EU-verklaring

Voor het vestigen van een bedrijf of het uitvoeren van werkzaamheden in een ander EU-land kan een vergunningplicht van toepassing zijn. Dit geldt onder andere in onze buurlanden Duitsland, België en Luxemburg. U vraagt deze vergunning aan in het betreffende EU-land.Om deze vergunning te krijgen moet u aan bepaalde (diploma)eisen voldoen. Dit toont u aan met een EU-verklaring.

EU-verklaring aanvragen

Binnen de Europese Unie is het vrije verkeer van werknemers en diensten geregeld in richtlijn 2005/36 EU. In deze richtlijn wordt geregeld, dat wanneer u aan een aantal criteria voldoet, u niet hoeft te voldoen aan de opleidingseisen in de andere EU-lidstaat. U kunt een EU-verklaring aanvragen bij KVK. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een EU-verklaring wordt over een bepaalde periode gekeken naar de soort werkzaamheden, afgeronde opleidingen, opgedane werkervaring in de activiteit en het bestemmingsland.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een EU-verklaring, dan kunt u vaak wel een ‘Verklaring uitgeoefende werkzaamheden’ krijgen.

Het aanvragen van een EU-verklaring kost € 80,-. Voor meer informatie of het aanvragen van een EU-verklaring kunt u - bij voorkeur per mail - contact opnemen met de afdeling EU-verklaringen van KVK via eg-verklaringen@kvk.nl of 088 – 5851585 (snelkeuze 1).

Meer informatie

De uitvoerende instanties in de betreffende landen kunnen u meer informatie geven over de eisen die gesteld worden aan een vestigingsvergunning en eventuele andere wetgeving.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Eén antwoord van de overheid

InfoPage