Corona

Tozo 5: inkomensondersteuning en leningen

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 1 okt 2021
  • 4 min lezen
  • 73.8K
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de financiële problemen zitten door de coronacrisis. Ook kun je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal afsluiten. Voor Tozo 5 ligt de nadruk op het ondersteunen, activeren en stimuleren zodat je zo snel mogelijk weer op eigen benen staat.

De Tozo loopt in verschillende fases door tot en met 30 september 2021. Gemeenten voeren de regeling uit.

Status regeling

Tozo 5 loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021.

De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004, maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De Tozo had soepeler voorwaarden. De Bbz loopt ook na 30 september 2021 door. De instroom in Bbz kent in het 4e kwartaal 2021 wat versoepeling t.o.v. regulier zoals per 1 januari 2022 weer geldt.

Om welke aanpassing gaat het?

Het Bbz wijzigt van oktober t/m december 2021 voor de aanvraag van (alléén) algemene bijstand voor levensonderhoud op 3 punten:

  1. De uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en toegekend
  2. Het recht op en de hoogte van de uitkering wordt per kalendermaand berekend
  3. Er wordt geen vermogenstoets gedaan. De uitkering wordt direct toegekend als uitkering ‘om niet’

Deze aanpassingen gelden in het 4e kwartaal van 2021 alléén voor nieuwe aanvragen. Ontving je vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering en waarbij deze mogelijk verlengd wordt in het 4e kwartaal, blijven de reguliere Bbz-artikelen gelden.

Doelgroep

De inkomensondersteuning van de Tozo is bedoeld voor ondernemers van wie het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is uitgekomen. Ook zzp’ers kunnen van deze regeling gebruikmaken. Via de lening voor bedrijfskapitaal kun je bijvoorbeeld de huur van je pand betalen. Met de Tozo wil de overheid zoveel mogelijk bedrijven helpen de coronacrisis te overleven. Mensen die alleen een btw-nummer hebben, komen niet in aanmerking voor een Tozo -uitkering. Zij kunnen bij hun gemeente een bijstandsuitkering aanvragen.

Op de site van het ministerie van SZW kun je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor Tozo.

Inhoud

De Tozo zit als volgt in elkaar:

Gift op basis van geschat inkomen

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een aanvulling op je huishoudinkomen tot het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het huishoudinkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro netto per maand voor gehuwden of 1.050 euro netto per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen. Meer informatie over het bepalen van het (huishoud)inkomen vind je hier.

De inkomensondersteuning is een gift die je in principe niet hoeft terug te betalen. Je geeft de hoogte van je (geschatte) huishoudinkomen door bij de aanvraag en tijdens de uitkeringsperiode, als het daadwerkelijke inkomen bekend is. Als de inkomsten hoger uitvallen dan geschat, moet je de uitkering achteraf mogelijk (gedeeltelijk) terugbetalen. Een uitkering levensonderhoud kan gevolgen hebben voor de hoogte van je recht op toeslagen en de hoogte van door jouw en je partner te betalen belastingen.

Partnertoets

Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt een partnerinkomenstoets uitgevoerd. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meeteelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum uitkomt, kun je geen aanspraak maken op deze uitkering.

Lening voor bedrijfskapitaal

Je kunt met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal 10.157 euro, tegen 2% rente. De maximale looptijd van een lening is 5 jaar. Tot 1 januari 2022 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen. Het bedrijfskapitaal mag je niet gebruiken om bestaande leningen te herfinancieren. Als jij en je partner allebei een bedrijf hebben mag je voor beide bedrijven een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Terugbetalen

De Tozo-uitkering is een gift. Het is een aanvulling op je inkomen tot het sociaal minimum. Je hoeft dit geld niet terug te betalen. Tenzij achteraf blijkt dat je een hoger inkomen hebt dan verwacht. Je moet dit doorgegeven aan uw gemeente. Het kan zijn dat je dan te veel steun heeft ontvangen en geld (deels) moet terugbetalen. Meer informatie vind je op de pagina Coronasteun terugbetalen op Ondernemersplein.kvk.nl

Meer informatie

Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl en Rijksoverheid.nl.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage