Corona

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 27 nov 2021
 • 4 min lezen
 • 94.1K
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) komt terug. Ondernemers die in Q4 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten kunnen opnieuw TVL aanvragen. De steun voor ondernemers in de nachthoreca, onder de naam VLN, wordt vervangen door de TVL Q4 2021.

Status regeling

De TVL is bedoeld voor alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Ook ondernemers die niet eerder TVL hebben aangevraagd kunnen TVL aanvragen. De gewijzigde TVL-regeling ligt nu bij de Europese Commissie ter goedkeuring. Zodra deze goedkeuring er is, opent de regeling.

Subsidie Vaste Lasten voor Nachtsluiting (VLN)

De subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting vervalt en wordt vervangen door de TVL Q4 2021. Deze regeling is ruimer dan die van de VLN. Kwam je bedrijf in aanmerking voor de VLN?  Dan voldoe je ook aan de voorwaarden voor de TV Q4 2021.

Inhoud

TVL Q4 2021 helpt om vaste kosten te betalen, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten hoorden hier niet bij.

De tegemoetkoming dekt 100% van de berekende vaste lasten en is bedoeld voor alle bedrijven in Nederland.

Om in aanmerking te komen moet het bedrijf in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de omzet in het 4e kwartaal van 2021 te vergelijken met die in het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Ondernemers kunnen zelf kiezen voor de meest gunstige referentieperiode.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TVL voldoet je bedrijf aan de volgende voorwaarden.
 • Je bedrijf verwacht minimaal 30% of meer omzetverlies in Q4 2021. Je vergelijkt je omzet in Q4 met je omzet in Q4 2019 of Q1 2020. Heb je je bedrijf na 30 september 2019, maar voor 1 juli 2020 ingeschreven bij KVK? Dan kun je als referentiekwartaal kiezen voor:
  • het eerste volledige kwartaal na inschrijving;
  • of Q3 2020.
 • Het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal is € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.
 • Je bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal een vestiging in Nederland. Die vestiging moet een aparte voordeur of opgang hebben van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen:
  • Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 51.10.
  • Markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9.
  • Taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1.
  • Auto-en motorrijscholen met SBI-code 85.53.
  • Kermisattracties met SBI-code 93.2.12.
  • Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  • Binnenvaart (SBI 50.40), zee- en kustvaart (SBI 50.20), goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20).
 • Je bedrijf heeft tussen maart 2020 en 30 juni 2022 niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten ontvangen. Kijk op RVO voor branchespecifieke eisen.
 • Deze hogere staatssteungrens geldt alleen vanaf de aanvraag voor de TVL Q4 2021, niet voor eerdere TVL-periodes.
 • RVO maakt alle toegekende subsidies na vaststelling openbaar.

Aanvragen

Je kunt TVL voor Q4 2021 aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zodra de regeling open is.

Steun evenementen (TRSEC)

Ben je ondernemer in de evenementenbranche? Dan kom je in aanmerking voor de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Deze regeling geldt voor evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021 en die door coronamaatregelen niet door konden gaan. Het subsidiepercentage is verhoogd naar 100%. Kijk voor de voorwaarden van de TRSEC bij RVO. Voor bedrijven die buiten de TRSEC vallen, is de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) in het leven geroepen. Deze regeling wordt momenteel nog uitgewerkt.

Vaststelling TVL

Na afloop van de subsidieperiode voor TVL ontvang je van het RVO een verzoek tot vaststelling. Over de periode april-mei 2021 (TVL Q2 2021) moet je vóór 12 januari 2022 je werkelijke omzet doorgeven. Bij voorkeur met je btw-aangiftes van het 2e kwartaal 2021. Op basis van je vooraf ingeschatte omzetverlies ten opzichte van je werkelijke omzetverlies krijg je een eindafrekening. Als blijkt dat je omzetverlies lager was dan je inschatting, dan ontvang je minder dan 20% of moet je bijbetalen. In dit artikel lees je meer over terugbetalen van TVL. Is je omzetverlies hoger, dan ontvang je meer subsidie.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage