Corona

Zzp’er en corona. Dit zijn je opties

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 16 sep 2020
  • 6 min lezen
  • 93.6K
Sommige zzp’ers hebben door de coronacrisis geen werk meer, anderen gaan met weinig werk verder en proberen overeind te blijven. Een derde categorie zzp’ers heeft nog volop opdrachten. Afhankelijk van de branche waarin je werkt raakt de coronacrisis jouw bedrijf op enige manier. Om je te helpen staan hieronder een aantal regelingen, veelgestelde vragen en voorbeelden.

De belangrijkste regelingen

Tozo

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Maximaal 4 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente worden aangevraagd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is met aangepaste voorwaarden met 4 maanden verlengd tot eind september. Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. Je kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni.

Met de verlenging kunnen ondernemers die bij Tozo 1 een uitkering levensonderhoud kregen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. Ook staat de Tozo 2 open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet. In de nieuwe situatie kunnen dus alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. De inkomensondersteuning bedraagt maximaal 1.500 euro netto per maand.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo is verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Aanvragen kan sinds 1 juni via de woongemeente.

De Tozo krijgt opnieuw een vervolg, met aangepaste voorwaarden: Tozo 3. Binnen het derde steun- en herstelpakket loopt de Tozo 3 door tot 1 juli 2021. De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. Lees meer

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt bij het betalen van een deel van je vaste lasten. Onder meer huur, abonnementen en verzekeringen worden met de TVL deels gedekt. De regeling loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020. Aanvragen kan van 30 juni tot en met 30 oktober. RVO voert de regeling uit.

Ondernemers die meer dan 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis en 4.000 euro aan vaste lasten, kunnen een tegemoetkoming krijgen. De SBI-codes van bedrijven die in aanmerking komen staan op deze lijst met vastgestelde SBI-codes. Het minimum is 1.000 euro, de tegemoetkoming kan oplopen tot 50.000 euro belastingvrij over 4 maanden.

De TVL regeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.

Lees meer

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) versoepeld. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB-C is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Enkele bedrijfsgroepen en financieringsdoeleinden zijn uitgesloten en hebben eigen regelingen. Zoals bijvoorbeeld de landbouw die gebruik kan maken van de Borgstelling Landbouwkredieten. Lees meer

KKC: kredietregeling voor kleine leningen

Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is Klein Krediet Corona (KKC) opengesteld. Hiermee moeten ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen kunnen afsluiten bij financiers (meestal banken).

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente maximaal 4%. Lees meer

Aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld

Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers die al een lening hebben via Qredits en geraakt zijn door de coronaproblematiek wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel. Lees meer

Belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers)

Is je bedrijf in de financiële problemen door de coronacrisis? De Belastingdienst neemt maatregelen, zoals uitstel van betalingen van belastingen: je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling tot eind september. Dit kan voor onder andere de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Daarnaast stelt de Belastingdienst zich in deze periode op verschillende gebieden coulanter op. Zo is het urencriterium versoepeld en is de invorderingsrente op belastingschulden verlaagd naar 0,01%.

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 oktober 2020 verlengd. Lees meer

Bonus voor zorgprofessionals

Werk je in de zorg en heb je je in de corona-tijd (1 maart tot 1 september 2020) ingezet voor patiënten/cliënten en heb je de effecten van corona ondervonden? Dan krijg je een bonus van 1.000 euro netto. De bonus wordt belastingvrij uitgekeerd. De bonus is voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en ondersteunend personeel. Deze professionals zijn werkzaam in alle sectoren voor zorg en ondersteuning (Verpleeghuiszorg, Ambulancezorg, Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Wijkverpleging, Maatschappelijke ondersteuning, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, UMC’s, etc). Ook schoonmaakpersoneel komt in aanmerking. Er is nog discussie over de precieze afbakening.

Op het moment dat de bonusregeling in werking is getreden, kunnen zorginstellingen een aanvraag indienen voor hun werknemers en zzp’ers. Het streven is om uiterlijk 1 oktober 2020 het loket voor het indienen van de aanvragen te openen.

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wilt raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken. Lees meer

Het gaat slecht met mijn bedrijf. Moet ik stoppen?

Met de Zwaar weer routewijzer analyseer je zelf de 4 belangrijke aspecten van jouw onderneming. Het helpt je om inzicht te krijgen in hoe jouw bedrijf ervoor staat en wat mogelijke vervolgstappen zijn. Doorloop de KVK Zwaar weer routewijzer zodat je snel een succesvolle bedrijfsroute kunt uitstippelen die bij jou en de huidige markt past. Bovendien maakt de routewijzer ook inzichtelijk welke kansen er mogelijk nog liggen voor jouw bedrijf. Zo weet je vandaag al waar je aan toe bent, beperk je de financiële schade, en weet je wat je te doen staat.

Verwachte wetswijziging

Heb je teruglopende inkomsten? Dan kun je je verhuurder tot en met 31 december 2021 vragen om de huur van je woonruimte te verlagen. De wetswijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2021.

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Op de site van de Rijksoverheid kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 1351.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage