Jouw aansprakelijkheid

Als ondernemer maak je afspraken. Met leveranciers, klanten en misschien ook wel met de bank of andere financiers. Wanneer je deze afspraken goed nakomt, is er niets aan de hand. Maar wat gebeurt er als je ze niet na kunt komen? Wie is aansprakelijk en welke gevolgen heeft dat voor jou als ondernemer en in privé? Je kunt de risico's verlagen.

Rechtsvormkeuze

Bij rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid ben je met je privévermogen aansprakelijk. Voorbeelden hiervan zijn de eenmanszaak, vof en de maatschap. Je kunt ook kiezen voor een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld de bv. Daar is in principe geen privé-aansprakelijkheid. Een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid kan alleen maar ontstaan door oprichting bij een notaris. Let bij de keuze van een rechtsvorm naast de aansprakelijkheid ook op de gevolgen voor de belastingen.

Samenwonen

Als je samenwoont, hebben jij en jouw partner ieder een privévermogen. Jouw (zakelijke) schuldeisers kunnen alleen jouw vermogen aanspreken. Niet dat van je partner. Leg daarom vast welke goederen van jou zijn en welke van jouw partner. Bewaar aankoop- en betalingsbewijzen om ieders aankopen aan te tonen. Bij eventueel gezamenlijk bezit, zoals bijvoorbeeld een woning, hoort jouw gedeelte van het bezit bij jouw aansprakelijk vermogen. De afspraken tussen jou en je partner leg je vast in een samenlevingsovereenkomst. De notaris stelt die voor je op.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Voor alle tot 1 januari 2018 gesloten huwelijken en geregistreerde partnerschappen, geldt de gemeenschap van goederen als basisstelsel. Alle bezittingen en schulden van jou en je partner zijn gezamenlijk eigendom en vormen één aansprakelijk vermogen. Door bij de notaris huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden op te stellen, kun je van de gemeenschap van goederen afwijken. Zakelijke bezittingen worden meestal toebedeeld aan de ondernemer en privébezittingen aan de niet-ondernemende partner.

Huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden kun je ook opstellen gedurende het huwelijk of de registratie. Vraag advies van een notaris. Huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden hebben in een vof tussen partners geen effect. Jullie zijn dan immers beide ondernemer.

Let op: in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden is vaak een verrekenbeding opgenomen. Voer de daar voorgeschreven verrekening ook zo uit, anders hebben de voorwaarden geen effect.

Sinds 1 januari 2018 geldt een nieuw basisstelsel. Huwelijken en partnerschapsregistraties worden nu standaard gesloten in een beperkte gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden die je bij het huwelijk of registratie al had, blijven jouw persoonlijke bezittingen en schulden. Daaronder valt ook de waarde van een onderneming. Alleen wat jij of jouw partner tijdens het huwelijk of registratie verwerft, is gemeenschappelijk bezit. Dat geldt ook voor de tijdens het huwelijk of registratie ontstane winsten of verliezen uit een onderneming. Wil je afwijken van de beperkte gemeenschap van goederen? Vraag dan advies van een notaris.

Let op: het is verstandig om bij het aangaan van het huwelijk goed te omschrijven wie welke bezittingen en schulden heeft en daarna een goede administratie bij te houden.

Handtekening voor mede-aansprakelijkheid

Banken stellen het mede-ondertekenen van een kredietovereenkomst door je partner soms als voorwaarde. Jouw partner wordt hierdoor mede aansprakelijk voor deze overeenkomst. Denk dus goed na voordat je jouw partner een overeenkomst laat mede-ondertekenen.

Geldboek voor ondernemers

Het Geldboek voor ondernemers is een handig naslagwerk over geldzaken. Je vindt er meer informatie over aansprakelijkheid, begrotingen maken, belastingen regelen en tips om financiële problemen te voorkomen.

Bekijk het geldboek

InfoPage