Corona

TVL: aanvragen tot eind juni 2021

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 30 okt 2020
 • 7 min lezen
 • 174.2K
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 750 euro en maximaal 90.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen van TVL Q4 2020 kan van half november 2020 tot en met 29 januari 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Voor horecaondernemers en voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche is een aanvullende TVL-subsidie beschikbaar.

Verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes

De TVL 1 regeling is inmiddels gesloten en kan niet meer aangevraagd worden. De TVL regeling is verlengd en geldt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

 • TVL Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020.
  Deze is vanaf half november tot en met 29 januari 2021 aan te vragen. Op de site van RVO kun je je inschrijven voor een update van de opening van TVL Q4 2020.
 • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021.
 • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021.

Voor wie is de huidige TVL Q4 2020 regeling?

De TVL Q4 2020-regeling is specifiek gericht op mkb-ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

In het 4e kwartaal van 2020 kunnen alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies de verlengde TVL subsidie aanvragen. Je omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Je omzetverlies moet minimaal 30% zijn voor de periode oktober tot en met december 2020. Er is geen beperking van SBI-codes, alleen krediet- en financiële instellingen zijn uitgezonderd. Let op: dit geldt alleen voor het 4e kwartaal. In kwartaal 1 en 2 van 2021 geldt een beperking van SBI-codes. Er zijn nog andere voorwaarden voor het ontvangen van TVL van toepassing. Het bedrijf moet bijvoorbeeld vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben.

Waaruit bestaat de TVL?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Bedrijven krijgen maximaal 90.000 euro belastingvrij over 3 maanden.
Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Gebruik voor de berekening van de tegemoetkoming de adviestool TVL. Deze adviestool wordt zo snel mogelijk bijgewerkt met de vaste lasten percentages van alle SBI-codes. Daarmee zie je direct of jouw bedrijf in aanmerking komt voor TVL Q4 2020.

Je berekent de hoogte van de subsidie op de volgende manier: vermenigvuldig je normale omzet (omzet van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019) met het verwachte omzetverlies in procenten. De uitkomst vermenigvuldig je met het percentage vaste lasten. (RVO rekent met een vast percentage aan vaste lasten per sector). Let op! Om aanspraak op de subsidie te kunnen maken, moet de uitkomst van de berekening minimaal 3.000 euro zijn. De subsidie is 50% van de uitkomst: Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50% = hoogte subsidie.
De subsidie bedraagt minimaal 750 en maximaal 90.000 euro per 3 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming.

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste 3 maanden na hun startdatum voor de berekening van hun normale omzet. Bedrijven die tussen 15 november 2019 en 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn en vermenigvuldigen dit met 3. Bedrijven die tussen 1 maart en 15 maart zijn gestart en voldoen aan de voorwaarden (30% omzetverlies en minimaal 3000 euro vaste lasten) kunnen hun omzet onder normale omstandigheden niet bepalen. Zij krijgen de minimale tegemoetkoming van 750 euro.

Deze tegemoetkoming TVL Q4 2020 is voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

 • Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). Zzp'ers en verenigingen of stichtingen, met een onderneming, vallen hier ook onder. Verenigingen of stichtingen, met een onderneming, hebben een vestigingsnummer in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft in de periode oktober tot en met december 2020 minimaal 3.000 euro vaste lasten. Hiermee wordt de uitkomst van de berekening normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % bedoeld. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister.
 • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten.

TVL Q4 2020 in relatie tot TVL 1, TOGS en NOW

Ook als je al gebruik hebt gemaakt van TVL 1 of de TOGS kan je gebruikmaken van de TVL Q4 2020. De compensatie van de TVL Q4 2020 gaat over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TVL 1 en TOGS.

Relatie met NOW

Je kunt van zowel de TVL Q4 2020 als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL Q4 2020 voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL Q4 2020 heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL Q4 2020 wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie.

Aanvragen

Je kunt de subsidie van half november 2020 tot en met 29 januari 2021 17.00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 of hoger, of DigiD nodig. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door een gemachtigde laten aanvragen.

Sinds 1 september kan een accountant of tussenpartij voor jou TVL aanvragen met eHerkenning. Ketenmachtiging zorgt ervoor dat de tussenpartij bevoegd is om een TVL-aanvraag voor je te doen, en dat de aanvraag veilig verloopt. Bekijk hier uitleg over de ketenmachtiging en wat je daarvoor nodig hebt.

Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche

Het kabinet ondersteunt ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche met een subsidie. Het gaat naar verwachting om 800 bedrijven die in de zomer TVL hebben ontvangen, maar de omzetdrempel van 30% niet halen in het 4e kwartaal. De subsidie wordt gebaseerd op hun TVL subsidie in de zomermaanden. De bedrijven krijgen gemiddeld 14.000 euro. De ondersteuning geldt alleen voor bedrijven die minimaal 1 festival of evenement hebben georganiseerd. Of voor bedrijven die voor hun omzet voor minimaal 70% afhankelijk zijn van levering aan festivals of evenementen.

De regeling wordt nog verder uitgewerkt. Het is nog niet bekend hoe en wanneer deze subsidie kan worden aangevraagd.

Aanvullende TVL-subsidie voor horeca

Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen een eenmalige aanvullende subsidie bovenop de TVL subsidie in het 4e kwartaal van 2020. Deze eenmalige subsidie is 2,75% van de omzetderving. Gemiddeld komt dit uit op 2.500 euro.

De extra subsidie geldt voor deze SBI-codes:

 • 56.10.1 (restaurants)
 • 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen, etc.)
 • 56.29 (kantines en contractcatering)
 • 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs, etc.)

Event-catering en hotel-restaurants kunnen geen gebruik maken van deze subsidie.

De subsidie is bedoeld voor aanpassingen aan de 1,5 meter afstand. En om te helpen met kosten voor kuchschermen, voedselvoorraad die bederft en aanleg en overkapping van buitenterrassen.

De berekening van deze subsidie voor de gesloten horecaonderneming wordt nog verder uitgewerkt.

De extra subsidie is gekoppeld aan TVL Q4 2020 en wordt automatisch bij de TVL opgeteld. Kom je niet in aanmerking voor TVL Q4 2020, dan heb je geen recht op deze extra ondersteuning.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage