Corona

Steunpakket 3: opgedeeld in fases

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 19 jan 2021
 • 6 min lezen
 • 85K
In het derde steunpakket lopen onder meer de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm door tot eind juni 2021. Het voornemen is dat het pakket automatisch meebeweegt met de ontwikkelingen van de coronacrisis. Door de opleving van het virus heeft het kabinet eind oktober en begin december besloten het steunpakket aan te passen. Daarvoor is extra geld uitgetrokken.

Het derde steunpakket loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021, de aanvraagperiode verschilt per regeling. Zowel de NOW als de verlengde TVL worden in de plannen in 3 periodes van 3 maanden verdeeld.

NOW 3

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten en is verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021 onder de naam NOW 3. De regeling wordt in 3 tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kun je de keuze maken of je een aanvraag doet. De referentiemaand voor alle 3 de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020.

Doel van de NOW 3 is werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden, maar ook werkgevers en werknemers voor te bereiden op ‘de nieuwe economische situatie’, aldus het kabinet.

Een aantal voorwaarden zijn gewijzigd per 1 oktober 2020. Nog niet alle voorwaarden zijn uitgewerkt tot eind juni volgend jaar, maar op dit moment is dit al duidelijk:

Inspanningsplicht omscholing bij ontslag

Bedrijven die werknemers ontslaan maar zich niet inspannen om die werknemers naar nieuw werk te begeleiden, krijgen een korting van 5% op hun NOW-uitkering. Deze korting komt in de plaats van de ontslagboete uit eerdere versies van de NOW-regeling.

Vergoeding gaat omlaag

Binnen de NOW 2 werd tot 90% van de loonsom vergoed. Vanaf oktober is dat binnen de NOW 3 80%.

Subsidiekorting geschrapt

Je krijgt geen korting meer op je subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Lagere maximale vergoeding in tijdvak 3

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Binnen de NOW 1 en 2 was dat 2x het dagloon

Aanvragen

UWV voert de regeling uit. Sinds 16 november 2020 is aanvragen (met terugwerkende kracht) mogelijk voor de periode oktober t/m december 2020.

UWV voert de NOW 3 uit vanaf 16 november. Blok 1 was gesloten op 13 december maar is vanaf dinsdag 15 december om 9.00 uur weer open onder de noemer NOW 3.1. Vanwege de nieuwe maatregelen door de lockdown kunnen werkgevers alsnog een aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kan tot en met 27 december.

Meer informatie over de NOW lees je op onze NOW-pagina.

Tozo 3

De Tozo krijgt opnieuw een vervolg, met aangepaste voorwaarden. Binnen het derde steunpakket loopt de Tozo 3 door tot eind maart 2021. Vanaf 1 april 2021 tot eind juni 2021 geldt Tozo 4. Over Tozo 4 wordt begin 2021 informatie bekendgemaakt.

Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat de Tozo 3 uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet (tot maximaal 10.157 euro voor Tozo 1,2 en 3 gezamenlijk). Net als bij de Tozo 1 en 2 neemt je woongemeente de aanvraag in behandeling. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen.

Vermogenstoets uitgesteld

De partnertoets die bij de Tozo 2 werd geïntroduceerd blijft van kracht in de Tozo 3. Het plan was daar een vermogenstoets aan toe te voegen, maar die voorwaarde is uitgesteld tot 1 april 2021 (Tozo 4). Met de invoering van nieuwe strengere coronamaatregelen vindt het kabinet een vermogenstoets op dit moment niet gepast.

Langere looptijd aflossen

De maximale looptijd van een lening was 3 jaar maar is met 6 maanden verlengd naar 3,5 jaar. Tot 1 juli 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Tozo 3-ontvangers kunnen aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten, die daarvoor geld ontvangen. Doel is ondernemers die afhankelijk zijn van een Tozo 3-uitkering te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Per 1 januari wordt daarmee gestart.

Na juni 2021

Eind juni 2021 eindigt de Tozo. Vanaf 1 juli wordt de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) opnieuw ingesteld. Ook die regeling loopt via gemeenten.
Lees hier meer over de voorwaarden van de Tozo.

TVL

De TVL, die voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten, is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind juni 2021. De looptijd wordt ingedeeld in 3 periodes van 3 maanden, waarvoor afzonderlijk een aanvraag gedaan moet worden bij RVO.

Verruiming TVL

Eind oktober besloot het kabinet de TVL uit steunpakket 3 tijdelijk te verruimen. De TVL wordt opengesteld voor alle sectoren, zodat ook indirect getroffen bedrijven compensatie krijgen. Daarvoor is 140 miljoen euro gereserveerd, bovenop de 600 miljoen euro die eerder apart was gezet.

Daarnaast krijgen horecabedrijven een eenmalige compensatie om gemaakte voorraad- en aanpassingskosten te vergoeden die waren bedoeld om bedrijven coronaproof te maken. Verplicht gesloten non-food detailhandelbedrijven ontvangen een eenmalige compensatie voor de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden. Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen een eenmalige extra vergoeding.

Begin december werd hieraan toegevoegd dat het subsidiepercentage meebeweegt met het omzetverlies. Eerder was het vastgestelde percentage 50%. In het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 ligt dit percentage tussen de 50 en 70%. Ook blijft de verruiming van SBI’s t/m het einde van het eerste kwartaal van 2021 van kracht.

Aanvragen

Aanvragen kan bij RVO.

Wie vanaf januari opnieuw steun nodig heeft, kan een nieuwe aanvraag doen voor de periode januari t/m maart 2021. De laatste periode omvat de maanden april, mei en juni. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Dat geldt voor alle aanvraagperiodes.

Minimum van 3.000 euro in 3 maanden

Om aanspraak te maken op de TVL moet je minimaal 3.000 euro aan vaste lasten hebben in 3 maanden. In het tweede steunpakket was dat 4.000 euro in 4 maanden.

Maximum naar 90.000 euro

Het maximale bedrag wat je aan subsidie kunt ontvangen is verhoogd van 50.000 naar 90.000 euro.

Meer weten?

De overige voorwaarden blijven van kracht. Kijk voor meer informatie op de TVL-pagina.

Regeling belasting terugbetalen

Aanvragen van uitstel of verlenging van het uitstel was mogelijk tot 1 oktober. Daarmee liep voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Begin december maakte het kabinet bekend dat de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen is verlengd tot 1 april 2021.

Voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld is er een aflossingsregeling van 36 maanden (termijnen), vanaf 1 juli 2021. In het voorjaar van 2021 ontvangen ondernemers een brief van de belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling. Voor die aflossingsperiode van 36 termijnen blijft de invorderingsrente op 0,01% staan. In totaal is bij bijna 13 miljard euro aan uitstaande belastingschulden om uitstel verzocht.

Verdere regelingen en investeringen

 • € 40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’
 • Het Corona-overbruggingskrediet, KKC en de GO-C worden verlengd tot en met 30 juni 2021.
 • De BMKB-C regeling wordt verlengd tot en met 31 december 2021.
 • Met de detailhandel is een afsprakenkader gemaakt over handhaving van de basisregels.
 • De COL-regeling voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers wordt opnieuw opengesteld. Aanvragen is mogelijk tot en met 30 juni 2021.
 • Er komt een nationale scale-up faciliteit t.w.v. 150 miljoen euro.
 • Daarnaast wordt 300 miljoen euro gereserveerd voor een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) krijgen 150 miljoen om hun vermogen aan te vullen, om op hun beurt innovatieve mkb’ers te financieren.
 • 255 miljoen euro is vrijgemaakt voor co-financiering van EU-programma’s. Die programma’s zijn gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Aanvullend sociaal pakket

In totaal trekt het kabinet voor een sociaal pakket ruim 1,4 miljard euro uit. Dat geld moet onder meer worden ingezet voor bij- en omscholing en het vinden van nieuw werk, onder begeleiding van UWV en gemeenten. De verwachting is dat sommige mensen hun werk kwijtraken en op zoek moeten naar een andere baan. Anderen zullen de overstap willen maken van hun huidige werk naar ander werk met meer toekomstperspectief, aldus het kabinet.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage