Regelingen voor ondernemers bij hoge energierekening

De hoge energieprijzen raken iedereen in Nederland, ook ondernemers. Voor een groot deel van het mkb is er daarom een prijsplafond afgesproken. Daardoor betaal je minder voor je energie tot een bepaald verbruik. Heb je een energie-intensief bedrijf? Dan krijg je via de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk steun bij het betalen van je energierekening. Daarnaast trekt het kabinet meer geld uit om te stimuleren dat bedrijven verduurzamen. Lees hier wat er op dit moment bekend is over de energiemaatregelen.

Energie prijsplafond

In 2023 krijg je hulp bij het betalen van de energierekening van je bedrijf in de vorm van een prijsplafond. Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers. Op je energierekening zie je of je een aansluiting hebt als kleinverbruiker. Je kunt dit ook navragen bij je netbeheerder. Het prijsplafond betekent dat je straks een aangepast maximumtarief betaalt over je verbruik tot 1.200 m3 gas en 2.900 KWh elektriciteit. Over alles wat je daarboven verbruikt betaal je de marktprijs. Voor aardgas betaal je straks 1,45 euro per m3 en voor elektriciteit 0,40 eurocent per kWh tot het maximumverbruik. Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023. In november en december 2022 krijg je 190 euro korting per maand op je energierekening. Je hoeft hier niets voor te doen. Vanuit je energieleverancier ontvang je hier meer informatie over.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)

Gaat minimaal zeven procent van je omzet naar energiekosten, dan kom je vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling krijg je een deel van het bedrag dat je meer bent gaan betalen voor energie teruggestort. Het bedrag waar je recht op hebt wordt berekend aan de hand van een drempelprijs van €1,19 per m3 gas en €0,35 per kWh elektriciteit. Betaal jij volgens jouw energiecontract meer dan deze bedragen? Je krijgt hier vijftig procent van terug, tot een maximumbedrag van 160.000 euro.

Voorwaarden TEK

Om in aanmerking te komen voor TEK moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Minimaal 7 procent van je omzet gaat naar energiekosten;
 • Je bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie:
  • Je hebt minder dan 250 werknemers
  • Je jaaromzet is maximaal €50 miljoen
  • Je jaarbalans is maximaal €43 miljoen
 • Je bedrijf staat ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Je hebt een zakelijk energiecontract op naam van je bedrijf.
 • Je bent je bedrijf vóór 2023 gestart.

TEK aanvragen

Je kunt vanaf 21 maart 2023 tot en met 2 oktober 2023 17.00 TEK aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TEK-regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Na het aanvragen van de TEK besluit RVO of je hier recht op hebt. Als dat zo is, ontvang je binnen ongeveer vijf werkdagen een voorschot van 35 procent van de maximale subsidie. Vanaf half februari 2024 krijg je bericht over de definitieve subsidie. Hoeveel steun je krijgt is afhankelijk van jouw bedrijfssituatie en energieverbruik. Bekijk hier rekenvoorbeelden voor de TEK.

Lukt het je niet om de periode tot je eerste aanvraag financieel te overbruggen? Als je voldoet aan de voorwaarden van TEK dan kun je belastinguitstel voor je omzetbelasting en loonheffing aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt de precieze details en voorwaarden hierover later bekend. Wel is al duidelijk dat het verlenen van belastinguitstel gaat om individueel maatwerk.

BMKB-Groen voor groene investeringen

Hoe duurzamer je bedrijf, hoe minder energie je verbruikt en hoe minder afhankelijk je bent van prijsschommelingen op de energiemarkt. Om ondernemers te helpen met investeren in verduurzaming verruimt het kabinet de borgstellingsregeling BMKB met een groene variant: BMKB-Groen. Een geldschieter krijgt hiermee garantie van de overheid op een aan jou verstrekte lening. Het wordt zo voor jou eenvoudiger om een financiering te krijgen voor je investering in duurzaamheid.

Je gebruikt de BMKB-Groen voor investeringen waarmee je je bedrijfspand of bedrijfsmiddelen verduurzaamt. De BMKB-Groen is bedoeld voor mkb'ers met hooguit 250 mensen in dienst. Ondernemers die gebruik willen maken van de BMKB-Groen melden zich bij hun geldverstrekker, die de aanvraag voor een mkb’er kan doen. Voor welke groene investeringen je gebruikt kunt maken van BMKB-Groen, lees je in dit artikel.