NOW: tegemoetkoming in loonkosten

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ondersteunde ondernemers met personeel die door de coronacrisis in een bepaalde periode omzet verloren. Ook startende ondernemers met personeel maakten gebruik van NOW.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

Definitieve berekening NOW regeling

Alle aanvraagperiodes voor NOW zijn gesloten. NOW6 was de achtste en laatste aanvraagperiode. Je moest altijd een definitieve berekening aanvragen als je gebruikmaakte van NOW. Als je dit niet deed, dan moet je het voorschot in zijn geheel terugbetalen. Aanvragen van een definitieve berekening is niet meer mogelijk. 3 november 2023 was de uiterste datum.

Terugbetalen NOW

Soms moet je een deel van het NOW-voorschot terugbetalen. Bijvoorbeeld wanneer je omzetdaling minder was dan je eerst verwachtte in de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland. Lukt het niet om het bedrag in 1 keer terug te betalen? UWV biedt verschillende betalingsregelingen. Je kunt een betalingsregeling online aanvragen nadat je de definitieve berekening van hen hebt ontvangen. UWV rekent geen rente over het bedrag dat je moet terugbetalen. Voor vragen neem je contact op met UWV via 088 898 2004.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing van UWV over het terugbetalen van NOW-steun? Je kunt hiertegen bezwaar maken. Indien je bezwaar wordt afgewezen dan kun je beroep aantekenen. In bezwaar beroep gaan lijkt een lastig traject, maar het kan succes hebben.

Belasting op NOW

De ontvangen tegemoetkoming tel je op bij je winst van het jaar waarin je deze ontving. Hierover betaal je inkomsten- en vennootschapsbelasting. Als je NOW moet terugbetalen mag je deze weer van je winst aftrekken. Je betaalt hierover dan geen inkomsten- of vennootschapsbelasting. Betaal je gespreid NOW terug? Dan mag je alleen het gedeelte aftrekken wat je in dat fiscale jaar hebt terugbetaald.