Corona

Protocollen: zo zit het

De meeste branches hebben in 2020 protocollen gemaakt met daarin maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoe helpt dat protocol als je bedrijf weer open mag? Wat stond er ook alweer in, en hoe zit het met handhaving?

Wat doet een protocol ook alweer?

Een protocol geeft heldere en praktische instructies die zorgen voor vertrouwen bij personeel, klanten en leveranciers. Protocollen zijn een uitwerking van de maatregelen die het kabinet oplegt, zoals het in de praktijk brengen van de 1,5 meter afstand. Voor de overheid is het protocol een belangrijk hulpmiddel om een besluit te kunnen nemen of een sector weer open kan. Als sectoren weer opengaan, betekent dit meer drukte in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Dat weegt mee in het besluit van het kabinet om een sector open te stellen.

Protocollen zijn in het algemeen opgesteld door de branchevereniging die bij een sector hoort, ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB Nederland. Het is belangrijk dat werknemers in de sector betrokken worden in dit proces, bijvoorbeeld via de vakbond(en). De overheid kan brancheorganisaties adviseren bij het opstellen van de protocollen.

Een goed protocol betekent niet dat je bedrijf ook open kan gaan, dat is afhankelijk van overheidsregels.

Stel zelf je bedrijfsprotocol op

Je doet er verstandig aan een eigen bedrijfsprotocol op te stellen. Met het protocol van je brancheorganisatie geef je verder specifieke invulling aan jouw bedrijfsprotocol. Informeer je klanten en je personeel over jouw regels.

Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ben je als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Basis van het arbobeleid in een bedrijf is de risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E). Onderdeel hiervan is het opstellen van een plan van aanpak om risico’s te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Werkgevers moeten behalve de maatregelen die al worden genomen voor risico’s van het werk, nu ook passende maatregelen nemen om overdracht van het virus te voorkomen. Iets waar het protocol bij helpt. De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de verplichtingen van de Arbowetgeving.

Geen handhaving op protocollen

In het algemeen geldt dat handhaving gebeurt op basis van wetten. Een protocol is geen wet, dus daar wordt door verantwoordelijke overheidsinstanties (gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer en dergelijke) niet op gehandhaafd. Een vastgesteld protocol is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving.

Hulp nodig?

Heb je na het lezen van dit artikel vragen over wat voor jouw bedrijf geldt? Dan kun je hierover contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris of accountmanager van je gemeente of met je brancheorganisatie. Of kijk op de gemeentewebsite voor meer informatie.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Annelies den Breejen

Als KVK-adviseur deel ik actuele en praktische informatie over wetten en regels voor zzp’ers en het klein mkb. Mijn artikelen vind je op KVK.nl en in onze nieuwsbrieven.

InspiratiePage