Corona

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 12 jul 2021
 • 7 min lezen
 • 303.9K
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt bedrijven met minimaal 30% omzetverlies bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is minimaal 1.500 euro en maximaal 1.200.000 euro. Voor land- en tuinbouwbedrijven geldt binnen de TVL een aanvullende tegemoetkoming. De aanvraagperiode voor TVL Q2 2021 loopt tot 20 augustus, 17.00 uur.

De verlengde TVL-regeling is opgedeeld in 4 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

Status regeling

Van 1 april tot en met 30 juni 2021 geldt de TVL Q2 2021. Aanvragen kan tot 20 augustus 2021, 17.00 uur. Startende ondernemers die tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister kunnen ook TVL Q2 2021 aanvragen.

Voor land- en tuinbouwbedrijven en bruine vloot bedrijven is een aanvullende regeling getroffen binnen de TVL.

Het subsidiepercentage voor TVL Q2 2021 is 100%.

 • TVL wordt verlengd tot en met Q3 2021. De voorwaarden blijven hetzelfde als bij TVL Q2 2021. Bedrijven mogen kiezen tussen referentieperiode Q3 2019 of Q3 2020. De maximale subsidie voor grote bedrijven is in Q3 600.000 euro.

SBI-code opnieuw getoetst: herzieningsverzoek

Aanvragers van TVL Q4 2020 kunnen van 24 juni tot en met 5 augustus 2021 een herzieningsverzoek SBI-code doen. Je werkelijke activiteit komt soms niet overeen met je hoofdactiviteit (SBI-code) bij je inschrijving in het KVK Handelsregister. Dit kan grote gevolgen hebben voor je TVL-subsidie. Met een herzieningsverzoek laat je jouw hoofdactiviteit opnieuw toetsen.

Je moet kunnen aantonen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het KVK Handelsregister op 15 maart 2020 niet je hoofdactiviteit was. De hoofdactiviteit moet wel sinds 15 maart 2020 in je bedrijfsomschrijving in het KVK Handelsregister staan. Een herzieningsverzoek is niet mogelijk als je al bezwaar hebt gemaakt tegen de beslissing TVL Q4 2020.

Let op: je inschrijving in het KVK Handelsregister wijzigt niet met deze procedure.

Hoe je een herzieningsverzoek indient kun je navragen bij RVO.

Doelgroep

De TVL Q2 2021 is gericht op ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

De tegemoetkoming geldt voor mkb-bedrijven en niet mkb-bedrijven. Uitgezonderd zijn krediet- en financiële instellingen met SBI-code 64, 64.9, 65 en 66.

Voor bedrijven die voor peildatum 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het KVK Handelsregister, gebruikt RVO de SBI-code van 15 maart 2020.

Voor bedrijven die zich tussen peildatum 16 maart en 30 juni 2020 hebben ingeschreven in het KVK Handelsregister, gebruikt RVO de SBI-code van 30 juni 2020.

Hierop zijn een aantal uitzonderingen gemaakt, om te voorkomen dat ondernemers onterecht worden uitgesloten. Die uitzonderingen, die dus wél in aanmerking komen, zijn:

 • Bedrijven die op 15 maart 2020 met hun nevenactiviteit in het KVK Handelsregister stonden ingeschreven met de SBI-code: 64.2, 64.30.3, 64.99, 66.12, 66.191, 66.193, 66.292, 66.299, 66.30 of 70.1. Voorwaarde is dat het bedrijf op basis van de hoofdactiviteit toegang heeft tot de TVL.
 • Bedrijven die op 15 maart 2020 met hun hoofd- of nevenactiviteit in het KVK Handelsregister stonden ingeschreven met de SBI-code: 66.21 of 66.22. Voorwaarde is dat het bedrijf daarnaast geen activiteiten uitvoert die uitgesloten zijn van de TVL.
 • Bedrijven die op 15 maart 2020 met hun hoofdactiviteit onder SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.1 in het KVK Handelsregister stonden ingeschreven, kunnen alleen TVL aanvragen als de nevenactiviteit toegang heeft tot de TVL. De subsidie wordt berekend met het vastelastenpercentage van de nevenactiviteit.
 • Voor bedrijven die tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister gelden de bovenstaande uitzonderingen ook. Dan met de peildatum 30 juni 2020.

Inhoud

TVL Q2 2021 helpt om vaste kosten te betalen, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming dekt 100% van de berekende vaste lasten en is bedoeld voor alle bedrijven in Nederland.

Ook voor niet mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Mkb-bedrijven tot 250 werknemers ontvangen een subsidie van maximaal 550.000 euro. Niet mkb-bedrijven ontvangen maximaal 1.200.000 euro. Om in aanmerking te komen moet het bedrijf in het 2e kwartaal van 2021 minimaal 1.500 euro aan vaste lasten hebben, en minimaal 30% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de omzet in het 2e kwartaal van 2021 te vergelijken met die in het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020. Ondernemers mogen zelf kiezen voor de meest gunstige referentieperiode.

Bedrijven die na 31 maart 2019 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister kunnen kiezen uit de volgende referentieperiodes:

 • Gestart tussen 1 april en 30 juni 2019: referentieperiode Q3 2019 of Q3 2020.
 • Gestart tussen 1 juli en 30 september 2019: referentieperiode Q4 2019 of Q3 2020.
 • Gestart tussen 1 oktober en 31 december 2019: referentieperiode Q1 2020 of Q3 2020.
 • Gestart tussen 1 januari en 31 maart 2020: referentieperiode Q2 2020 of Q3 2020.
 • Gestart tussen 1 april en 30 juni 2020: referentieperiode Q3 2020.

Wil je weten hoe hoog de tegemoetkoming voor jouw bedrijf ongeveer wordt? Maak gebruik van de adviestool TVL van RVO.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TVL moet je onderneming aan deze belangrijkste voorwaarden voldoen:

 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft in de periode april tot en met juni 2021 minimaal 1.500 euro vaste lasten. Je vaste lasten bereken je zo: referentieomzet x aandeel vaste lasten in %. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten. Je werkelijke vaste lasten hoef je niet aan te tonen.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 30 juni 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 30 juni 2020 niet ingeschreven in het KVK Handelsregister met een inschrijfdatum vóór 30 juni 2020.
 • Het bedrijf heeft minimaal 1 vestiging in Nederland met een aparte voordeur van het privéadres.
 • Uitzonderingen op de vestigingseis zijn:
  • horecabedrijven met SBI-code 56.10.1, 56.10.2, 56.30 en 51.10
  • markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9
  • taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1
  • auto- en motorrijscholen met SBI-code 85.53
  • kermisattracties met SBI-code 93.2.12
  • Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  • binnenvaart met SBI-code 50.40
  • zee- en kustvaart met SBI-code 50.20
  • goederenvervoer over de weg met SBI-code 49.41
  • verhuisvervoer met SBI-code 49.42
  • post- en koeriersdiensten met SBI-code 53.10 en 53.20
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf is geen financiële instelling.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 1.800.000 euro bruto aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten. Ontvangen NOW telt niet mee in het maximale bedrag van 1.800.000 euro aan overheidssteun.
 • Als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt meegerekend.
 • Als je Q3 2020 kiest als referentieperiode, dan mag je ontvangen TVL of andere coronasubsidies (zoals TOGS, NOW, et cetera) uit Q3 2020, niet meetellen als omzet.
 • Grote ondernemingen kunnen 1 aanvraag per concern indienen.

Aanvraagproces

De TVL 1, TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021-regelingen zijn inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. De TVL-regeling geldt tot en met 30 september 2021.

 • TVL Q1 2021: liep van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Deze kun je niet meer aanvragen.
 • TVL Q2 2021: loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021. Aanvragen kan tot 20 augustus 2021, 17.00 uur.
 • TVL Q3 2021: loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. Het is nog niet bekend wanneer TVL Q3 2021 opengaat.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 of hoger, of DigiD nodig. Deze hogere beveiliging is nodig om fraude door derden te voorkomen. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door een gemachtigde laten aanvragen. Een accountant of tussenpartij kan voor jou TVL aanvragen met eHerkenning. Ketenmachtiging zorgt ervoor dat de tussenpartij bevoegd is om een TVL-aanvraag voor je te doen, en dat de aanvraag veilig verloopt. Bekijk hier uitleg over de ketenmachtiging en wat je daarvoor nodig hebt.

Let op: ontvang je een subsidie van 125.000 euro of meer, dan heb je bij de vaststelling van de subsidie een verklaring van een accountant of accountants-administratieconsulent nodig.

Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen in het 2e kwartaal van 2021 een extra belastingvrije opslag voor speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% is minimaal 1.050 euro. De TVL subsidie en de opslag samen is maximaal 225.000 euro voor de gehele coronaperiode in 2021. De opslag wordt automatisch toegevoegd aan TVL Q2 2021.

Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot

Bruine-vloot-ondernemers (mkb-ondernemers met een historisch zeilschip van 50 jaar of ouder) ontvangen een tegemoetkoming voor vaste- en variabele lasten die samenhangen met het erfgoedkarakter van historische zeilschepen. De subsidie gaat over het 2e tot en met het 4e kwartaal 2020. De inkomsten in de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 worden vergeleken met dezelfde periode in 2019. Ondernemers moeten minimaal 30% omzetverlies hebben in deze maanden in 2020. Daarnaast moeten ze ook minimaal 1000 euro aan vaste lasten hebben. De maximale subsidie is 124.999 euro. Aanvragen kan van 29 juni, 12.00 uur tot 24 augustus 2021, 17.00 uur.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage