ATR-certificaat voor Turkije

Een ATR-certificaat is een douanedocument dat je kunt gebruiken bij handel tussen landen uit de EU en Turkije.

Import uit Turkije

De EU vormt met Turkije een douane-unie, waardoor je goederen van herkomst uit Turkije zonder invoerrechten kunt invoeren. Herkomst betekent dat het product in Turkije is geproduceerd of dat het eerder vanuit een ander land in Turkije is ingevoerd. De Turkse herkomst wordt vastgelegd in het ATR-certificaat. Jouw Turkse leverancier vraagt het certificaat aan bij de Turkse douane.

Export naar Turkije

Het ATR-certificaat kan ook gebruikt worden bij export naar Turkije. De douane-unie met Turkije voorziet erin dat producten van herkomst uit de EU (d.w.z. in EU geproduceerd of eerder vanuit een derde land ingevoerd in de EU) vrij van invoerrechten kunnen worden ingevoerd in Turkije. Desondanks wordt sinds 2015 op een aantal producten van herkomst uit de EU toch extra heffingen opgelegd bij invoer in Turkije. De Access2Markets database van de Europese Commissie noemt een overzicht van producten die onderhevig zijn aan extra heffingen, ondanks het gebruik van een ATR-certificaat. Je kunt zelf als exporteur het ATR-certificaat invullen. Vind je dit lastig, vraag dan of jouw douane-expediteur dit voor jou kan doen. Blanco ATR-certificaten kun je bestellen bij drukkerijen of leveranciers van exportformulieren en vrachtbrieven. Na invulling moet het certificaat tegelijk met de uitvoeraangifte geldig worden gemaakt door de douane.

Uitgezonderde producten

Voor de meeste landbouwgoederen en sommige staalproducten kun je het ATR-certificaat niet gebruiken omdat deze producten niet vallen onder de douane-unie met Turkije. Voor deze producten kan alleen een verlaging van invoerrecht worden verkregen als een EUR.1 of EUR-MED document, dan wel een factuurverklaring wordt overgelegd aan de douane in het land van invoer. De producten moeten dan van preferentiƫle oorsprong zijn. Kan geen EUR.1, EUR-MED of factuurverklaring worden gebruikt, dan is de invoer belast met het tarief van invoerrecht dat van toepassing is op het importproduct.
De Nederlandse douane heeft een overzicht van de uitgezonderde landbouw- en staal producten. Op deze producten is het ATR-certificaat dus niet van toepassing.

Overige aandachtspunten ATR-certificaat

Een ATR-certificaat heeft een geldigheidsduur van vier maanden na afgifte door de douane en moet dus binnen deze termijn worden gebruikt bij het doen van een invoeraangifte in het bestemmingsland. Afgifte van het ATR-certificaat door de douane is niet gebonden aan een minimum of maximum waarde (van de zending).

Afgifte ATR-certificaten zonder tussenkomst douane

Voor bedrijven die regelmatig herkomstgoederen exporteren naar Turkije, bestaat de vergunning Toegelaten Exporteur zelfafgifte certificaten inzake goederenverkeer ATR. Deze vergunning geeft exporteurs toestemming om bij uitvoer naar Turkije zelf ATR certificaten af te geven, zonder dat deze geldig hoeven te worden gemaakt door de douane. De vergunning wordt aangevraagd bij de douane.

Dit is een voorbeeld van een ATR-certificaat.

Meer informatie

Wil je meer weten over de documenten die je nodig hebt bij internationaal zakendoen? Alles over exportdocumenten.

InfoPage