Corona

NOW5 en NOW6: tegemoetkoming in loonkosten

 • How to
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 21 dec 2021
 • 3 min lezen
 • 88K
Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. Nieuw is dat starters met personeel die een startdatum hebben tussen 1 februari en 30 september 2021 ook een aanvraag kunnen indienen.

Status regeling

NOW5 (7e aanvraagperiode) geldt voor de periode november en december 2021 en kun je aanvragen bij UWV t/m 31 januari 2022. NOW6 (8e aanvraagperiode) geldt voor de periode januari, februari en maart 2022. Het is nog niet bekend wanneer je NOW6 kunt aanvragen.

Doelgroep

Bedrijven die minimaal een omzetverlies van 20% hebben, en ondernemers die gestart zijn tussen 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021, kunnen een aanvraag doen. De NOW5 en NOW6 zijn er voor bedrijven die door corona minder of geen werk hebben voor hun personeel. De tegemoetkoming voor de loonkosten kan worden aangevraagd voor vast en flexibel personeel. De regeling geldt voor bedrijven met werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de NOW-tegemoetkoming.

Voorwaarden

De NOW5 en NOW6  kennen voor de aanvraag vrijwel dezelfde voorwaarden als de eerdere, gesloten, NOW regelingen. Het kabinet verhoogt op 21 december 2021 het maximale omzetverlies van 80% naar 90%.

 • Minimaal 20% omzetverlies. Maximaal is op te geven 90%, ook als het verlies hoger wordt geschat.
 • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies.
 • Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon.
 • Voor NOW5 geldt een inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden in een ‘van werk-naar-werk’ traject. Voor NOW6 is dit nog onbekend.
 • Voor NOW5 geldt een bonus en dividendverbod voor 2021. Voor NOW6 is dit nog onbekend.

Verschillen met de voorwaarden van eerdere regelingen zijn:

 • NOW5 beslaat de maanden november en december 2021. NOW6 beslaat de 3 maanden januari, februari en maart 2022.
 • Voor NOW5 is de referentiemaand voor de loonsom september 2021.
 • Startende ondernemers die personeel in dienst hebben komen in aanmerking. Hun startdatum moet liggen tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021. Deze voorwaarde is voor NOW6 nog onbekend.
 • De loonsomvrijstelling, de daling van de loonsom zonder effect op de subsidie, gaat naar 15%. In eerdere regelingen was dat 10%. Voor NOW6 is deze voorwaarde nog onbekend.

De uitbetaling van voorschotten voor lopende subsidieaanvragen voor Q4 2021 is nog gebaseerd op 80% maximaal omzetverlies. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%.

Op de pagina van de uitvoeringsorganisatie UWV kun je alle voorwaarden van de voorgaande NOW periode vinden. Bekijk alle kenmerken van de NOW5 of bekijk de video over NOW5.

Deze video kun je alleen afspelen als je cookies hebt geaccepteerd. Wijzig je cookieinstellingen en ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.

Definitieve berekening gesloten NOW

Heb je gebruik gemaakt van NOW2 en daarvoor een voorschot ontvangen? Vraag dan vóór 31 maart 2022 de definitieve berekening aan bij UWV. Zo voorkom je dat je de tegemoetkoming moet terugbetalen.

Het kan zijn dat je een deel van het NOW-voorschot moet terugbetalen. Dit als je omzetdaling minder was dan je aanvankelijk verwachtte voor de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland. Je kunt pas een betalingsregeling afspreken met UWV nadat je de definitieve berekening hebt ontvangen. Lukt het niet om het bedrag in 1 keer terug te betalen? Neem dan contact op met UWV via 088-8982004.

Let op: Je moet altijd een definitieve berekening aanvragen. Doe je dit niet dan moet je het voorschot in zijn geheel terugbetalen. Ook als de accountantsverklaring nog niet binnen is moet je een definitieve berekening indienen. Je kunt tot en met 31 maart 2022 een definitieve berekening aanvragen voor de tweede aanvraagperiode bij UWV.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage
Financiering