Overzicht belastingtarieven en percentages

Belastingtarieven hebben invloed op de financiën van je onderneming en voor jou privé. De tarieven en grensbedragen veranderen elk jaar. Hoe houd je dat bij? De meest relevante cijfers van dit jaar en vorig jaar vind je op deze pagina verzameld. Omdat niemand het onthouden kan. Bekijk het overzicht van belastingtarieven en percentages en check welke voor jou van toepassing zijn.

Snel naar

Tarieven inkomstenbelasting

Het inkomen van natuurlijke personen (‘mensen’) valt onder de inkomstenbelasting. Die is verdeeld over drie  boxen. Hieronder vind je de tarieven van box 1, box 2 en box 3.

Inkomstenbelasting box 1

In box 1 wordt het inkomen uit werk (winst uit onderneming, loon, overig) en uit de eigen woning belast.

 

Jonger dan aow-leefijd20212022
Over inkomen tot€ 68.507€ 69.398
Tarief37,10%37,07%
Over het meerdere49,50%49,50%

 

AOW-leeftijd en ouder, geboren na 31 december 194520212022
Over inkomen tot€ 35.129€ 35.472
Tarief19,20%19,17%
Over het meerdere tot€ 68.507€ 69.398
Tarief37,10%37,07%
Over het meerdere, tarief49,50%49,50%

 

AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1 januari 194620212022
Over inkomen tot€ 35.941€ 36.409
Tarief19,20%19,17%
Over het meerdere tot€ 68.507€ 69.398
Tarief37,10%37,07%
Over het meerdere tot, tarief49,50%49,50%
Max. aftrekpercentage hypotheekrenteaftrek en bepaalde grondslag verminderende posten43,00%40,00%


Inkomstenbelasting box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Je hebt een aanmerkelijk belang als je, eventueel samen met directe familieleden, 5% of meer van de aandelen hebt in een vennootschap.

 20212022
Tarief box 2, belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang26,90%26,90%


Inkomstenbelasting box 3

In box 3 wordt het voordeel uit sparen en beleggen belast.

 20212022
Tarief box 3, belastbaar inkomen uit sparen en beleggen31,00 %31,00%
Drempel aftrek schulden box 3, per volwassene€ 3.200€ 3.200
Vrijstelling voor groene beleggingen box€ 60.429€ 61.215
Heffingskorting voor groen beleggen (% van groene belegging)0,7%0,7%
Heffingsvrij vermogen box 3€ 50.000€ 50.650


Specificaties heffingsvrij vermogen

 20212022
Over vermogen boven heffingsvrij tot€ 50.000€ 50.650
Forfait rendement*1,90%1,82%
Over het meerdere vermogen tot€ 950.000€ 962.350
Forfaitair rendement4,50%4,37%
Over het meedere vermogen5,69%5,53%

* Forfaitair rendement is een verondersteld rendement over het vermogen. Over het forfaitair rendement wordt het tarief box 3 als belasting berekend.

Heffingskortingen

Afhankelijk van je persoonlijke situatie en inkomen kom je voor heffingskortingen in aanmerking. Heffingskortingen zijn een korting op de berekende inkomstenbelasting.

Algemene heffingskorting

 20212022
Algemene heffingskorting maximum€ 2.837€ 2.888
Start afbouw vanaf inkomen€ 21.043€ 21.317
Afbouwpercentage5.977%6.007%
Algemene heffingskroting nul bij€ 68.507€ 69.398
Algemene heffingskorting maximum boven AOW-leeftijd€ 1.469€ 1.494
Afbouwpercentage boven AOW-leeftijd3.093%3.106%
Percentage uitbetaalbare heffingskorting13.33%6.67%


Arbeidskorting

 20212022
Arbeidskorting maximum€ 4.205€ 4.260
Start afbouw vanaf inkomen€ 35.652€ 36.649
Afbouwpercentage6.00%5.86%
Arbeidskorting nul bij inkomen105.736109.346
Arbeidskorting maximum boven AOW-leeftijd€ 2.178€ 2.204
Afbouwpercentage boven AOW-leeftijd3.105%3.030%


(Alleenstaande) ouderenkorting

 20212022
Ouderenkorting onder inkomensgrens€ 1.703€ 1.726
Ouderenkorting afbouwpercentage15%15%
Ouderenkorting nul bij inkomen€ 49.323€ 49.971
Alleenstaande ouderenkorting€ 443€ 449


Inkomensafhankelijke combinatiekorting

 20212022
Inkomendrempel combinatiekorting€ 5.153€ 5.219
Combinatiekorting bij inkomensdrempel0 %0 %
Opbouwpercentage na inkomensdrempel11,45%11,45%
Maximum combinatiekorting€ 2.815€ 2.534
Maximum combinatiekorting bereikt bij inkomen€ 29.738€ 27.350

 

Jonggehandicaptenkorting

 20212022
Jonggehandicaptenkorting€ 761€ 771

Ondernemersaftrek

Ondernemersaftrek vermindert het belastbare resultaat uit je bedrijf. Je betaalt hierdoor over een lager bedrag belasting. Voor de meeste soorten ondernemersaftrek moet je ondernemer zijn, voldoen aan het urencriterium en winst uit onderneming hebben.

Ondernemersaftrek

 20212022
Zelfstandigenaftrek€ 6.670€ 6.310
Startersaftrek€ 2.123€ 2.123
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (maximum)€ 12.000€ 12.000
Fiscale oudedagsreserve maximum / percentage9.395 / 9.44%9.632 / 9.44%
Aftrek voor speur en ontwikkeling (S&O)€ 13.188€ 13.360
Extra S&O-aftrek voor starters€ 6.598€ 6.684
Stakingsaftrek€ 3.630€ 3.630
MKB-winstvrijstelling14%14%

Investeringsaftrek

Je komt in aanmerking voor investeringsaftrek als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Investeringsaftrek vermindert het belastbare resultaat uit je bedrijf. Je betaalt hierdoor over een lager bedrag belasting.

Investeringsaftrek

 20212022
Kleindschaligheidsaftrek (KIA)28%28%
KIA opbouw als investering tussen€ 2.400 – 59.170€ 2.400 – 59.939
KIA maximum€ 109.574€ 110.998
KIA afbouw als investering hoger dan€ 109.574€ 110.998
KIA afbouwpercentage7.56%7.56%
KIA nul als investering hoger dan€ 328.721€ 332.994
Energie-investeringsaftrek (EIA)45.5%45,5%
Milieu-investeringsaftrek (MIA) maximumpercentage36%45%
Milieu-investeringsaftrek (MIA) middenpercentage27%36%
Milieu-investeringsaftrek (MIA) minimumpercentage13,5%27,0%

Zorgverzekeringswet

 20212022
Inkomensgrens inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet€ 58.311€ 59.706
Premie bij loon, pensioen of uikering7%6,75%
Premie bij andere inkomsten, w.o. winst, inkomsten overig werk, alimentatie5,75%5,50%
Verplicht eigen risico  zorgverzekering > 18 jaar€ 385€ 385

Diversen inkomstenbelasting/loonheffingen

  • Het eigenwoningforfait is een bijtelling op het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting bij een koopwoning voor eigen bewoning.
  • Bij geen of weinig te betalen rente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld (aftrekpost) heeft, is het eigenwoningforfait (bijtelling) meestal hoger dan de aftrekbare kosten voor uw eigen woning. De wet Hillen regelde dat hierover geen belasting wordt geheven. Deze vrijstelling wordt de komende jaren afgebouwd.
  • De bijtelling privégebruik auto is van toepassing op een door de onderneming of werkgever beschikbaar gestelde auto waarmee jaarlijks meer dan 500 kilometer privé wordt gereden.
  • Met de werkkostenregeling (WKR) kun je een deel van het totale fiscale loon van je werknemers gebruiken voor onbelaste vergoedingen. Dit deel heet de vrije ruimte.
  • Ben je werknemer in een vennootschap of coöperatie waarin je meer dan 5% van de aandelen (een aanmerkelijk belang) hebt? Dan geldt voor jou de gebruikelijkloonregeling. Je wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid, maar ten minste het gebruikelijk loon.
  • Aan een organisatie waar vrijwilligerswerk wordt verricht, worden eisen gesteld. Voor de vergoeding aan de vrijwilliger gelden maximale bedragen om belastingvrij te kunnen vergoeden.

Diversen inkomstenbelasting/loonheffingen

 20212022
Eigenwoningforfait WOZ-waarde € 75.000 tot grens0,50%0,45%
Grens WOZ-waarde eigenwoningforfait€ 1.110.000€ 1.130.000
Eigenwoningforfait vanaf grens2,35%2,35%
Percentage toepasbaarheid kleine eigenwoningschuld90%86,66%
Algemeen bijtellingspercentage voor privégebruik auto22%22%
Verlaagde bijtelling nul-emissie auto's12%16%
Maximum grondslag voor verlaagde bijtelling (elektrisch)€ 40.000€ 35.000
Werkkostenregeling (WKR) vrije ruimte onder/boven € 400.000 loonsom1,7%1,7% / 1,18%
Maximun onbelaste vergoeding zakelijke km.€ 0,19€ 0,19
Gebruikelijk loon bij aanmerkelijk belang€ 47.000€ 48.000
Maximum vergoeding vrijwilligers per jaar/maand€ 1.800 / € 180€ 1.800 / € 180

 

WVA S&O-afdrachtsvermindering (WBSO)

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling om innovatie aan te moedigen. De WBSO vergoedt via uw belastingaangifte een deel van de kosten en uitgaven van uw R&D-project/S&O-project.

WVA S&O-afdrachtvermindering (WBSO)

 20212022
Loongrens speur- en ontwikkelingswerk (S&O)€ 350.000€ 350.000
Percentage eerste schrijf (onder loongrens)32%32%
idem voor starters40%40%
Percentage tweede schrijf (boven lonngrens)16%16%

Schenk- en erfbelasting

Op verkrijging door schenking of erfenis wordt belasting geheven. Afhankelijk van de relatie met de schenker/erflater is een vrijstelling van toepassing. Over het meerdere is tot het grensbedrag een lager tarief, daarboven een hoger tarief van toepassing.

Schenk- en erfbelasting

 20212022
Tarief partners en kinderen onder / boven grens10% / 20%10% / 20%
Tarief kleinkinderen onder / boven grens18% / 36%18% / 36%
Tarief overige verkrijgers onder / boven grens30% / 40%30% / 40%
Grens belaste verkrijging€ 128.751€ 130.425
Vrijstelling erfbelasting partner€ 671.910€ 680.645
Vrijstelling erfbelasting invalide€ 63.836€ 64.666
Vrijstelling erbelsating (klein)kinderen€ 21.282€ 21.559
Vrijstelling erfbelasting ouder€ 50.397€ 51.053
Vrijstelling schenkbelasting voor kinderen€ 6.604€ 5.677
idem voor kinderen 18-40 jaar eenmalig€ 26.881€ 27.231
idem voor studie kinderen 18-40 jaar eenmalig€ 55.996€ 56.724
idem voor woning verkrijger 18-40 jaar eenmalig€ 105.302€ 106.671
Vrijstelling schenk/erfbelasting overige gevallen*€ 3.244/€ 2.244€ 2.274

* Voor de schenkbelasting gold in 2021 een tijdelijke verhoging. Deze gold niet voor de erfbelasting.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Ook op een door erven of schenking verkregen onderneming is schenk- of erfbelasting van toepassing. Als je het bedrijf voortzet, kun je door toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling een vrijstelling van erf- of schenkbelasting krijgen. De waarde tot een drempel is volledig vrijgesteld, daarboven geldt een vrijstellingspercentage.

Bedrijfsopvolgingsregeling

 20212022
Drempelwaarde ondernemingsvermogen€ 1.119.845€ 1.134.40
Vrijstelling tot drempelwaarde100%100%
Vrijstelling boven drempelwaarde*83%83%


Aan erflater/schenker en voortzetter worden voorwaarden gesteld voor toepassing van de vrijstelling.

* Voor de verschuldigde erf- en schenkbelasting is uitstel van betaling mogelijk voor tien jaar. Er is invorderingsrente van toepassing.

Minimumloon en uitkeringsbedragen

Vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kun je financiële ondersteuning krijgen bij de start, in de bedrijfsvoering en bij het stoppen van je onderneming. De Bbz vraag je aan bij je woongemeente. Moet je als oudere zelfstandige je bedrijf stoppen of verkopen? Dan kun je in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. Deze uitkering vanuit je woongemeente vult je inkomen aan tot bijstandsniveau. Let op: de IOAZ-uitkering vraag je aan voordat stopt.

Minimumloon en uitkeringsbedragen

 20212022
Minimumloon 21 jaar en ouder, bruto bedrag*€ 1.684,80 / € 1.701,00€ 1.725,00 / € 1.756,20


Bbz-uitkering

 20212022
Startende ondernemer, uitkering max. 36 maanden als renteloze leningAanvulling inkomen,
tot bijstandsnorm
Aanvulling inkomen,
tot bijstandsnorm
Startende ondernemers, bedrijfskrediet (rentepercentage)€ 37.817 (8%)Max € 39.057 (8%)
Gevestigde ondernemer, uitkering max. 12 maanden als renteloze leningAanvulling inkomen,
tot bijstandsnorm
Aanvulling inkomen,
tot bijstandsnorm
Gevestigde ondernemer, bedrijfskrediet (rentepercentage)€ 205.410 (8%)Max € 212.147 (8%)
Gevestigde ondernemer geboren voor 1 januari 1960, uitkering zolang bedrijf bestaat tot max. AOW-leeftijdAanvulling inkomen,
tot bijstandsnorm
Aanvulling inkomen,
tot bijstandsnorm
Gevestigde ondernemer geboren voor 1 januari 1960, bedrijfskrediet. Afhankelijk van eigen vermogen als gift of lening€ 10.271€ 10.607
Stoppende ondernemer, uitkering max. 12 maanden als renteloze leningAanvulling inkomen,
tot bijstandsnorm
Aanvulling inkomen,
tot bijstandsnorm


Bijstandsuitkering incl. vakantiegeld (netto bedragen)

 20212022
Gehuwden/samenwonenden*€ 1.536,34 / € 1.541,00€ 1.559,58 / € 1.574,03
Alleenstaanden en alleenstaande ouders*€ 1.075,44 / € 1.078,70€ 1.091,71 / € 1,101,82


IOAZ-uitkering incl. vakantiegeld (bruto bedragen)

 20212022
IOAZ, gewezen zelfstandige en echtgenoot*€ 1.687,36 /  € 1695,60€ 1.709,02 / € 1.734,16
IOAZ, alleenstaande gewezen zelfstandige*€ 1.331,36 /  € 1.338,14€ 1.331,36 /  € 1.338,14
IOAZ, alleenstaande gewezen zelfstandige die met een of meerdere meerderjarigen woont*€ 843,68 / € 847,80€ 854,51 / € 867,08


AOW maximale bruto bedragen, incl. vakantiegeld

 20212022
AOW, gehuwden en samenwonenden*€ 909,00 / € 914,46€ 925,08 / € 937,28
AOW, alleenstaanden*€ 1.338,39 / € 1.346,52€ 1.360,93 / € 1.377,86

 

* bedrag per 1 januari en per 1 juli

Btw

De tarieven in de btw zijn afhankelijk van het product of dienst wat je levert. Bij leveringen aan het buitenland kan het 0%-tarief van toepassing zijn. Blijft je omzet onder het grensbedrag van de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan kun je om toepassing van de KOR verzoeken. Je brengt dan geen btw meer in rekening en kunt geen betaalde btw meer verrekenen.

Btw

 20212022
Algemeen tarief21%21%
Verlaagd tarief9%9%
Grensbedrag voor toepassing kleineondernemersregeling€ 20.000€ 20.000


Voor aangewezen diensten en activiteiten is een vrijstelling van toepassing. Op internationale transacties kan het 0%-tarief van toepassing zijn.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is de belasting over de belastbare winst van rechtspersonen als de bv en nv.

Vennootschapsbelasting

 20212022
1e schijf tot € 245.000 winst15%nvt
1e schijf tot € 395.000 winstnvt15%
Over het meerdere25%25,8%

Dividendbelasting

Dividendbelasting is de belasting die een vennootschap inhoudt bij de uitkering van dividend aan haar aandeelhouders. Natuurlijke personen (‘mensen’) kunnen de ingehouden dividendbelasting verrekenen in de inkomstenbelasting. Is de ontvanger van het dividend een rechtspersoon die 5% of meer van de aandelen van de uitkerende vennootschap heeft? Dan is de deelnemingsvrijstelling van toepassing en wordt geen dividendbelasting ingehouden.

Dividendbelasting

 20212022
Dividendbelasting15%15%


Meer informatie

Lees meer over de belastingtarieven in 2022. Daar vind je een samenvatting van de belangrijkste belastingen en percentages.