheden in coronatijden.

Je bent al bezig met een innovatief idee of levert producten die met een kleine aanpassing coronaproof zijn. Of wil je een totaal nieuw idee ontwikkelen? Ondernemers bereiden zich voor op de 1,5 metereconomie en zoeken oplossingen voor het creëren van meer ruimte, werken op afspraak, online communicatie en hygiëne. Tientallen branches hebben hiervoor protocollen klaar. Heb jij een ideale oplossing voor de corona-uitdagingen? Kijk of een subsidie je verder op weg helpt met je idee.

Subsidies en regelingen

Je hebt verschillende soorten subsidies of regelingen: belastingvoordeel, prestatiesubsidie, lening met terugbetaalverplichting, garantie of borgstelling en subsidie vanuit combinatie privaat en publiek geld. Sommige subsidies en regelingen zijn branchegericht. Vaak zijn ze voor alle branches.

Online

Ondernemers zijn steeds meer online actief. Heb je een idee voor een internetproject met maatschappelijke meerwaarde? Voor uitwerking naar een demo, pilot of ontwerp, kan je doorlopend een aanvraag indienen tot 10.000 euro bij het SIDN Fonds.

Digitalisering

De trend voor 2021 is digitalisering. Denk bijvoorbeeld aan het efficiënter organiseren van bedrijfsprocessen, online communiceren en trainen via video en online verkopen via een webwinkel. Er zijn mogelijkheden op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau. Vaak gaat het om vouchers om deels je kosten van investeringen te dekken. Ontdek kansen in het interview met een subsidie-adviseur.

Ontwerpers

Ben je een ontwerper die onderzoekt, analyseert, ontwerpt en reflecteert op hoe de creatieve sector kan bijdragen aan de nieuwe samenleving volgens de 1,5 meter richtlijnen? Dan kan je mogelijk subsidie krijgen via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Je hebt regelingen voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Alle bijdragen hebben tot doel de creatieve sector te verrijken en door samenwerking te streven naar een op cultuur en kennis gedreven creatieve economie.

Personeel

NL leert door

Het crisisprogramma 'NL leert door' maakt bij- en omscholing mogelijk. Ben je werkgever en ontvang je geld uit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en wil je NOW 3.0 benutten? Dan verplicht de overheid je om ontwikkeladvies of (bij)scholing voor medewerkers te regelen. Je toont aan dat je voldoet aan de inspanningsverplichting richting jouw medewerkers door hierover een verklaring af te leggen bij je NOW 3-aanvraag. Ontdek meer subsidies voor het aannemen en opleiden van personeel.

Internationaal ondernemen

Raakt de coronacrisis je activiteiten in het buitenland? Met de Kickstartvoucher betaal je een externe adviseur. De adviseur helpt je om de gevolgen voor je bedrijf in het buitenland te beperken.

Je kunt de Kickstartvoucher gebruiken om bijvoorbeeld:

  • je internationale productie te verbeteren
  • een nieuw internationaal sales- of marketingplan te maken
  • nieuwe verdienmodellen te onderzoeken

Je krijgt 80% van de kosten voor de adviseur vergoed tot een maximum van 2.500 euro.

Ontdek meer subsidies voor internationaal ondernemen en krijg tips van experts.

MVO-voucher internationaal ondernemen

Wil jij je internationale samenwerking verduurzamen? MVO Nederland biedt een voucher die 50% van de advies- en onderzoekskosten vergoedt tot een maximum van 10.000 euro.

Hergebruik

Heb je een idee voor hergebruik van veelgebruikte producten tijdens de coronacrisis? Misschien kom je in aanmerking voor een subsidie circulaire economie.

Klimaat en duurzaamheid

Ligt je bedrijf door de coronacrisis noodgedwongen (gedeeltelijk) stil? Bereid je voor op klimaatmaatregelen die je bedrijf mogelijk raken in 2021 en check of er een regeling voor je is. Laat je op het gebied van duurzaamheid inspireren door de vernieuwende aanpak van andere ondernemers.

Innovatieve producten of diensten

Als je een nieuw technisch innovatief product ontwikkelt, zijn er regelingen voor de fasen idee, productontwikkeling en procesinnovatie. Met behulp van een stappenplan ga je in 6 stappen van idee naar productie.

Idee

In de ideefase kunnen onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties helpen om de levensvatbaarheid van je idee te bepalen. Regionale initiatieven zoals kennisvouchers of begeleidingsprogramma’s vind je bij RVO. Als je werkt aan nieuwe middelen om het coronavirus te bestrijden, kan je bij Octrooicentrum Nederland vragen stellen over de rechten op een uitvinding. Je idee breng je tot de start van de productontwikkeling met vroegefasefinanciering (VFF).

Productontwikkeling

In deze fase ontwikkel je een prototype. Voor fiscaal voordeel via loonkosten is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Een belastingvoordeel voor bv’s is de innovatiebox. Het innovatiekrediet biedt financiering voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.

Procesinnovatie: investeren in bedrijfsmiddelen

Ga je investeren in productiemiddelen? Dan zijn belastingvoordelen mogelijk.

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: als je in een boekjaar minimaal 2.400 euro investeert en per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro.
  • Energie-investeringsaftrek (EIA): voor energiebesparende bedrijfsmiddelen.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA): voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): hiermee mag je kiezen hoe je je milieuvriendelijke bedrijfsmiddel afschrijft. De MIA en de VAMIL mag je combineren. In de Milieulijst staat een lijst met bedrijfsmiddelen die vallen onder de MIA en Vamil.

Financiering innovatie in de zorg

Voor innovatie in de zorg is de Seed Capital-regeling. Het ministerie van EZK geeft geld aan investeringsfondsen. Investeerders vullen aan. Innovatieve ondernemingen op technologisch (high tech en e-health) en creatief gebied krijgen zo gemakkelijker risicokapitaal. Een andere optie voor ondernemers in Life Sciences & Health die willen samenwerken, is de MIT-regeling Life Science & Health. Voor farmacie, biotechnologie en materialen, diagnostiek, medische technologie en online zorg.

Tips bij het aanvragen van subsidies

  • Overleg voor je je aanvraag indient telefonisch met de verstrekker en/of vul een quick scan in.
  • Houd je administratie goed bij zodat je zorgvuldig verantwoording kan afleggen.
  • Overweeg hulp van een subsidie-adviseur om het proces te versnellen.
Verder oriënteren op subsidies? Bekijk het overzicht van subsidies en regelingen van het Rijk, de EU en de provincies.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage