Corona

TOA-krediet: Time-out-arrangement

Het TOA-krediet van maximaal 100.000 euro is voor mkb-bedrijven die hard zijn getroffen is door de coronacrisis en willen herstructureren. De lening is bedoeld voor een herstart, uitbreiding of aanpassing van je bedrijfsactiviteiten. Voorwaarde is dat je gebruikmaakt van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Je hebt bindende afspraken gemaakt met je schuldeisers over terugbetaling van je schulden.

Status regeling

Je kunt het TOA-krediet aanvragen van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024 bij Qredits. Qredits voert dit uit voor de overheid.

Doelgroep

Het TOA-krediet is onderdeel van het Time-out-arrangement en is bedoeld voor mkb-bedrijven die in de kern winstgevend zijn. Je moet bindende afspraken hebben gemaakt met je schuldeisers en gebruik maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) om voor het krediet in aanmerking te komen.

Inhoud

Het TOA-krediet is een lening van maximaal 100.000 euro, waarvan je maximaal 30% (30.000 euro) als achtergestelde lening kunt krijgen. Dit betekent dat andere schuldeisers of financiers voorgaan op de overheid bij een faillissement. De lening is bedoeld voor werkkapitaal en vaste activa, zoals machines en inventaris. Maar ook voor juridische, gerechtelijke en begeleidingskosten tijdens het WHOA-traject.

TOA-krediet werkkapitaal

 • De looptijd is maximaal 6 jaar.
 • Je hoeft maximaal 12 maanden niets af te lossen.
 • Tussentijds boetevrij aflossen mag.
 • De rente tijdens de looptijd is 2,5%.
 • Je kunt gratis gebruikmaken van een coach van Qredits en trainingen voor ondernemers krijgen.
 • Er zitten geen behandelkosten aan vast.
 • Je bent hoofdelijk (privé) aansprakelijk. Bij een bv geef je hier een persoonlijke borgstelling voor af.

TOA-krediet achtergesteld

 • Maximaal 30% (30.000 euro) van het geleende bedrag.
 • De rente tijdens de looptijd is 5,25%.
 • De overige voorwaarden zijn gelijk aan die van het TOA-krediet werkkapitaal.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van het TOA-krediet, moet je:

 • bedrijf in de kern financieel gezond zijn
 • bindende afspraken gemaakt hebben met je schuldeisers en
 • gebruikmaken van de WHOA

Aanvraagproces

Je kunt het TOA-krediet van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024 aanvragen bij Qredits. Zij hebben van jou de volgende informatie nodig:

 • Een startverklaring WHOA en een bevestiging dat je deze verklaring bij de rechtbank hebt gedeponeerd.
 • Een herstructureringsplan waarin staat hoe jij je bedrijf gaat herstructureren. Inclusief een beschrijving van de financiële haalbaarheid van je plan. Je bedrijf moet namelijk levensvatbaar zijn en een doorstart kunnen maken.
 • Een crediteurenakkoord waarin staat dat je crediteuren akkoord zijn met je aanbod om de schuld bijvoorbeeld gedeeltelijk of later terug te betalen. Het crediteurenakkoord hoeft niet door de rechter bekrachtigd (gehomologeerd) te zijn.
 • Een privébegroting of een aangifte inkomstenbelasting waarmee je inzage geeft in je privésituatie.
Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.
Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage