Corona

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

  • How to
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 14 okt 2021
  • 2 min lezen
  • 124.1K
Met de NOW-regeling kon je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De regeling bood een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door de coronacrisis structureel minder omzet hadden. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger was de tegemoetkoming. Het UWV voerde de regeling uit.

Status regeling

Er waren 6 aanvraagperiodes om een tegemoetkoming aan te vragen. Alle periodes zijn gesloten en aanvragen is niet meer mogelijk.

Doelgroep

De NOW was er voor bedrijven die door corona minder of geen werk meer hadden voor hun personeel. Via NOW kon er een tegemoetkoming voor de loonkosten aangevraagd worden voor vast en flexibel personeel.

Bedrijven die 20% omzetverlies of meer hadden, konden gebruikmaken van de NOW. De regeling gold alleen voor bedrijven met werknemers die in Nederland sociaal verzekerd waren. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger was de NOW-tegemoetkoming.

Bekijk het handige overzicht NOW van UWV met alle ins en outs over de verschillende aanvraagperiodes, voorwaarden en belangrijke datums. Op de pagina gesloten regelingen kun je alle gesloten financiële Corona-regelingen teruglezen.

Achteraf, definitieve berekening en terugbetalen

Eind september 2021 zijn veel financiële corona steunmaatregelingen gestopt, waaronder ook de NOW. Het kan zijn dat je een deel van het NOW-voorschot moet terugbetalen. Dit als je omzetdaling minder was dan je aanvankelijk verwachtte voor de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland. Je kunt pas een betalingsregeling afspreken met UWV nadat je de definitieve berekening hebt ontvangen. Lukt het niet om het bedrag in 1 keer terug te betalen? Neem dan contact op met UWV via 088-8982004.

Deze uitleganimatie vertelt je alles over het aanvragen van de definitieve berekening NOW.

Let op: je moet altijd een definitieve berekening aanvragen. Doe je dit niet dan moet je het voorschot in zijn geheel terugbetalen. Je kunt tot en met 31 oktober 2021 een definitieve berekening aanvragen voor de eerste aanvraagperiode.

Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet je inzage kunnen geven in je administratie. Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je verplicht dit te melden bij het UWV.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage