Corona

Snel een klein bedrag financieren

De coronacrisis treft je hard als zzp’er of klein mkb’er. Je hebt snel geld nodig om een paar maanden te overbruggen. Misschien kom je in aanmerking voor een of meer coronaregelingen. Levert dat onvoldoende op? Ontdek financieringsopties om snel tussen 5.000 en 25.000 euro te financieren.

Het aantal opdrachten of orders is sterk verminderd. Je hebt je aangemeld voor een of meer coronaregelingen. Maar je hebt nog steeds geld tekort. Je omzet is dramatisch gedaald.

Krediet of lening

Als je tijdelijk geld nodig hebt zijn er 2 soorten oplossingen: een (rekening-courant)krediet of een (overbruggings)lening. Wat is het verschil?

Een zakelijk krediet is een geldbedrag dat voor je klaarstaat bij een financier. Je kunt tot een vast maximumbedrag geld opnemen of ‘rood staan’. Je bepaalt zelf wanneer je dat doet en hoeveel je opneemt. Je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Iedere maand los je een gedeelte af. Je kunt dat weer opnemen als je het nodig hebt.

Met een zakelijke lening ontvang je het hele leenbedrag in een keer op je rekening. Je betaalt het bedrag vervolgens in maandelijkse, gelijke termijnen terug. Geld dat je hebt afgelost, kun je niet opnieuw opnemen. Je betaalt een vooraf afgesproken rentepercentage over het openstaande bedrag.

Geld lenen kost geld en je bent verplicht het bedrag met rente terug te betalen. Een financiële planning geeft inzicht in de effecten van zo’n financiering. Kijk ook naar je andere betalingsverplichtingen om ze onder controle te houden.

Financieringsbronnen

Intern en dichtbij

Check binnen je bedrijf of je alle mogelijkheden gebruikt. Wees alert op belasting aftrekken. Laat je klanten (debiteuren) sneller betalen. Onderzoek of je geld kan lenen van familie of vrienden. Houd je relatie goed door jullie afspraken op papier te zetten.

Overheid

Tozo-lening

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt naast inkomensondersteuning ook een lening. Via een versnelde procedure kan je een lening aanvragen tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. Tot 1 januari 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen.

Bijstand voor Zelfstandigen

Als je een hogere lening dan 10.157 euro nodig hebt, kun je een aanvraag doen voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Je kunt in overleg met je gemeente eventueel een deel van het benodigde bedrag via de TOZO aanvragen en een deel op basis van het Bbz. De Bbz biedt een krediet voor maximaal 37.000 euro voor ondernemers die maximaal 1,5 jaar gevestigd zijn. Langer gevestigde ondernemers kunnen maximaal 203.000 euro aanvragen.

Andere financiers

Klein Krediet Corona

Voor kleine bedrijven komt er na half mei een nieuwe overbruggingskredietregeling het Klein Krediet Corona (KKC). Het is een lening tussen de 10.000 en 50.000 euro met 95% staatsgarantie. Je minimale omzet moet 50.000 euro zijn. De nieuwe regeling is per 29 mei 2020 door de Europese Commissie goedgekeurd. Vanaf deze datum kunnen geaccrediteerde (toegelaten) financiers ondernemers financieren met een KKC – overbruggingskrediet. Meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden lees je hier.

Bank

Een bank biedt een rekening-courantkrediet. Je mag tot een bepaald bedrag 'rood staan'. Tijdelijke verhoging van een bestaande financiering kan een eerste stap zijn. Banken en sommige non-bancaire financiers kunnen voor een rekening-courantkrediet of overbruggingslening de speciale overheidsgarantie BMKB-C (Borgstelling MKB-kredieten-Corona). Deze verlaagt het risico voor de financier bij onvoldoende onderpand.

Qredits

Qredits biedt een flexibel krediet en een microkrediet. Een microkrediet is een lening van maximaal 50.000 euro. Een flexibel krediet is een soort rekening-courantkrediet van minimaal 5.000 tot maximaal 25.000 euro. Je kunt het combineren met een ander krediet van Qredits: microkrediet, MKB-krediet, leasing of hypothecair krediet. Nieuw is het Corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro voor bestaande ondernemers.

Online financiering via fintech

Fintech staat voor financiële technologie. Deze financiers organiseren met online technologie het financieringsproces. Zij bieden meestal tijdelijke financiering van werkkapitaal aan. Het gaat om  bedragen vanaf 5.000 tot 250.000 euro en hoger. Een deel van deze kredieten heet ook wel flitskrediet, omdat het geld snel op je rekening kan staan. Fintech-financiers zijn soms aangesloten bij Holland Fintech onder ‘Alternative financing’ of bij Stichting MKB Financiering.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij je een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag grotendeels voor. Bij enkele factoringbedrijven kun je facturen vanaf 1.000 euro bevoorschot krijgen. Het gaat om business-to-businesstransacties, dus niet om facturen aan consumenten. Factoringbedrijven zijn verenigd in een brancheorganisatie.

Pinvoorschot en webvoorschot

Een pinvoorschot is gekoppeld aan een pinautomaat in de detailhandel en horeca. Je krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Dagelijks gaat er een percentage van de omzet als aflossing naar de financier. Dit kan met bedragen vanaf 2.000 tot 50.000 euro. Heb je een webshop? Dan kan je een voorschot krijgen voor dezelfde bedragen.

Tips

Naast overheidsregelingen bieden banken en non-bancaire financiers een flexibel krediet of kortdurende lening. Dat kan soms al vanaf een paar duizend euro en voor een paar maanden. Tips voor selectie:

  • Vergelijk de voorwaarden zoals rente, looptijd, afsluit- en administratiekosten van meerdere kredietaanbieders. Reken de rente om naar een jaarrente en bepaal of dat tarief past.
  • Lees de kleine letters van het kredietvoorstel. Een begrijpelijk contract en aanbeveling door betrouwbare adviespartijen helpen je bij je keuze. Lidmaatschap van een brancheorganisatie van financiers of een keurmerk ondersteunen daarbij. Stichting MKB Financiering werkt met een keurmerk voor non-bancaire financiers en biedt een Verwijstool.
  • Overweeg hulp van een financieringsadviseur die met zijn kennis en netwerk het proces kan versnellen.

Meer geld?

Er zijn meer financiers, die ook hogere bedragen vanaf 50.000 euro kunnen financieren. Denk aan een kredietunie, crowdfunding, business angels of MKB-krediet. Ontdek ze in het overzicht met alternatieve financieringsvormen.

Download de KVK Gids voor bedrijfsfinanciering voor meer informatie over het voorbereiden, aanvragen en selecteren van je financiering
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage