Corona

Vermijd een dreigend conflict

Jij hebt last van de coronacrisis, marktpartijen en leveranciers waarmee je werkt ook. Zij kunnen proberen hun financiële pijn bij jou neer te leggen en een conflict ligt dan op de loer. Welke mogelijkheden heb je in deze situatie om lange juridische trajecten te vermijden en je bedrijf te blijven runnen?

Pak het goed aan en volg de 4 stappen.

1. Is het probleem belangrijk voor je bedrijf?

Raakt het probleem jouw bedrijf in de kern en komt het voortbestaan in gevaar? Gaat het om veel geld, is het een contractkwestie (bijvoorbeeld huur), wil een onvervangbaar personeelslid niet naar de veilige werkplek komen? Of raakt het je vooral emotioneel maar kun je wel verder met je bedrijf? Probeer een rationele afweging tussen de voors en tegens te maken en slaap een nachtje over de conclusie. Weet je zeker dat je er werk van wilt maken, zoek dan goed uit welke mogelijkheden er voor jou zijn.

2. Zoek juridische steun

Je wilt geen langlopend juridisch traject, maar je weet nu nog niet of en hoe je dat kunt vermijden. Andrée Tankink, jurist en ondernemersadviseur bij KVK herkent het dilemma: ‘Ik geef ondernemers in lastige situaties altijd het advies: “Check eerst wat je rechten zijn, zoek uit hoe je bijvoorbeeld bent verzekerd en vraag om advies.”

3. Ga zelf het gesprek aan

Je weet nu welke mogelijkheden je achter de hand hebt. Met die kennis ga je zelf het gesprek aan. Bepaal vooraf voor jezelf hoe belangrijk de ander voor jou is. De lange termijn relatie is waarschijnlijk belangrijker dan op korte termijn je gelijk halen. Niels van der Noll, mediator en eigenaar bij Pleitbezorger zegt daarover: “Maak een afspraak met z’n tweeën, dus zonder anderen erbij. Een 1-op-1 gesprek zorgt voor evenwicht in het gesprek. Door elkaar echt te ontmoeten zie je ook de non-verbale communicatie.”

Enkele tips voor het gesprek:

  • Soms is het al winst dat je überhaupt met elkaar kunt praten. Maak een begin: willen we dit samen oplossen? De rest kan in een vervolgafspraak aan bod komen.
  • Wees open en eerlijk naar elkaar. Hebben we het over hetzelfde probleem of is er eigenlijk iets anders aan de hand? Zijn we het eens over de feiten? Zo voorkom je dat je na deze situatie weer met elkaar om tafel zit.
  • Luister goed naar wat de ander zegt. En luister tussen de regels door.
  • Kijk ook naar je eigen rol: wat kun je zelf doen om de situatie te verbeteren.
  • Houd het gesprek zakelijk, zorg dat het niet over personen gaat (praat in termen van ‘wij’). Probeer inhoud van het persoonlijke te scheiden.
  • Zoek naar argumenten die ook in het belang zijn van de ander. Bijvoorbeeld: als je een deel van de huur betaalt dan is dat meer dan niets.
  • Stel dat jullie er samen niet uit komen. Kijk dan of jullie beiden geld willen steken in een oplossing en zo ja hoeveel.

Tankink vult aan: “Heel belangrijk: neem de tijd en de rust. Realiseer je dat een groot probleem niet in een kwartier op te lossen is.”

4. Schakel hulp in, bijvoorbeeld een mediator

Kom je er samen na een of meerdere gesprekken niet uit, schakel dan hulp in uit stap 2. Een van de mogelijkheden is het inschakelen van een begeleider. Dat kan bijvoorbeeld door mediation. Hierbij lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator.

Van der Noll benadrukt dat mediation uitstekend toepasbaar is in deze tijd waarin de belangen groot zijn, de problemen enorm en de omstandigheden onvoorzien. “Het is ook belangrijk dat er ruimte is je emoties te uiten. Een onafhankelijk begeleider kan helpen dat te doen zonder dat het gesprek escaleert, zodat er daarna aandacht van partijen kan zijn voor het maken van zakelijke afspraken.”

Hopelijk kom je samen in korte tijd tot een bevredigende oplossing en kun je met een gerust hart weer verder met je bedrijf. Blijf goed investeren in je relaties. Als het contact goed is, dan gaat praten over vraagstukken en problemen ook meestal makkelijker.

Kom je er onderling niet uit? Schakel dan specialistische hulp in.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.
Annelies den Breejen

Als KVK-adviseur en zzp-specialist coördineer ik de maandelijkse nieuwsbrief KVK-nieuws voor zzp’ers. Op KVK.nl schrijf ik interviews en artikelen over zzp-onderwerpen, wet- en regelgeving en veilig ondernemen.

InspiratiePage