Corona

Protocollen: zo zit het

De meeste branches hebben in 2020 protocollen gemaakt met daarin maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Gelden deze protocollen nog? En hoe zit het met handhaving?

Wat doet een protocol ook alweer?

Een protocol geeft heldere en praktische instructies die zorgen voor vertrouwen bij personeel, klanten en leveranciers. Protocollen zijn een uitwerking van de maatregelen die het kabinet oplegt. Het gaat dan bijvoorbeeld om plekken waar een coronatoegangsbewijs en mondkapjes verplicht zijn.

Protocollen zijn in het algemeen opgesteld door de branchevereniging die bij een sector hoort, ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB Nederland. Het is belangrijk dat werknemers in de sector betrokken worden in dit proces, bijvoorbeeld via de vakbond(en). De overheid kan brancheorganisaties adviseren bij het opstellen van de protocollen.

Stel zelf je bedrijfsprotocol op

Met het protocol van je brancheorganisatie als basis kun je specifieke aanvullingen doen om tot een eigen bedrijfsprotocol te komen. Informeer je klanten en je personeel over jouw regels.

Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ben je als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Basis van het arbobeleid in een bedrijf is de risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E). Onderdeel hiervan is het opstellen van een plan van aanpak om risico’s te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Werkgevers moeten behalve de maatregelen die al worden genomen voor risico’s van het werk ook passende maatregelen nemen om overdracht van het virus te voorkomen. Iets waar het protocol bij kan helpen. De Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) ziet toe op de naleving van de verplichtingen van de Arbowetgeving.

Geen handhaving op protocollen

In het algemeen geldt dat handhaving gebeurt op basis van wetten. Een protocol is geen wet, dus daar wordt door verantwoordelijke overheidsinstanties (gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer en dergelijke) niet op gehandhaafd. Een vastgesteld protocol is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving.

Handhaving op controle coronatoegangsbewijs

Op de verplichte controle op het coronatoegangsbewijs wordt wel gehandhaafd. Dat gebeurt door politie, openbaar ministerie en BOA's. Als ondernemer toets je niet alleen of het coronatoegangsbewijs geldig is, maar ook of de initialen en het getoonde deel van de geboortedatum in de CoronaCheck-app overeenkomen met de gegevens op het legitimatiebewijs van je bezoeker.

Wanneer een ondernemer meermaals controles niet of niet goed uitvoert kan dit leiden tot een waarschuwing, een last onder dwangsom of sluiting van een locatie. Een ondernemer die weigert te controleren kan direct worden bestraft met sluiting of een dwangsom.

Hulp nodig?

Heb je na het lezen van dit artikel vragen over wat voor jouw bedrijf geldt? Dan kun je hierover contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris of accountmanager van je gemeente of met je brancheorganisatie. Of kijk op de gemeentewebsite voor meer informatie.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Annelies den Breejen

Als KVK-adviseur deel ik actuele en praktische informatie over wetten en regels voor zzp’ers en het klein mkb. Mijn artikelen vind je op KVK.nl en in onze nieuwsbrieven.

InspiratiePage
Wetten en regels