Corona

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 22 okt 2021
 • 7 min lezen
 • 162.8K
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt bedrijven met minimaal 30% omzetverlies bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is minimaal 1.500 euro en maximaal 600.000 euro. De aanvraagperiode voor TVL Q3 2021 loopt van 31 augustus, 08:00 uur tot 29 oktober 2021, 17.00 uur. Voor ondernemers in met name de nachthoreca blijft steun beschikbaar voor Q4 van 2021, onder de naam VLN.

De verlengde TVL-regeling is opgedeeld in 4 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

Status regeling

Van 1 juli tot en met 30 september 2021 geldt de TVL Q3 2021. Aanvragen kan van 31 augustus, 08:00 uur tot 29 oktober 2021, 17.00 uur. Startende ondernemers die tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister kunnen ook TVL Q3 2021 aanvragen.

Voor land- en tuinbouwbedrijven is een aanvullende regeling getroffen binnen de TVL.

Het subsidiepercentage voor TVL Q3 2021 is 100%.

Bedrijven mogen kiezen tussen referentieperiode Q3 2019 of Q3 2020. De maximale subsidie voor grote bedrijven is in Q3 600.000 euro.

Subsidie Vaste Lasten voor Nachtsluiting (VLN)

Voor onder meer horecaondernemers die worden getroffen door de nachtsluiting is in Q4 2021 een subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) beschikbaar. Voorwaarde is dat je in Q4 2021 naar verwachting minimaal 50% minder omzet maakt dan in Q4 2019 of Q1 2020. En dat je in Q2 en Q3 2021 TVL hebt ontvangen. VLN is maximaal 250.000 euro in Q4. In totaal mag je niet meer dan 1,8 miljoen euro overheidssteun ontvangen tussen maart 2020 en 31 december 2021. Aanvragen kan waarschijnlijk vanaf de 2e helft van november 2021.

Doelgroep

De TVL Q3 2021 is gericht op ondernemers die door de coronacrisis of de wateroverlast veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

De tegemoetkoming geldt voor mkb-bedrijven en niet mkb-bedrijven. Uitgezonderd zijn krediet- en financiële instellingen met SBI-code 64, 64.9, 65 en 66.

Voor bedrijven die voor peildatum 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het KVK Handelsregister, gebruikt RVO de SBI-code van 15 maart 2020.

Voor bedrijven die zich tussen peildatum 16 maart en 30 juni 2020 hebben ingeschreven in het KVK Handelsregister, gebruikt RVO de SBI-code van 30 juni 2020.

Hierop zijn een aantal uitzonderingen gemaakt, om te voorkomen dat ondernemers onterecht worden uitgesloten. Die uitzonderingen, die dus wél in aanmerking komen, zijn:

 • Bedrijven die op 15 maart 2020 met hun nevenactiviteit in het KVK Handelsregister stonden ingeschreven met de SBI-code: 64.2, 64.30.3, 64.99, 66.12, 66.191, 66.193, 66.292, 66.299, 66.30 of 70.1. Voorwaarde is dat het bedrijf op basis van de hoofdactiviteit toegang heeft tot de TVL.
 • Bedrijven die op 15 maart 2020 met hun hoofd- of nevenactiviteit in het KVK Handelsregister stonden ingeschreven met de SBI-code: 66.21 of 66.22. Voorwaarde is dat het bedrijf daarnaast geen activiteiten uitvoert die uitgesloten zijn van de TVL.
 • Bedrijven die op 15 maart 2020 met hun hoofdactiviteit onder SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.1 in het KVK Handelsregister stonden ingeschreven, kunnen alleen TVL aanvragen als de nevenactiviteit toegang heeft tot de TVL. De subsidie wordt berekend met het vastelastenpercentage van de nevenactiviteit.
 • Voor bedrijven die tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister gelden de bovenstaande uitzonderingen ook. Dan met de peildatum 30 juni 2020.
 • Tot en met 5 augustus 2021 kon je een herzieningsverzoek doen voor de SBI-code van je hoofdactiviteit. Als het verzoek is toegekend mag je ook de volgende TVL-Subsidie aanvragen met deze code. Meer informatie lees je op RVO

Inhoud

TVL Q3 2021 helpt om vaste kosten te betalen, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming dekt 100% van de berekende vaste lasten en is bedoeld voor alle bedrijven in Nederland.

Ook voor niet mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Mkb-bedrijven tot 250 werknemers ontvangen een subsidie van maximaal 550.000 euro. Niet mkb-bedrijven ontvangen maximaal 600.000 euro. Om in aanmerking te komen moet het bedrijf in het 3e kwartaal van 2021 minimaal 1.500 euro aan vaste lasten hebben, en minimaal 30% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de omzet in het 3e kwartaal van 2021 te vergelijken met die in het 3e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020. Ondernemers mogen zelf kiezen voor de meest gunstige referentieperiode.

Bedrijven die na 31 maart 2019 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister kunnen kiezen uit de volgende referentieperiodes:

 • Gestart tussen 1 april en 30 juni 2019: referentieperiode Q3 2019 of Q3 2020.
 • Gestart tussen 1 juli en 30 september 2019: referentieperiode Q4 2019 of Q3 2020.
 • Gestart tussen 1 oktober en 31 december 2019: referentieperiode Q1 2020 of Q3 2020.
 • Gestart tussen 1 januari en 31 maart 2020: referentieperiode Q2 2020 of Q3 2020.
 • Gestart tussen 1 april en 30 juni 2020: referentieperiode Q3 2020.

Wil je weten hoe hoog de tegemoetkoming voor jouw bedrijf ongeveer wordt? Maak gebruik van de adviestool TVL van RVO.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TVL moet je onderneming aan deze belangrijkste voorwaarden voldoen:

 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis of de wateroverlast.
 • Het bedrijf heeft in de periode juli tot en met september 2021 minimaal 1.500 euro vaste lasten. Je vaste lasten bereken je zo: referentieomzet x aandeel vaste lasten in %. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten. Je werkelijke vaste lasten hoef je niet aan te tonen.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 30 juni 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 30 juni 2020 niet ingeschreven in het KVK Handelsregister met een inschrijfdatum vóór 30 juni 2020.
 • Het bedrijf heeft minimaal 1 vestiging in Nederland met een aparte voordeur van het privéadres.
 • Uitzonderingen op de vestigingseis zijn:
  • horecabedrijven met SBI-code 56.10.1, 56.10.2, 56.30 en 51.10
  • markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9
  • taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1
  • auto- en motorrijscholen met SBI-code 85.53
  • kermisattracties met SBI-code 93.2.12
  • Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  • binnenvaart met SBI-code 50.40
  • zee- en kustvaart met SBI-code 50.20
  • goederenvervoer over de weg met SBI-code 49.41
  • verhuisvervoer met SBI-code 49.42
  • post- en koeriersdiensten met SBI-code 53.10 en 53.20
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf is geen financiële instelling.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 1.800.000 euro bruto aan overheidssteun ontvangen. Als je de staatssteungrens hebt bereikt, wordt TVL verminderd tot de grens van 1.800.000. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten. Ontvangen NOW telt niet mee in het maximale bedrag van 1.800.000 euro aan overheidssteun.
 • Als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt meegerekend.
 • Als je Q3 2020 kiest als referentieperiode, dan mag je ontvangen TVL of andere coronasubsidies (zoals TOGS, NOW, et cetera) uit Q3 2020, niet meetellen als omzet.
 • Grote ondernemingen kunnen 1 aanvraag per concern indienen.

Aanvraagproces

De TVL 1, TVL Q4 2020. TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021-regelingen zijn inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. De TVL-regeling geldt tot en met 30 september 2021.

 • TVL Q3 2021: loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. Aanvragen kan van 31 augustus, 08.00 uur tot 29 oktober 2021, 17.00 uur bij RVO.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 of hoger, of DigiD nodig. Deze hogere beveiliging is nodig om fraude door derden te voorkomen. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door een gemachtigde laten aanvragen. Een accountant of tussenpartij kan voor jou TVL aanvragen met eHerkenning. Ketenmachtiging zorgt ervoor dat de tussenpartij bevoegd is om een TVL-aanvraag voor je te doen, en dat de aanvraag veilig verloopt. Bekijk hier uitleg over de ketenmachtiging en wat je daarvoor nodig hebt.

Let op: ontvang je een subsidie van 125.000 euro of meer, dan heb je bij de vaststelling van de subsidie een verklaring van een accountant of accountants-administratieconsulent nodig.

Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen in het 3e kwartaal van 2021 een extra belastingvrije opslag voor speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% is minimaal 1.050 euro. De TVL subsidie en de opslag samen is maximaal 225.000 euro voor de gehele coronaperiode in 2021. De opslag wordt automatisch toegevoegd aan TVL Q3 2021.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage