Alles over personeel en vakantie

Veel werknemers hebben tijdens de coronacrisis vakantiedagen opgespaard. Deze dagen willen ze wel opnemen, terwijl jij na een periode van geen of minder omzet juist extra inzet van je medewerkers verwacht. Of je kampt juist met personeelstekort  en je kunt je werknemers niet missen. De vakantieperiode doorkomen is dan lastig. Wat zijn je rechten en die van je werknemer?

Alles over verlof- en vakantierechten en tips over het inhuren van tijdelijk personeel.

Verlof- en vakantierechten

Je mag vakantie- en verlofuren niet zomaar intrekken. Zo heeft je werknemer het recht om dagen op te nemen wanneer die dat wenst. Wel is er een uitzonderingspositie voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer je bedrijfsvoering anders in gevaar komt. Lees hoe je omgaat met opgespaarde verlofuren en een vloedgolf aan verlofaanvragen.

Vakantiedagen uitbetalen

Als je medewerker meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van 'bovenwettelijke' vakantiedagen. Laat een medewerker deze openstaan, dan kun je deze vakantiedagen uitbetalen. Dit mag alleen met wederzijds goedkeuren.

Wettelijke vakantiedagen die nog openstaan, mag je alleen aan het eind van het arbeidscontract uitbetalen.

Niet opgenomen vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn 5 jaar geldig, daarna vervallen ze. De bovenwettelijke vakantiedagen die je werknemers in 2021 opbouwden, kunnen ze dus tot en met 2026 opnemen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De vakantiedagen die je personeel in 2021 opbouwde, vervallen dus op 1 juli 2022. Afspraken over verval van je vakantiedagen staan in de cao of arbeidsovereenkomst.

Tijdelijk personeel inhuren

Heb je een tekort aan personeel, dan kun je op verschillende manieren voor een kloppende vakantieplanning zorgen:

Heb je personeelstekort of moeite met de vakantieplanning? Je mag je werknemers niet zomaar vragen om dubbele diensten te draaien. Per dag en per week staan de werk- en rusttijden van een medewerker vast. Ook heeft elke medewerker recht op regelmatige pauzes. Deze regels gelden voor iedereen, dus ook voor buitenlandse werknemers en personeel dat je tijdelijk inhuurt.

Uitval voorkomen

Hou bij het maken van een vakantieplanning de arbeidsomstandigheden voor je medewerkers in de gaten. Voorkom uitval van personeel (en van jezelf) door te sturen op duurzame inzetbaarheid.

Is de vakantieperiode voor jouw onderneming juist een rustige tijd? Kijk in deze periode dan naar nieuwe mogelijkheden, zoals productinnovatie of verduurzaming.

InfoPage