Corona

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 9 feb 2023
  • 2 min lezen
  • 11.3K
Ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen konden gebruikmaken van de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De laatste TVL-periode sloot op 31 maart 2022. De TVL-startersregeling sloot op 8 augustus 2022. De laatste termijn voor het doorgeven van je werkelijk gemaakte omzet sloot op 1 februari 2023. RVO stuurde hiervoor aan iedere subsidieaanvrager een vaststellingsverzoek. De TVL hielp bij het betalen van vaste lasten zoals huur, verzekeringen en leasecontracten. Loonkosten vielen hierbuiten.

Vaststelling TVL

Na afloop van een subsidieperiode voor TVL ontving je van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een verzoek tot vaststelling. Bij de vaststelling berekent RVO de definitieve subsidie op basis van de werkelijke omzet. Wanneer je dit niet op tijd hebt doorgegeven, stelt RVO de omzet ambtshalve vast op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. Dit kan nadelig voor je zijn.

Eind 2021 besloot de minister van Economische Zaken & Klimaat om verleende TVL-subsidies te publiceren. Dit is ook vastgelegd in de subsidieregelingen. Sinds half januari 2023 publiceert RVO alle vanaf Q4 2021 verstrekte TVL-subsidies op zijn website.

Terugbetalen TVL

Wanneer je teveel voorschot hebt ontvangen moet je dat bedrag terugbetalen. Je krijgt hierover bericht van RVO. RVO biedt verschillende betalingsregelingen aan. Een passende betalingsregeling op maat afspreken is ook mogelijk.

Een klein deel van de ondernemers reageert niet op persoonlijke e-mails, brieven en telefoontjes over terugbetalen van de TVL. RVO draagt deze ondernemers over aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) voor het terugkrijgen van dit geld. Ondernemers hebben na de eerste brief van het CJIB nog een keer de kans om binnen twee weken een betalingsregeling af te spreken.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing van RVO over het terugbetalen van TVL? Je kunt hiertegen bezwaar maken. Als je bezwaar wordt afgewezen dan kun je beroep aantekenen. In bezwaar of beroep gaan lijkt een lastig traject, maar het kan succes hebben. In dit artikel lees je hoe het werkt.

Je kunt met je vragen terecht bij het KVK Adviesteam op 0800 2117.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage
Financiering