Corona

Retail en corona, hoe doe je dit?

Nederland gaat open. Bijna alles kan weer op 1,5 meter. Vanaf 26 juni is in de retail 1 klant welkom per 5 vierkante meter. Mondkapjes zijn niet meer verplicht en het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 uur vervalt.

Check of je retailbedrijf coronaproof is en vind je weg in de wereld van coronavoorschriften en -protocollen.

1. Volg de landelijke en regionale regels

De volgende maatregelen gelden tot 26 juni 2021 om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

  • Er is 1 klant welkom per 10 vierkante meter.
  • Alle winkels mogen hun gebruikelijke openingstijden weer aanhouden en koopavonden zijn toegestaan.
  • Warenmarkten zijn volledig open en ook non-food artikelen mogen weer verkocht worden.
  • Tussen 22:00 uur – 06:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs verkocht of bezorgd.
  • Iedereen van 13 jaar en ouder is vanaf 1 december verplicht een mondkapje te dragen in winkels. Winkeliers kunnen de toegang tot de winkel weigeren aan mensen die zonder geldige reden geen mondkapje dragen en/of daar geen verklaring over willen afleggen.
  • Winkeliers moeten een deurbeleid voeren waardoor het binnen niet te druk wordt. Er worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Bij slecht naleven van de basisregels of bij te grote drukte kan (een deel van) de winkel gesloten worden op last van de voorzitter van de veiligheidsregio.

2. Check het protocol van je branche en winkelgebied

Winkeliers werken met het protocol Verantwoord Winkelen en met branchespecifieke protocollen, waarin alle RIVM-regels naar de praktijk worden vertaald. Met het protocol geef je een goede invulling aan de coronaregels.

In het protocol staat onder andere hoe je omgaat met:

  • Communicatie over de 1,5 meter afstand. Maak alle regels zichtbaar aan de buitenkant van je winkel en herhaal deze binnen. Hiervoor zijn standaardposters beschikbaar.
  • Pinbetalingen. Zorg voor maximale hygiëne van de pinterminal.

Regels in je winkelgebied

Voldoe je aan de regels voor winkels in het protocol van jouw branche? Kijk dan naar regels in je winkelgebied. Een gemeente kan een protocol opstellen met richtlijnen voor een specifiek winkelcentrum of winkelgebied als het naleven van de 1,5 meter afstand in het gedrang komt. Zodat ook in drukke winkelgebieden en grotere steden winkelen als veilig kan worden beschouwd.

Zo’n protocol wordt opgesteld op basis van handreiking Verantwoord bezoek winkelgebieden. In de handreiking staat een stappenplan met afspraken over inrichting, handhaving en communicatie. Vraag na bij je gemeente of er een protocol komt en welke impact dit heeft op jouw winkel.

3. Pas je businessplan aan

De coronacrisis heeft impact op je omzet. Wil je producten ook online aan gaan bieden via een webshop? Een digitaal voorraadsysteem kan je helpen om je voorraad slim te beheren. Denk na hoe jouw winkel rendabel blijft of wordt. Met het business model canvas maak je een coronaproof businessplan voor de toekomst. Want dit eenvoudige model groeit met je mee, omdat je het steeds kunt bijstellen. Zoek eventueel samenwerking met winkeliers in je winkelgebied en bundel je krachten.

4. Zoek financiering

Heb je extra geld nodig voor je plannen? Kijk eerst of er financiële ruimte is binnen je bedrijf. Blijkt vervolgens dat je externe financiering nodig hebt, formuleer dan waarvoor en hoeveel je nodig hebt. Een financier beoordeelt je financieringsaanvraag op levensvatbaarheid van je bedrijf in de toekomst.

Is liquiditeit een probleem in je bedrijf en heb je behoefte aan werkkapitaal? Naast algemene financieringsvormen voor werkkapitaal, bieden pinkrediet en webkrediet kansen voor de retail. Een pinkrediet is gekoppeld aan een pinautomaat. Je krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Dagelijks gaat een percentage van je omzet als aflossing naar de financier. Het gaat om bedragen vanaf 2.000 tot 50.000 euro. Heb je een webshop? Dan kun je een voorschot krijgen voor dezelfde bedragen.

Specifieke financierings- en of kredietregelingen in coronatijd, zoals de NOW-regeling en Tozo, zijn ook voor jou beschikbaar.

Financiële problemen?

Zit je bedrijf in zwaar weer en wil je weten hoe je daar uit komt? Check je opties met de KVK Zwaar weer routewijzer.

Bekijk ook eens de informatie van Koninklijke INRetail (voor leden en niet-leden) over stoppen of doorgaan.

5. Ga in gesprek met je verhuurder

Zoek je nog meer financiële ruimte? Ga dan in gesprek met je verhuurder over het opschorten of kwijtschelden van je huurbetaling.

In het Steunakkoord 2.0 staat een advies aan verhuurders over kwijtschelding. Niet iedere verhuurder voelt zich gebonden aan het steunakkoord, het blijft maatwerk. Het is dus een kwestie van onderhandelen.

6. Regel het goed voor je personeel

Een aanpassing van je retailconcept heeft gevolgen voor de inzet van je personeel. Betrek je personeel bij je plannen. Welke maatregelen moet je nemen als werkgever? Zo kom je samen met je personeel door de crisis.


Hoe bereik je in deze tijd je klanten?

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Marty Zanen

Als KVK-adviseur geef ik via KVK.nl en social media tips over de start van een webshop en online ondernemerschap. Ik deel informatie met je over financiering en crowdfunding met speciale aandacht voor ondernemende jongeren en studenten.

InspiratiePage