Corona

Retail en corona, hoe doe je dit?

Ben jij met je winkel voorbereid op de nieuwe maatregelen? Check of je retailbedrijf coronaproof is en vind je weg in de wereld van coronavoorschriften en -protocollen.

De 1,5 metersamenleving lijkt voorlopig een blijvertje en heeft impact op de omzet van winkels. “Er is een verschil tussen grotere steden en kleinere gemeenten. Klanten voelen zich meer vertrouwd en veiliger in een dorpswinkel”, stelt Jan van Herwijnen van brancheorganisatie Koninklijke INretail. Hoe zorg jij voor de veiligheid van je klanten en personeel tijdens de coronacrisis?

1. Volg de landelijke en regionale regels

Per 14 oktober 22:00 uur gelden strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De maatregelen gelden in principe voor 4 weken.

  • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
  • Winkels sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
  • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
  • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
  • Iedereen van 13 jaar en ouder is vanaf 1 december verplicht een mondkapje te dragen in winkels.
  • Winkeliers moeten een deurbeleid voeren waardoor het binnen niet te druk wordt. Er worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Bij slecht naleven van de basisregels of bij te grote drukte kan (een deel van) de winkel gesloten worden op last van de voorzitter van de veiligheidsregio.
  • Supermarkten en andere winkels voor levensmiddelen stellen speciale winkeltijden vast waarop zij alleen open zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.

2. Check het protocol van je branche en winkelgebied

Winkeliers werken met het protocol Verantwoord Winkelen en met branchespecifieke protocollen, waarin alle RIVM-regels naar de praktijk worden vertaald. Met het protocol geef je een goede invulling aan het nieuwe normaal.

In het protocol staat hoe je omgaat met:

  • Het maximumaantal klanten dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak.
  • Communicatie over de 1,5 meter afstand. Maak alle regels zichtbaar aan de buitenkant van je winkel en herhaal deze binnen. Hiervoor zijn standaardposters beschikbaar.
  • Pinbetalingen. Zorg voor maximale hygiëne van de pinterminal.

Regels in je winkelgebied

Voldoe je aan de regels voor winkels in het protocol van jouw branche? Kijk dan naar regels in je winkelgebied. Een gemeente kan een protocol opstellen met richtlijnen voor een specifiek winkelcentrum of winkelgebied als het naleven van de 1,5 meter afstand in het gedrang komt. Zodat ook in drukke winkelgebieden en grotere steden winkelen als veilig kan worden beschouwd.
Zo’n protocol wordt opgesteld op basis van handreiking Verantwoord bezoek winkelgebieden. In de handreiking staat een stappenplan met afspraken over inrichting, handhaving en communicatie. Vraag na bij je gemeente of er een protocol komt en welke impact dit heeft op jouw winkel.

Van Herwijnen van Koninklijke INretail signaleert dat “het veiligheidsprobleem zich nu verplaatst naar de drukte in de winkelstraat. Hier wordt ook een protocol voor ontwikkeld in samenwerking met verschillende partijen. Winkeliers zijn als de dood dat ze het slachtoffer worden van iets waar ze weinig invloed op hebben.”

3. Pas je businessplan aan

De 1,5 metereconomie heeft impact op je omzet. Wil je producten ook online aan gaan bieden via een webshop? Denk na hoe jouw winkel rendabel blijft of wordt. Met het business model canvas maak je een coronaproof businessplan voor de toekomst. Want dit eenvoudige model groeit met je mee, omdat je het steeds kunt bijstellen. Zoek eventueel samenwerking met winkeliers in je winkelgebied en bundel je krachten.

4. Zoek financiering

Heb je extra geld nodig voor je plannen? Kijk eerst of er financiële ruimte is binnen je bedrijf. Blijkt vervolgens dat je externe financiering nodig hebt, formuleer dan waarvoor en hoeveel je nodig hebt. Een financier beoordeelt je financieringsaanvraag op levensvatbaarheid van je bedrijf in de toekomst.

Is liquiditeit een probleem in je bedrijf en heb je behoefte aan werkkapitaal? Naast algemene financieringsvormen voor werkkapitaal, bieden pinkrediet en webkrediet kansen voor de retail. Een pinkrediet is gekoppeld aan een pinautomaat. Je krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Dagelijks gaat een percentage van je omzet als aflossing naar de financier. Het gaat om bedragen vanaf 2.000 tot 50.000 euro. Heb je een webshop? Dan kun je een voorschot krijgen voor dezelfde bedragen.

Specifieke financierings- en of kredietregelingen in coronatijd, zoals de NOW-regeling en Tozo, zijn ook voor jou beschikbaar.

Financiële problemen?

Zit je bedrijf in zwaar weer en wil je weten hoe je daar uit komt? Check je opties met de KVK Zwaar weer routewijzer.
Bekijk ook eens de informatie van Koninklijke INRetail (voor leden en niet-leden) over stoppen of doorgaan.

5. Ga in gesprek met je verhuurder

Zoek je nog meer financiële ruimte? Ga dan in gesprek met je verhuurder over het opschorten of kwijtschelden van je huurbetaling. In het steunakkoord voor en door de Retailsector van 10 april 2020 staan afspraken over gedeeltelijke opschorting van huren voor de maanden april, mei en juni.

De afspraken in het Steunakkoord 2.0 van 2 juni 2020 gaan nog een stap verder. 50% van de huurbetalingen voor de maanden april en mei kunnen worden kwijtgescholden als de partijen tot overeenstemming komen. Voor de maand juni kan 50% van de huur worden doorgeschoven naar 2021. Niet iedere verhuurder voelt zich gebonden aan het steunakkoord, het blijft maatwerk. Het is dus een kwestie van onderhandelen.

6. Regel het goed voor je personeel

Een aanpassing van je retailconcept heeft gevolgen voor de inzet van je personeel. Betrek je personeel bij je plannen. Welke maatregelen moet je nemen als werkgever? Zo kom je samen met je personeel door de crisis.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Marty Zanen

Als KVK-adviseur geef ik via KVK.nl en social media tips over de start van een webshop en online ondernemerschap. Ik deel informatie met je over financiering en crowdfunding met speciale aandacht voor ondernemende jongeren en studenten.

InspiratiePage