Corona

Retail en corona, hoe doe je dit?

De lockdown in Nederland duurt in elk geval tot en met 15 maart 2021. Niet-essentiële winkels blijven dicht maar de deur staat op een kier. Klanten mogen op afspraak bestellingen afhalen aan de deur, het zogeheten ‘click & collect’. Vanaf 3 maart is winkelen op afspraak toegestaan. En er geldt een avondklok van 21.00 uur tot 04.30 uur. Valt jouw winkel onder essentiële retail? Check of je retailbedrijf coronaproof is en vind je weg in de wereld van coronavoorschriften en -protocollen.

De 1,5 metersamenleving lijkt voorlopig een blijvertje en heeft impact op de omzet van winkels. “Er is een verschil tussen grotere steden en kleinere gemeenten. Klanten voelen zich meer vertrouwd en veiliger in een dorpswinkel”, stelt Jan van Herwijnen van brancheorganisatie Koninklijke INretail. Hoe zorg jij voor de veiligheid van je klanten en personeel tijdens de coronacrisis?

1. Volg de landelijke en regionale regels

Er gelden strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

 • Niet-essentiële winkels mogen vanaf 3 maart klanten op afspraak ontvangen. Per etage mogen er maximaal 2 klanten tegelijk aanwezig zijn. Klanten moeten zich 4 uur van te voren aanmelden en een bezoek duurt minimaal 10 minuten. Maximaal 6 klanten per uur. Voorbeelden van niet-essentiële winkels zijn kledingzaken, bouwmarkten, warenhuizen en tuincentra. Klanten mochten al op afspraak bestellingen afhalen aan de deur via 'click & collect'. Ook bezorgen was al toegestaan.
 • Essentiële winkels zijn uitzonderingen en blijven open:
  • Supermarkten en winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen
  • Ambachtelijke foodwinkels: bakkers, slagers, groenteboer (AGF), kaas/zuivelwinkels, slijters, reform, viswinkel, poelier, etc.
  • Dierenspeciaalzaken
  • Medische hulpmiddelen: apotheken, drogisterijen, opticiens/audiciens, thuiszorgwinkels
  • Postagentschappen en afhaalpunten voor postpakketten
  • Benzinestations
  • Winkels buiten voor bloemenverkoop
  • Warenmarkten voor eerste levensbehoeften
  • Locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenproducten, inclusief garages
  • Stomerijen en wasserettes
  • Locaties voor zakelijke en financiële dienstverlening
 • Winkels mogen openblijven als ze voor de lockdown minimaal 70% van de omzet haalden uit levensmiddelen (eten en drinken), drogisterijartikelen (zelfhulpgeneesmiddelen, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsartikelen, exclusief cosmetica en parfums) en diervoeding.
 • Bij het vaststellen van het 70%-criterium gaat het om de feitelijke situatie over langere tijd. Dat betekent dat wordt uitgegaan van de omzetsituatie voor inwerkingtreding van de maatregelen op 15 december 2020.
 • De uitzondering laat toe dat betreffende winkels in beperkte mate non-foodartikelen verkopen. Het is niet toegestaan het non-foodassortiment uit te breiden.
 • Een afgescheiden levensmiddelenafdeling met eigen ingang in een filiaal van een warenhuis valt onder de uitzondering voor winkels in de levensmiddelenbranche. Deze afgescheiden afdeling mag geopend blijven voor het publiek.
 • In de buitenlucht zijn alleen vergunningsplichtige (week)markten voor levensmiddelen toegestaan. Ook de verkoop van bloemen is buiten toegestaan.
 • Essentiële winkels sluiten uiterlijk om 20:00 uur.
 • Levensmiddelenwinkels sluiten uiterlijk om 20.45 uur in verband met de avondklok.
 • Tankstations blijven open voor brandstof en aanverwante artikelen. Het levensmiddelendeel van winkels bij tankstations wordt voor het publiek gesloten tussen 20.45 uur en 06.00 uur.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Iedereen van 13 jaar en ouder is vanaf 1 december verplicht een mondkapje te dragen in essentiële winkels. Winkeliers kunnen de toegang tot de winkel weigeren aan mensen die zonder geldige reden geen mondkapje dragen en/of daar geen verklaring over willen afleggen.
 • Winkeliers moeten een deurbeleid voeren waardoor het binnen niet te druk wordt. Er worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Bij slecht naleven van de basisregels of bij te grote drukte kan (een deel van) de winkel gesloten worden op last van de voorzitter van de veiligheidsregio.
 • Supermarkten en andere winkels voor levensmiddelen stellen speciale winkeltijden vast waarop zij alleen open zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.

2. Check het protocol van je branche en winkelgebied

Winkeliers werken met het protocol Verantwoord Winkelen en met branchespecifieke protocollen, waarin alle RIVM-regels naar de praktijk worden vertaald. Met het protocol geef je een goede invulling aan het nieuwe normaal.

In het protocol staat hoe je omgaat met:

 • Het maximumaantal klanten dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak.
 • Communicatie over de 1,5 meter afstand. Maak alle regels zichtbaar aan de buitenkant van je winkel en herhaal deze binnen. Hiervoor zijn standaardposters beschikbaar.
 • Pinbetalingen. Zorg voor maximale hygiëne van de pinterminal.

Regels in je winkelgebied

Voldoe je aan de regels voor winkels in het protocol van jouw branche? Kijk dan naar regels in je winkelgebied. Een gemeente kan een protocol opstellen met richtlijnen voor een specifiek winkelcentrum of winkelgebied als het naleven van de 1,5 meter afstand in het gedrang komt. Zodat ook in drukke winkelgebieden en grotere steden winkelen als veilig kan worden beschouwd.
Zo’n protocol wordt opgesteld op basis van handreiking Verantwoord bezoek winkelgebieden. In de handreiking staat een stappenplan met afspraken over inrichting, handhaving en communicatie. Vraag na bij je gemeente of er een protocol komt en welke impact dit heeft op jouw winkel.

3. Pas je businessplan aan

De 1,5 metereconomie heeft impact op je omzet. Wil je producten ook online aan gaan bieden via een webshop? Denk na hoe jouw winkel rendabel blijft of wordt. Met het business model canvas maak je een coronaproof businessplan voor de toekomst. Want dit eenvoudige model groeit met je mee, omdat je het steeds kunt bijstellen. Zoek eventueel samenwerking met winkeliers in je winkelgebied en bundel je krachten.

4. Zoek financiering

Heb je extra geld nodig voor je plannen? Kijk eerst of er financiële ruimte is binnen je bedrijf. Blijkt vervolgens dat je externe financiering nodig hebt, formuleer dan waarvoor en hoeveel je nodig hebt. Een financier beoordeelt je financieringsaanvraag op levensvatbaarheid van je bedrijf in de toekomst.

Is liquiditeit een probleem in je bedrijf en heb je behoefte aan werkkapitaal? Naast algemene financieringsvormen voor werkkapitaal, bieden pinkrediet en webkrediet kansen voor de retail. Een pinkrediet is gekoppeld aan een pinautomaat. Je krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Dagelijks gaat een percentage van je omzet als aflossing naar de financier. Het gaat om bedragen vanaf 2.000 tot 50.000 euro. Heb je een webshop? Dan kun je een voorschot krijgen voor dezelfde bedragen.

Specifieke financierings- en of kredietregelingen in coronatijd, zoals de NOW-regeling en Tozo, zijn ook voor jou beschikbaar.

Financiële problemen?

Zit je bedrijf in zwaar weer en wil je weten hoe je daar uit komt? Check je opties met de KVK Zwaar weer routewijzer.
Bekijk ook eens de informatie van Koninklijke INRetail (voor leden en niet-leden) over stoppen of doorgaan.

5. Ga in gesprek met je verhuurder

Zoek je nog meer financiële ruimte? Ga dan in gesprek met je verhuurder over het opschorten of kwijtschelden van je huurbetaling. In het steunakkoord voor en door de Retailsector van 10 april 2020 staan afspraken over gedeeltelijke opschorting van huren voor de maanden april, mei en juni.

De afspraken in het Steunakkoord 2.0 van 2 juni 2020 gaan nog een stap verder. 50% van de huurbetalingen voor de maanden april en mei kunnen worden kwijtgescholden als de partijen tot overeenstemming komen. Voor de maand juni kan 50% van de huur worden doorgeschoven naar 2021. Niet iedere verhuurder voelt zich gebonden aan het steunakkoord, het blijft maatwerk. Het is dus een kwestie van onderhandelen.

6. Regel het goed voor je personeel

Een aanpassing van je retailconcept heeft gevolgen voor de inzet van je personeel. Betrek je personeel bij je plannen. Welke maatregelen moet je nemen als werkgever? Zo kom je samen met je personeel door de crisis.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Marty Zanen

Als KVK-adviseur geef ik via KVK.nl en social media tips over de start van een webshop en online ondernemerschap. Ik deel informatie met je over financiering en crowdfunding met speciale aandacht voor ondernemende jongeren en studenten.

InspiratiePage