Corona

Zzp’er en corona. Dit zijn je opties

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 19 jan 2021
  • 8 min lezen
  • 100.3K
Sommige zzp’ers hebben door de coronacrisis geen werk meer, anderen gaan met weinig werk verder en proberen overeind te blijven. Een derde categorie zzp’ers heeft nog volop opdrachten. Afhankelijk van de branche waarin je werkt raakt de coronacrisis jouw bedrijf op enige manier. Om je te helpen staan hieronder een aantal regelingen, veelgestelde vragen en voorbeelden.

De belangrijkste regelingen

Tozo

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Maximaal 9 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
  • Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente aanvragen.

De regeling is onder de naam Tozo 3 met grotendeels dezelfde voorwaarden verlengd vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Net als bij Tozo 1 en 2 neemt je woongemeente de aanvraag in behandeling.

De partnertoets die bij Tozo 2 werd geïntroduceerd blijft van kracht in de Tozo 3. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. De inkomensondersteuning bedraagt maximaal 1.500 euro netto per maand. Het plan was aan de partnertoets een vermogenstoets toe te voegen. Maar de invoering hiervan is uitgesteld tot 1 april 2021 (Tozo 4). Met de invoering van nieuwe strengere coronamaatregelen vindt het kabinet een vermogenstoets op dit moment niet gepast.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo is verlengd. Het maximaal te lenen bedrag is 10.157 euro voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk. Je woongemeente neemt de aanvraag in behandeling.

Tozo 3-ontvangers kunnen aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten, die daarvoor geld ontvangen. Doel is ondernemers die afhankelijk zijn van een Tozo 3-uitkering te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Vanaf 1 april tot eind juni 2021 geldt Tozo 4. Over Tozo 4 en de voorwaarden wordt begin 2021 informatie bekendgemaakt. Het kabinet gaat per 1 januari zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of bijscholing.

Lees meer

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt bij het betalen van een deel van je vaste lasten. Onder meer huur, abonnementen en verzekeringen worden met de TVL deels gedekt. TVL 1 is inmiddels gesloten. De verlengde TVL Q4 2020 loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Aanvragen kan vanaf 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021. RVO voert de regeling uit.

De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Als je aan de voorwaarden van de TVL voldoet, moet je voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

Ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis en 3.000 euro aan vaste lasten, kunnen een tegemoetkoming krijgen.

Het minimale subsidiebedrag is 750 euro, en kan oplopen tot 90.000 euro belastingvrij over 3 maanden.

In het 4e kwartaal van 2020 kunnen alle mkb bedrijven en zzp'ers met 30% omzetverlies de verlengde TVL subsidie aanvragen. Er is geen beperking van SBI-codes. Krediet- en financiële instellingen en holdings zijn uitgezonderd. Dit betreft de volgende SBI-codes: krediet- en financiële instellingen (SBI 64.1, 64.30.1, 64.30.2, 64.9, 65 of 66). Er zijn nog andere voorwaarden voor het ontvangen van TVL van toepassing. Het bedrijf moet bijvoorbeeld voor 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben.

Begin december werd hieraan toegevoegd dat het subsidiepercentage meebeweegt met het omzetverlies. Eerder was het vastgestelde percentage 50%. In het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 ligt dit percentage tussen de 50 en 70%. Ook blijft de verruiming van SBI’s t/m het einde van het eerste kwartaal van 2021 van kracht. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld toeleveranciers van restaurants in aanmerking komen voor de TVL.

Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO.nl. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

Verplicht gesloten non-food detailhandelbedrijven ontvangen de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop de TVL subsidie in het 4e kwartaal van 2020. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. VGD is minstens 2,8% van het omzetverlies bovenop het bedrag aan TVL. De maximale subsidie is 20.160 euro.

Gesloten horecabedrijven ontvangen 1 keer een opslag bovenop de TVL subsidie in het 4e kwartaal van 2020. Deze opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) is 2,8% van je omzetverlies en is belastingvrij.

Er komt een subsidie voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche. Het gaat hierbij om bedrijven die in de periode juni tot en met september 2020 TVL hebben ontvangen, maar niet voor TVL Q4 2020 in aanmerking zullen komen vanwege een te lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019. De zogenaamde seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL.

Lees meer

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) versoepeld. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB-C is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Enkele bedrijfsgroepen en financieringsdoeleinden zijn uitgesloten en hebben eigen regelingen. Zoals bijvoorbeeld de landbouw die gebruik kan maken van de Borgstelling Landbouwkredieten. Lees meer

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten

Voor ondernemers die binnen het huidige regelingenpakket net buiten de boot vallen heeft het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. De regeling is voor ondernemers die door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen.

De regeling wordt verder uitgewerkt en loopt via gemeenten. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2021. In februari is naar verwachting de uitwerking met gemeenten afgerond.

KKC: kredietregeling voor kleine leningen

Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is Klein Krediet Corona (KKC) opengesteld. Hiermee moeten ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen kunnen afsluiten bij financiers (meestal banken).

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente maximaal 4%. Lees meer

Vouchers reisbranche

Omdat veel vakanties en reizen geannuleerd werden gaven reisorganisaties vouchers uit. De regering werkt samen met reisgarantiefondsen aan een “voucherkredietfaciliteit”. Deze regeling zorgt ervoor dat mensen ontvangen vouchers kunnen verzilveren, ook als reisorganisaties niet genoeg geld hebben om uit te keren. De Europese Commissie buigt zich later nog over deze regeling.

Aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld

Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers die al een lening hebben via Qredits en geraakt zijn door de coronaproblematiek wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. Lees meer

Belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers)

Is je bedrijf in de financiële problemen door de coronacrisis? De Belastingdienst neemt maatregelen, zoals uitstel van betalingen van belastingen: je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling tot eind maart. Dit kan voor onder andere de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Daarnaast stelt de Belastingdienst zich in deze periode op verschillende gebieden coulanter op. Zo is het urencriterium versoepeld en is de invorderingsrente op belastingschulden verlaagd naar 0,01%.

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. In december verlengde het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel kunnen aanvragen.

Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is mogelijk tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heb je in 2020 al verlenging gekregen? Dan geldt dat nu automatisch tot 1 april 2021.

5 andere belastingmaatregelen zijn ook tot 1 april verlengd, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarover lees je meer op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd.

Ook treft het kabinet twee nieuwe fiscale maatregelen:

  • Tot 1 april 2021 geldt een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en -testkits.
  • Het kabinet stelt de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wilt raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken. Lees meer

Het gaat slecht met mijn bedrijf. Moet ik stoppen?

Met de Zwaar weer routewijzer analyseer je zelf de 4 belangrijke aspecten van jouw onderneming. Het helpt je om inzicht te krijgen in hoe jouw bedrijf ervoor staat en wat mogelijke vervolgstappen zijn. Doorloop de KVK Zwaar weer routewijzer zodat je snel een succesvolle bedrijfsroute kunt uitstippelen die bij jou en de huidige markt past. Bovendien maakt de routewijzer ook inzichtelijk welke kansen er mogelijk nog liggen voor jouw bedrijf. Zo weet je vandaag al waar je aan toe bent, beperk je de financiële schade, en weet je wat je te doen staat.

Wetswijziging

Heb je teruglopende inkomsten? Dan kun je je verhuurder tot en met 31 december 2021 vragen om de huur van je woonruimte te verlagen. Deze wetswijziging is ingegaan op 1 januari 2021.

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Op de site van de Rijksoverheid kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 1351.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage