Indienen van een klacht over het gedrag van een medewerker

KVK heeft een klachtenregeling. Deze beschrijft de procedure voor de behandeling van klachten die het gedrag van één van onze medewerkers betreffen. Een dergelijke klacht kan alleen schriftelijk (per post) worden ingediend en moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • datum
  • onderbouwing van de klacht
  • handtekening

Je kunt jouw klacht sturen naar:
KVK
T.a.v. Beleid & Juridische Zaken
Postbus 48
3500 AA Utrecht

Download de toelichting