De coöperatie

Profiteren van de voordelen van een collectief?

Wilt u als individuele ondernemer profiteren van de voordelen van een collectief? Bijvoorbeeld van gezamenlijke inkoop of marketing? Misschien is de rechtsvorm coöperatie dan iets voor u. Deze vorm kan ook geschikt zijn als uw klanten steeds vaker eisen stellen aan uw dienstverlening. Als individuele ondernemer kunt u bijvoorbeeld in de problemen komen wanneer u ziek wordt. Bij een coöperatie kunnen andere leden dan uw werk overnemen.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie (voluit: coöperatieve vereniging) is een speciale vereniging die gericht is op samenwerking en die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Veel voorkomende coöperaties voor ondernemers zijn de bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie.

Bedrijfscoöperatie

Een bedrijfscoöperatie behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, zoals inkoop of reclame. Bekende voorbeelden zijn de grote zuivelcoöperaties. De leden zijn aangesloten melkveehouders, die meedelen in de winst.

Ondernemerscoöperatie

De ondernemerscoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden zelfstandig samenwerken, bijvoorbeeld aan een project. Deze coöperatievorm is onder meer geschikt voor zzp’ers. Die kunnen gezamenlijk binnen de coöperatie een bepaalde klus of project doen, die zij in hun eentje niet kunnen aannemen of uitvoeren. Voor de klant heeft dat als voordeel dat hij één aanspreekpunt heeft en dat hij meer zekerheid heeft over het op tijd afronden van het project. Let op: leden die aan zo’n project deelnemen (als natuurlijke persoon, niet als rechtspersoon) moeten ook nog andere opdrachtgevers hebben om te worden beschouwd als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Daarnaast is het verstandig om gebruik te maken van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst om arbeidsrelaties tussen de coöperatie en de leden te voorkomen.

De leden hebben stemrecht binnen de coöperatie en daarnaast kunnen de leden in- en uittreden zonder dat daarmee het voortbestaan van de coöperatie in gevaar komt. Een ondernemerscoöperatie is een geschikte vorm voor ‘kleinschalige’ samenwerkingsverbanden.

Oprichten en in stand houden van een coöperatie

U kunt met minimaal één partner een coöperatie oprichten. De hoogste zeggenschap ligt bij de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering benoemt het bestuur. Een coöperatie wordt opgericht via een notaris. U moet de coöperatie inschrijven in het Handelsregister. De leden betalen mee aan de kosten voor oprichting en het in stand houden van de coöperatie. Winst kan bijvoorbeeld worden verdeeld op basis van het werk dat een lid voor de coöperatie heeft uitgevoerd. De leden mogen hier zelf afspraken over maken.

Aansprakelijkheid

De coöperatie is als rechtspersoon aansprakelijk. Als uw coöperatie wordt ontbonden en er zijn schulden, dan zijn u en uw medeleden voor een gelijk deel aansprakelijk hiervoor. Wilt u de aansprakelijkheid uitsluiten? Dat kan als u een 'coöperatie met beperkte aansprakelijkheid' (BA) of een 'coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid' (UA) opricht. Bij een ondernemerscoöperatie zijn de leden die meedoen aan een project aansprakelijk voor de goede uitvoering van dat project. Bent u bestuurder? Voor bestuurders geldt de anti-misbruikwetgeving. Lees hiervoor de informatie over de besloten vennootschap (bv).

Belastingen

Een coöperatie betaalt vennootschapsbelasting over de winst. 20 procent over de eerste 200.000 euro winst en 25 procent over het meerdere. Bij het bepalen van de belastbare winst moet onderscheid worden gemaakt tussen winst en verlengstukwinst. Verlengstukwinst is dat deel van de winst van een coöperatie dat gemaakt wordt door de activiteiten van de leden. Dit deel kan als kosten worden afgetrokken van de winst, waardoor een coöperatie minder vennootschapsbelasting hoeft te betalen. De leden betalen individueel inkomstenbelasting over de winst die zij vanuit de coöperatie ontvangen.

Jaarstukken

Iedere coöperatie moet elk jaar de jaarstukken opstellen en openbaar maken. Lees meer over het deponeren van jaarstukken.

Onderlinge Waarborgmaatschappij

Een onderlinge waarborgmaatschappij is een rechtsvorm die alleen mag worden gebruikt om het verzekeringsbedrijf in uit te oefenen ten behoeve van een collectief. In de basis is de onderlinge waarborgmaatschappij, net als de coöperatie, een speciale vereniging. De onderlinge waarborgmaatschappij heeft geen aandeelhouders maar wel leden. Dat heeft de coöperatie ook. Verschil met de ‘gewone’ vereniging is dat er wél winstuitkeringen aan de leden mogelijk zijn.

Handige links

Feiten en cijfers: hoeveel coöperatieve verenigingen zijn er?

De grafiek toont het aantal coöperatieve verenigingen in Nederland per kwartaal. Coöperatieve verenigingen komen relatief weinig voor in Nederland. Wel neemt het aantal de laatste jaren toe.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Eén antwoord van de overheid

InfoPage